<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kai Tikka

Asiakaskohtaisesti toteutetut järjestelmäratkaisut haltuun

Toisin kuin tuotepohjaiset järjestelmäratkaisut, laajat, liiketoimintakriittiset ja asiakaskohtaiseen tarpeeseen rakennetut räätälöidyt järjestelmät ovat käytännössä aina lähtökohtaisesti tarkoitettu tukemaan asiakkaan erityisprosesseja ja liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Usein lähtökohtana on myös rakentaa asiakkaan kilpailukykyä ylläpitävää ja vahvistavaa ydinprosessia tukeva erityisratkaisu. Tuotepohjaisista ratkaisuista poiketen vastaava lähestyminen on haasteellista koko järjestelmän elinkaaren ajan.

Tyypillisesti asiakaskohtaiseen tarpeeseen rakennetut järjestelmät ovat pitkän elinkaaren ratkaisuja. Pitkä elinkaari voi tuoda mukanaan kuitenkin haasteita. Järjestelmän teknologinen alusta voi olla vanhentumassa, nykyisen toimittajan kyvykkyys ylläpitää ja kehittää järjestelmää olla rajoittunut, järjestelmään voi sisältyä liiallista henkilöriippuvuutta tai liiketoimintaympäristön muutokset vaatia uusia käyttötapoja sekä nopeampaa reagointia järjestelmän kehittämiseen.

Hallittu järjestelmäinvestoinnin elinkaaren jatkaminen on mahdollista! 

Asiakkaalla tulee olla aito mahdollisuus varmistaa aiemmin tehty järjestelmäinvestointi, järjestelmän sekä sen ylläpitoprosessin modernisointia unohtamatta. Tämä skenaario kuitenkin edellyttää kokenutta kumppania, jolla on kyky nostaa järjestelmän ja sen ylläpitopalveluiden tasoa sekä rakentaa kehityspolku järjestelmän elinkaaren jatkamiseen riskittömästi, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

5 helppoa askelta etenemiseen käytännössä

Pitkäaikaisen kokemuksemme mukaan järjestelmien elinkaaren jatkaminen ja mahdollinen modernisointi kannattaa suunnitella ja vaiheistaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä.

1. Järjestelmien ja kohdealueen nykytilanteen analysointi – organisaatio saa tarkan tiedon eri järjestelmien tilasta, järjestelmiin liittyvistä palveluprosesseista ja liiketoiminnan sekä toimintaympäristön odotuksista

2. Järjestelmien elinkaarihallinnan suunnittelu – luodaan hallittu polku järjestelmien modernisointiin ja loppukäyttäjien käyttökokemuksen kehittämiseen sekä ylläpitopalveluiden kehittämiseen

3. Konkreettinen haltuunottosuunnitelma – konkreettiset tehtävät ja näiden aikataulu haltuunoton hallittuun ja riskittömään läpivientiin

4. Järjestelmän haltuunoton toteutus – suunnitelman mukaisten toimenpiteiden hallittu läpivienti

5. Jatkuva järjestelmän ja ylläpitopalveluiden kehittäminen sekä seuranta – elinkaarisuunnitelman mukainen jatkuva järjestelmän ja ylläpitopalveluiden kehittäminen sekä seuranta

Innofactorilla olemme muotoilleet haltuunoton valmisteluvaihetta tukevat seuraavat nopealla aikataululla läpivietävät tiiviit palvelukokonaisuudet, joiden hankkiminen on kiinteän hinnan vuoksi riskitöntä eikä toisaalta sido asiakasta mihinkään. 

 CTA -1 selkeä ymmärrys

CTA -2 optimaalinen etenemispolku

CTA -3 kohti konkreettisia toimia

Laaja liiketoimintakokemuksemme sekä monipuolinen teknologia-osaamisemme, sekä uusista että myös vanhemmista teknologioista, takaa toimintakyvyn eksoottisempienkin järjestelmäratkaisuiden haltuunotossa sekä teknisestä että prosessinäkökulmasta. Lähestymisemme on pitkän kokemuksemme pohjalta kattava ja systemaattinen.

Innofactorilla on hyvä asiantuntijaosaaminen tämänkaltaisesta räätälöityjen järjestelmien haltuunotosta ja modernisoinnista. Voi tutustua muutamiin asiakasesimerkkeihimme alta. 

Tailored_blogi_Asiakastarina_AGATailored_blogi_asiakaskokemus_Bold_Movestailored_blogi_TVR_asiakaskokemusKai Tikka

Senior Service Manager

Kai on toiminut eri tehtävissä IT-alalla yli 20 vuotta ja työskennellyt useiden eri toimialojen asiakkuuksien parissa, monilla ratkaisualueilla. Hän työskentelee nykyisin Innofactorilla palvelupäällikkönä.