<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jorma Erkkilä

Ajuripohjainen suunnittelu paljastaa lukujen takana piilevät juurisyyt

Budjetointi, ennusteet, kassavirtalaskelmat ja pitkän aikavälin suunnitelmat ovat perinteisesti olleet euroihin perustuvaa laskentaa ja suunnittelua. Osabudjeteista ja -ennusteista kootaan rahoituslaskelmat, tuloslaskelmat ja tase. Tilikauden aikana sitten näitä suunnitelmia verrataan toteumalukuihin.

Näinhän se useissa organisaatioissa menee. Valitettavasti.

Kerron ikävän tosiasian: pelkät eurot eivät nimittäin paljasta juuri mitään. Mitä kukaan voi päätellä siitä, että yrityksen liikevaihto on jäänyt kymmenen prosenttia alle budjetoidun? Tai mitä voidaan päätellä siitä, että hallintokulut ovat tammikesäkuun aikana ylittäneet budjetoidun 50 000 eurolla?

Eurot kyllä kertovat, mitä on tapahtunut, mutta ne antavat harvoin vastauksia tapahtumien syihin ja syy-seuraussuhteisiin.

Ajuripohjaisen suunnittelun edut

Euroihin perustuvat raportit herättävät väistämättä tarpeen lisäanalyysille, ad hoc -raporteille, kirjanpitotapahtumien penkomiselle ja ties mille. Syy tähän on selvä: pelkät eurot kertovat organisaation tilanteesta niin vähän.

Esimerkiksi myynnissä halutaan varmasti tietää, onko myyntitavoitteista jääty jälkeen liian alhaisten volyymien vuoksi, liian alhaisten myynnin keskihintojen vuoksi vai epäedullisen myyntimixin vuoksi. Tuotantojohtaja puolestaan vaatii saada tietää, mikä on ollut tuotantovolyymi ja mikä on ollut tuotannon yksikkökustannus tuotteittain. Myyntiyhtiössä toimitusjohtaja haluaa seurata myyjien laskutusastetta, liidien määrää tai vaikkapa myyntitapaamisten lukumäärää.

Todelliseen analyysiin tarvitaan siis usein eurojen lisäksi myös yksikköhintoja ja volyymeja.

Ajuripohjainen suunnittelu perustuu juuri tähän ja antaa vastaukset ylläoleviin kysymyksiin. Siinä tavoitteet, budjetit ja ennusteet laaditaan määrä- ja yksikköhintoja hyödyntäen.

Ajuripohjainen suunnittelu pakottaa organisaation päätöksentekijät miettimään, mitkä ovat menestyksen avaintekijät. Mitkä ovat ne tekijät jotka synnyttävät menestyksen  tai häiriöt ja esteet menestyksen tiellä? Onko myynnin pullonkaulana tuotannon tai varastojen kapasiteetti? Onko tuotannossa hukkaa tai muita häiriöitä? Onko myynnin hiipumisen syynä liian alhainen tilauskanta, vääränlaiset kampanjat tai vääriin asiakkaisiin kohdistuva myyntityö?

Kysymyksiä organisaation kipupisteiden ja vahvuuksien tunnistamiseksi on lukemattomasti. Suurin osa niistä ei avaudu eurojen vaan toimintojen, määrien ja yksikkökustannusten perusteella.

Ajuripohjainen liiketoiminnan mallintaminen pakottaa päätöksentekijät juurisyiden lähteille  seuraamaan konkreettista toimintaa eurojen takana."Ajuripohjaisessa ajattelussa tavoitteet, budjetit ja ennusteet laaditaan määrä- ja yksikköhintoja hyödyntäen."Jedox-ratkaisulla nopeasti ajuripohjainen suunnittelumalli

Innofactorilla on pitkä kokemus ajuripohjaisten ratkaisujen toteutuksesta. Kokemuksemme mukaan nämä ratkaisut eivät ole enää vain suuryritysten heiniä. Nykyaikaiset modernit ja ketterät suunnittelujärjestelmät mahdollistavat ajuripohjaisen suunnittelujärjestelmän toteutuksen myös pienemmille organisaatioille.

Innofactorin ratkaisu ajuripohjaiseen suunnitteluun on mainetta niittänyt Jedox CPM/BI -ratkaisu. Jedoxin sydän on sen Excel Add-in -laajennusosassa, jonka avulla pääkäyttäjä pystyy itse rakentamaan ajuripohjaisia syöttöpohjia ja raportteja nopeasti ja tehokkaasti. Syöttöpohjat ja raportit voidaan kädenkäänteessä julkaista Jedox Webissä tai Jedox Mobiilissa, jotka ovat loppukäyttäjien työkaluja.

Jedoxin avulla integraatiot lähdejärjestelmiin ja muistinvaraisiin OLAP-kuutioihin perustuvan tietomallin rakennus voidaan tehdä nopeasti. Excel Add-In -toiminnon avulla on helppo rakentaa ajuripohjaisen suunnittelumallin raportit ja syöttöpohjat.Haluatko tietää lisää Jedoxista? Tutustu ratkaisuun verkkosivuillamme tai ota yhteyttä asiantuntijaamme!


LUE LISÄÄ JEDOX-OHJELMISTOSTAJorma Erkkilä

Sales Executive
Jorma työskentelee Innofactorin Inbound-tiimissä ja vastaa uusasiakashankinnasta erityisesti datan ja analytiikan sekä liiketoimintaratkaisujen alueilla. Hänellä on yli 25 vuoden työkokemus monenlaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja myynnistä sekä liiketoiminnan johtamisesta. Myynti on haasteiden kuuntelua ja ratkaisemista - yhdessä asiakkaan ja Innofactorin rautaisten osaajien kanssa.