<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Janne Nevalainen

Tekoäly ravisuttaa työelämää – 5 huomiota Microsoftin trendiraportista

Tekoäly on ravisuttanut työelämää ennenkokemattomalla tavalla. Se automatisoi tehtäviä, parantaa tuottavuutta ja lisää ihmisten toimintamahdollisuuksia monin tavoin.

Muutosten keskellä työntekijöiden omat kokemukset uusista teknologioista jäävät kuitenkin helposti vaille riittävää huomiota. Miten työntekijät suhtautuvat tekoälyyn työpaikalla ja millaisia taitoja he tarvitsevat tekoälyn aikakaudella?

Toukokuussa julkaistu Microsoft Work Trend Index 2024 paljastaa useita yllättäviä seikkoja työntekijöiden asenteista ja odotuksista tekoälyä kohtaan. Tutustuin yli 31 000 työntekijän kokemuksia kartoittavaan raporttiin ja tein siitä viisi johtopäätöstä, jotka jokaisen organisaation on syytä ottaa huomioon kilpailussa markkinoiden parhaista osaajista.

1. Työntekijät näkevät tekoälyn ennen kaikkea mahdollisuutena – eivät uhkana

Kenties tunnetuin tekoälyyn liittyvä pelko on, että se korvaa ihmisen työpanoksen ja tekee työntekijät tarpeettomiksi.

Microsoftin kyselyn valossa tilanne on kuitenkin suorastaan päinvastainen. Työntekijät näkevät tekoälyn ennen kaikkea mahdollisuutena laajentaa osaamistaan ja edistää työuraansa:

  • 75 % tietotyöläisistä kertoo hyödyntävänsä tekoälyratkaisuja työssään.
  • 90 % vastaajista sanoo, että tekoäly säästää työaikaa.
  • 85 % vastaajista kokee, että tekoäly auttaa keskittymään tärkeimpiin työtehtäviin.
  • 83 % vastaajista nauttii työstään enemmän tekoälyn avustamana.
  • 69 % vastaajista uskoo tekoälytaitojen helpottavan ylenemistä.
  • 79 % vastaajista uskoo tekoälytaitojen tuovan täysin uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla."79 % vastaajista uskoo tekoälytaitojen tuovan täysin uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilla."


 

2. Varjo-AI uhkaa vaarantaa organisaatioiden tietoturvan

Kyselystä selviää, että työntekijät ovat erittäin omatoimisia tekoälyn käyttäjiä: jopa 78 % kertoo hyödyntävänsä itse valitsemiaan AI-ratkaisuja. Englanninkielisessä maailmassa ilmiö tunnetaan kirjainlyhenteellä BYOAI (Bring Your Own Artificial Intelligence).

Ilmiön myötä organisaatioihin on kuitenkin rantautumassa niin kutsuttu varjo-AI-kulttuuri, joka muodostaa potentiaalisen uhkan tietoturvalle.

Organisaatioiden on vaikea hallita työntekijöiden itsensä valitsemia työkaluja, mikä saattaa pahimmillaan johtaa luottamuksellisen tiedon vuotamiseen organisaation ulkopuolelle. Monet julkiset tekoälypalvelut nimittäin hyödyntävät käyttödataa tekoälyn kouluttamiseen.

Organisaatioilla onkin edessään suuri haaste siinä, kuinka tekoäly saadaan käyttöön hallitusti ja tietoturvallisesti. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että saatavilla on jo turvallisia tekoälytyökaluja, joita on myös otettu käyttöön onnistuneesti.

3. Työnantajat edellyttävät tekoälyosaamista – mutta valtaosa ei tarjoa siihen liittyvää koulutusta

Tekoälyyn liittyvästä osaamisesta on tullut tärkeä kriteeri työnantajille. Microsoftin kyselyn mukaan jopa kaksi kolmesta päättäjästä ei ole valmis palkkaamaan henkilöä, joka on kokematon AI-ratkaisujen saralla.

Tekoälyosaamisen arvostuksesta huolimatta työnantajat eivät kuitenkaan ole erityisen valmiita tarjoamaan AI-koulutusta:

  • Vastaajista vain 39 % on saanut työpaikallaan tekoälyyn liittyvää koulutusta.
  • Organisaatioista ainoastaan 25 % suunnittelee tarjoavansa AI-koulutusta kuluvan vuoden aikana.

Koulutuksen suhteen toimettomiksi jäävät työnantajat todennäköisesti menettävät työntekijöitä sellaisille organisaatioille, jotka kannustavat tekoälyn käyttöönottoon aktiivisemmin."Microsoftin kyselyn mukaan jopa kaksi kolmesta päättäjästä ei ole valmis palkkaamaan henkilöä, joka on kokematon AI-ratkaisujen saralla."


 

4. Muutosvastaisuus koituu työnantajan kohtaloksi

Tekoälyn käyttöönotto edellyttää ennakkoluulottomuutta, joustavuutta ja muutoskykyä. Microsoftin kyselyn perusteella työntekijät ottavat uudet AI-teknologiat vastaan avosylin, mutta yritykset näyttävät vielä epäröivän.

Epäröinti voi olla kohtalokasta pitkässä juoksussa.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa voittajina selviytyvät sellaiset yritykset, jotka onnistuvat sopeutumaan uuteen teknologiaan ja hyödyntämään sen tarjoamia mahdollisuuksia täysimääräisesti. Vastaavasti ne yritykset, jotka vastustavat muutosta tai viivyttelevät tekoälyn integroimisessa osaksi liiketoimintaansa, jäävät jälkeen kilpailijoistaan ja tippuvat kyydistä ennemmin tai myöhemmin.

Muutoskyky tarkoittaa paitsi tekoälyyn investoimista ja sen hyödyntämistä liiketoiminnassa, myös työntekijöiden valmentamista ja motivoimista. Organisaation on muodostettava selkeä visio siitä, kuinka se hyödyntää tekoälyä parantaakseen niin asiakaskokemusta kuin omaa toimintaansakin. Lisäksi on tärkeää luoda selkeät tavoitteet ja mittarit tekoälyn vaikutusten seuraamiseksi.

On hyvä pitää mielessä, että it-maailma on jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä tekoäly edustaa evoluution viimeisintä kehitysaskelta.

5. Tekoäly mahdollistaa paremman työympäristön kaikille

Tekoäly on tuonut työelämään merkittävän muutoksen, jonka työntekijät ovat ottaneet vastaan innostuneesti. Haasteeksi muodostuu kuitenkin se, kuinka työntekijät saavat valjastettua tekoälyn työnteon apuriksi mahdollisimman tehokkaasti.

Yrityksillä ja työnantajilla on merkittävä vastuu tekoälyn potentiaalin realisoimisessa. Niiden on nopeutettava tekoälystrategioiden jalkauttamista käytäntöön sekä varmistettava, että työntekijät saavat riittävästi tukea ja ohjausta. Kun tässä onnistuu, palkintona on tuottavampi, innovatiivisempi ja tyydyttävämpi työympäristö kaikille.Kuinka hyödyntää Copilotia tehokkaasti Excelissä, Teamsissa ja Wordissa sekä muissa Microsoft 365 -ratkaisuissa? Katso tuore webinaaritallenne, jossa esittelen kollegani Rami Tammisen kanssa parhaat Copilot-vinkit demojen muodossa.

KATSO WEBINAARITALLENNE: NÄIN HYÖDYNNÄT COPILOTIA   MICROSOFT 365 -YMPÄRISTÖSSÄJanne Nevalainen

Cybersecurity Consultant

Janne on kokenut IT-alan moniosaaja, joka on yli 20 vuotta kestäneen uransa aikana toiminut niin ylläpitäjänä, konsulttina kuin valmentajanakin. Janne on erikoistunut nykyaikaisiin tuottavuus- ja turvallisuustekniikoihin, kuten Microsoft Azureen ja Microsoft 365:een, joista hän myös kirjoittaa omaa blogiaan vapaa-ajallaan. Innofactorin kyberturvakonsulttina Janne auttaa asiakkaitaan ottamaan täyden hyödyn irti tekoälystä ja moderneista pilvityökaluista turvallisuutta korostaen.