<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Heikki-Harri Kukkonen

Nämä 5 asiaa valmistavan teollisuuden yrityksen tulee tietää sovellusten modernisoinnista

Valmistavan teollisuuden yrityksillä on usein pitkä historia, mikä tarkoittaa, että yrityksillä on käytössä eri aikakausilta peräisin olevia, hajanaisia liiketoimintasovelluksia joko työasemilla tai yrityksen omilla palvelimilla. Käsiin vanhenevat sovellukset ja niihin liittyvät riskit saattavat pahimmassa tapauksessa nakertaa yrityksen luotettavuutta ikävällä tavalla.

Sovellusten modernisointi on tapa, jolla voidaan eliminoida ikääntyvien sovellusten riskejä ja parhaimmassa tapauksessa avata aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Seuraavaksi kerron viisi asiaa, jotka jokaisen sovellusten modernisointia harkitsevan on syytä tiedostaa.

1. Pääsy dataan on usein suurin ongelma työasemilla tai kiinteillä palvelimilla toimivissa ”legacy-sovelluksissa” – data on liian avointa tai liian suljettua

Nykypäivänä ei ole lainkaan harvinaista, että teollisuusyrityksen toimitusprosessi on hajautunut laajalle alihankkijaverkostolle. Silloin nouseekin avainkysymykseksi: ovatko kriittiset sovellukset piilossa yrityksen omilla laitteilla niin, etteivät alihankkijat pysty käyttämään niitä ja sen takia prosessi on tehoton? Vai ovatko sovellukset pilvipalvelimen kautta saavutettavissa mistä ja milloin tahansa niille, joille on myönnetty käyttöoikeus?

Toimitusprosessin hajautuminen kattamaan yhä laajemman toimijaverkoston voi nimittäin muodostaa myös merkittävän tietoturvariskin, jos sovellukset ovat yrityksen itsensä aikanaan tiettyyn tarpeeseen luomia, ehkä ”väliaikaisratkaisuna”.

Voimmeko olla varmoja, ettei alihankkijoilla sähköpostin kautta kiertävä kriittistä dataa sisältävä Excel-taulukko joudu vääriin käsiin?

2. Sovelluksen modernisointi on usein sama asia kuin datan käytön modernisointi

Modernisoinnin suurimmat hyödyt liittyvät dataan, jota modernisoitavat sovellukset käsittelevät ja tuottavat. Kyse on tuon datan saattamisesta järkevään ja helposti hyödynnettävään muotoon.

Kun data on järkevässä muodossa ja sijainnissa, voidaan dataan pääsyä kontrolloida halutulla tavalla. Voidaan antaa hallittu pääsy dataan esimerkiksi alihankkijoille siltä osin, kun liiketoiminnan kannalta on hyödyllistä. Näin voidaan poistaa pullonkauloja ja minimoida riskejä.

3. Tarkastele kriittisesti legacy-sovelluksia – kaikkia ei kannata modernisoida

Kaikkia yrityksen käyttöön rakennettuja sovelluksia kannattaa tarkastella, vaikka todennäköisesti kaikkia ei kannatakaan modernisoida. Tämän tarkastelun perusteella kyetään löytämään ne sovellukset, joiden modernisointi on liiketoiminnan kannalta kaikkein hyödyllisintä.

Arvioinnissa käytettäviä kriteerejä voivat olla esimerkiksi

  • sovelluksen kehitettävyys ja time-to-market
  • vanhenevan sovelluksen riskien suuruus
  • sovelluksen toimivuus perustehtävässään
  • vanhaan sovellukseen liittyvä manuaalisen työn määrä
  • uusien toimitusprosessiin liittyvien sidosryhmien tarpeet
  • tarve kehittää uusia liiketoimintamalleja.

4. Sovellusten modernisoiminen tarkoittaa niiden uudelleen keksimistä

Sovelluksen modernisointi ei ole toimenpide, jolla pidennetään olemassa olevan sovelluksen elinkaarta. Sovelluksen modernisointi tarkoittaa sen keksimistä uudestaan, nykyaikaisista lähtökohdista.

Tällöin sovelluksen käyttötarkoitus, toiminta ja mahdollisuudet puretaan auki ja tilalle rakennetaan uusi ratkaisu, joka mm. vastaa sovelluksen käyttötarkoitukseen parhaalla mahdollisella tavalla, hyödyntää nykyteknologian suomia mahdollisuuksia ja parhaimmillaan avaa mahdollisuuksia datan laajemmille liiketoiminnallisille hyödyntämismahdollisuuksille.

5. Sovellusten modernisoinnin avulla voi olla mahdollista avata uusia liiketoiminnan muotoja

Kun data on järkevässä muodossa, sen käytölle avautuu uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia:

  • datan saattaminen sidosryhmien käyttöön rajapinnan kautta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusia myyntikanavia tai tehokkaita itsepalvelukanavia
  • datan ja prosessien jalostaminen koneoppimisen tai tekoälyn kautta
  • datan analysointi ja liiketoiminnan kehittäminen saadun tiedon perusteella.Ota ensimmäinen askel vanhojen liiketoimintasovellusten ja niissä liikkuvan datan modernisointiin – hyödynnä maksuton kartoitus tänään!

VARAA MAKSUTON KARTOITUS!

 Heikki-Harri Kukkonen

Heikki-Harri Kukkonen on Business Coach Innofactorin digitaalisten palvelujen yksikössä. Hänellä on 20 vuotta kokemusta erilaisten laajojen, digitaalisten palveluiden kehittämisestä niin kehittäjän, arkkitehdin, konsultin kuin liiketoiminnan vetäjän roolissa. Häntä innoittaa auttaa asiakkaita ja tiimejä oppimaan yhdessä uutta sekä rakentamaan ja hallitsemaan digitaalisia palveluja ketterästi, ilman liiallista byrokratiaa. Heikki-Harrin mielestä tehokas ja mielekäs toimintaympäristö koostuu rohkeudesta, avoimuudesta sekä vahvasta luottamuksesta jokaisen ihmisen haluun tehdä parhaansa ja kehittyä.