<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Haakon Baglo

Infrastruktur som kode - Innofactor er gået skridtet videre

"Infrastruktur som kode giver os mulighed for at skabe 'byggeklodser' direkte fra hylderne. Du vælger selv byggeklodserne og samler dem til den infrastruktur, du vil implementere. Hver byggeklods har nogle foruddefinerede egenskaber," fortæller Haakon Baglo, seniorkonsulent hos Innofactor.

I denne blog får du en enkel forklaring på infrastruktur som kode samt på, hvordan Innofactor kan tilbyde en løsning, der giver dig endnu større fordele.

Hvad er alternativet til at bruge infrastruktur som kode?

"Så er man nødt til at opbygge alt fra bunden. Man skal lave hver enkelt byggeklods og definere, hvordan den skal opføre sig, i stedet for at vælge mellem de færdige klodser," siger Baglo.

Innofactor tilbyder ikke kun byggeklodserne – de bliver sat sammen til færdig infrastruktur. Innofactor har udviklet en unik totalløsning til etablering af en sikker og gennemprøvet landingzone i Azure. Denne landingzone vil blive fundamentet for alle de tjenester, der skal køre i Azure.

Fordele ved infrastruktur som kode

Der er flere fordele ved at anvende infrastruktur som kode.

  • Muligheden for at definere infrastrukturen i software gør det muligt at revidere den før implementering, så fejl og afvigelser kan findes og løses. Desuden er der generelt bedre kontrol over infrastrukturen.
  • Man kan indsætte byggeklodserne i et versionskontrolsystem med komplet ændringslog og med mulighed for fuldstændig tilbagetrækning, hvilket man ikke kan gøre i traditionel infrastruktur. Dermed reducerer man risikoen for menneskelige fejl.
  • Man udnytter cloud-fordelene som f.eks. hurtig skalering uden at gå på kompromis med sikkerhed og governance.
  • Det er nemt at opbygge ensartet infrastruktur, når man får brug for mere.
  • Man kan sende infrastruktur som kode til den anden side af jordkloden på et øjeblik, hvor det kan udrulles til præcis den infrastruktur, man ønsker, baseret på de standarder man ønsker. Det skyldes, at man ikke sender selve infrastrukturen, men en kode med alle regler for, hvordan infrastrukturen skal være og opføre sig.

Dertil kommer de mange fordele med hensyn til udvikling og test.

"Eftersom man har defineret sin infrastruktur som kode, kan man basere hele sit miljø på samme kodegrundlag, f.eks. test- og udviklingsmiljøer. Dermed er man mere sikker på at opnå det samme resultat i alle miljøer," siger Baglo.

Forudsætninger for succes

Med infrastruktur som kode er det lettere at vedligeholde og implementere nye løsninger, men for at få succes er det nødvendigt at gøre et grundigt stykke forarbejde med kodesættet.

"Det kræver et solidt forarbejde første gang, og dernæst kan man altid arbejde på infrastrukturen," siger Baglo.

Det kræver en vis ekspertise at bruge infrastruktur som kode, hvilket er grunden til, at ikke alle er gået i gang. Man skal have viden og erfaring, og det tager tid at opbygge en robust og god kodebase.

Innofactor er gået et skridt længere med infrastruktur.

"Baseret på vores lange erfaring og ekspertise har vi samlet 'byggeklodserne' til færdig infrastruktur. For at bruge en metafor fra husbyggeri kan man sige, at Microsoft leverer materialerne, men vi sætter dem sammen til færdige huse," siger Baglo.

Bedste vej til skyen

"Fordelen er, at det er nemmere at skitsere, hvordan infrastrukturen skal se ud for kunden på et tidligt tidspunkt, implementeringen er hurtigere, kvaliteten er bedre.  Der er taget hånd om sikkerheden hele vejen, og man kan give kunden præcise tal i forhold til tid og omkostninger," tilføjer Baglo.

Når man går cloudvejen, er det vigtigste at stille kloge spørgsmål, der kan give et godt grundlag for hele forandringen. Netop dette ved Innofactor rigtigt meget om efter at have været på den tur med mange kunder.

Her følger nogle vigtige spørgsmål, der skal besvares, før man går i gang.

Unik ekspertise

Hvorfor er dette unikt for Innofactor?

  • "Microsoft leverer materialerne til samling af disse byggeklodser, men de er udviklet til at kunne bruges af alle kunder. Vi arbejder specifikt på det nordiske marked og samlet al vores erfaring i koden til byggeklodserne. Derfor kan vi gå det et skridt længere," forklarer Baglo. VDC, Virtual Data Center er løsningen.
  • ”Før Azure arbejdede vores senior udviklere med andre typer datacenterløsninger. Vi har samlet al vores erfaring og viden om, hvad der fungerer for vores kunder. Vi har taget de vigtigste principper fra datacentre og kombineret dette med Azures tjenester og funktioner. Resultatet er vores byggeklodser som vi kalder VDC.”
  • ”Innofactor besidder en kompetence- og erfaringsbase inden for Azure-infrastruktur, der er unik i Norden. Udviklingen af denne løsning er et resultat af al den ekspertise og erfaring, der er lagt i systemet. Jeg mener, at vores ekspertise inden for Azure og datacentre kombineret med vores indsigt i nordiske virksomheders behov er unik, og derfor er vi de eneste i Norden, der har udviklet dette," afslutter Baglo.


Haakon Baglo

Junior Consultant

Haakon is a consultant at Innofactor, where his focus is on Azure. He works with architecting secure cloud environments for businesses and exploring the possibilities with infrastructure as code to deliver better solutions for his customers.