<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering, transformation og processer - hvad kræves der?

Alle taler i dag om ”digitalisering” og ”digital transformation”.

Digitalisering dækker over initiativer, der har det til fælles, at kunne udnytte nye teknologier og værktøjer til at optimere den måde, der drives forretning på. Uanset hvad målet eller formålet er.

Dette gælder både i den offentlige sektor og i private organisationer og virksomheder. Den digitale transformation udfordrende, og der er en lang række faktorer, der spiller ind på i hvor høj grad disse initiativer lykkes.

Den ledelsesmæssige og organisatoriske udfordring er således stor og relaterer sig til emner som

  • (Digitalt) lederskab, mandat og prioritering
  • Organisatorisk klarhed og parathed
  • Mod til at tænke nyt og arbejde/organisere sig på nye måder

Frygten for det nye er stor, og mange frygter, at robotter overtager deres arbejde og at deres kompetencer bliver overflødige. videre skal man forholde sig til en række nye science fiction agtige begreber som fx ”Robotics”, ”Artificial Intelligence” og ”Machine Learning” for ikke at blive ”Disrupted”! 

Data er nøglen til succes

Data giver masser af muligheder for indsigt, ikke blot i hvad kunder og borgere efterspørger, men også i hvor potentialet for forbedring og automatisering af processer ligger. Når dette kobles med ny teknologi og værktøjer inden for fx Robotics (RPA), intelligent procesautomatisering (IPA), Artificial Intelligence (AI) og Machine Learning, opstår der helt nye muligheder for lykkes med den digitale transformation.

Udover den ledelsesmæssige og organisatoriske udfordring, kræver den digitale transformation således:

  • Digitale kompetencer
  • Viden om og adgang til de rette værktøjer/teknologier
  • Et godt og ensartet datagrundlag

Succes med digital transformation og digitalisering af processer kræver således mere end digitalt lederskab og organisatorisk klarhed!

Se digitaliseringen som en unik mulighed for at skabe mere meningsfulde jobs, hvor trivielle aktiviteter kan automatiseres og datadrevne beslutninger understøtter forretningen. Det giver medarbejderne mulighed for at fokusere på de aktiviteter, der øger motivation, kreativitet og produktivitet.  

 

Se vores webinar og få råd og vejledning til,
hvordan I kan komme i gang!

SE WEBINARET

 


Vi arbejder i Innofactor Danmark med de overordnede områder, der kræves for at bygge en moderne digital organisation:

  • Den moderne digitale arbejdsplads
  • Procesunderstøttelse og produktivitet
  • Hvorledes data skaber værdi
  • Rejsen til skyen – hvorledes skabes en sikker cloud platform

Du kan læse mere om vores kompetencer og ydelser her

Emner: Digital Transformation, Processer

4.10.2018


Philip Meyendorff

Interesserer sig for områder som digital tranformation, den 4 industrielle revolution, exponentielle teknologier og forretning.