<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jami Leivo

Datamart on viime vuosien merkittävin Power BI -päivitys

Microsoft julkisti 25.5. uuden Power BI -ominaisuuden: Datamart. Microsoftin Intelligent Platformin Vice President Arun Ulagin mukaan kyse on merkittävimmästä päivityksestä Power BI -ohjelmistoon viimeiseen kolmeen vuoteen.

 


Datamartin suurin hyöty on, että sen avulla Power BI -käyttäjät pystyvät luomaan relaatiotietokantoja ilman aikaisempaa kokemusta tietokantojen luomisesta. Uuden ominaisuuden myötä dataprojektin aloittaminen on myös helpompaa, nopeampaa ja halvempaa.

Näin Datamart toimii käytännössä

Liiketoimintaraporttien luomiseksi tarvitaan aina jonkinlainen tietolähde. Ennen raportin luomista tietokantaa ei kuitenkaan välttämättä ole vielä olemassa, joten raporttien luominen alkaa yleensä tietokannan pystyttämisellä. Tämä puolestaan vaatii erityisosaamista eli toisin sanoen lisää resursseja.

Power BI Premiumin työtiloihin luotavan Datamartin avulla käyttäjä voi ladata oman tietolähteensä Datamartiin ja tehdä Power Query Onlinella tarvittavia muutoksia raportointia varten. Latauksen ja muokkausten jälkeen käyttäjälle luodaan automaattisesti uusi Azure SQL -tietokanta, johon data ja muokkaukset tallennetaan.

Raportointia varten SQL-kannan päälle luodaan myös tabulaarinen malli, josta muodostuu lopullinen raporteilla hyödynnettävä Datamart, joka puolestaan julkaistaan Power BI Serviceen käyttöä varten. Tabulaariseen malliin voi tehdä muokkauksia selaimella samaan tapaan kuin Power BI Desktopissa. Tähän liittyy tosin tiettyjä rajoituksia, sillä tabulaariseen malliin ei esimerkiksi voi luoda laskennallisia tauluja tai uusia kolumneja.

Tavallisesti edellä kuvailemani prosessi edellyttäisi SQL-tietokannan luomista esimerkiksi SSMS-työkalulla, ETL-prosessin luomista esimerkiksi SSIS-työkalulla tai tabulaarisen mallin luomista Power BI Desktopissa. Datamartin ansiosta prosessin voi kuitenkin keskittää yhteen paikkaan ilman ylimääräisiä työkaluja tai lisenssejä. Datamartiin sisältyvään SQL-kantaan, ETL-prosessiin ja tietomallin luomiseen riittää pelkkä Power BI Premium -lisenssi.

Power BI loading data-1

Datamart luo automaattisesti SQL-kannan ja käyttäjän määrittelemän ETL-prosessin sekä lataa tiedot tabulaariseen malliin.

Datamart ei ole välttämättä erityisen hyödyllinen työkalu sellaisille henkilöille tai organisaatioille, joilla on valmiiksi rakennetut tietovarastot tai tarvittavaa osaamista rakentaa uudet tietovarastot itse. Lisäksi Datamartin luomaa Azure SQL -kantaa ei voi toistaiseksi muokata muualla kuin Datamartin omassa käyttöliittymässä, mikä rajoittaa joitain toimintoja ja toisaalta pakottaa käyttäjät siirtymään uuteen käyttöliittymään. SQL-kantaan pääsee käsiksi esimerkiksi SSMS-työkalulla endpointin kautta, mutta toistaiseksi se on saatavilla vain read-only-tilassa.

Datamartissa on paljon potentiaalia, mutta tuote ei ole vielä valmis

Mahdollisuus luoda Azure SQL -tietokanta automaattisesti on kuin taivaanlahja, sillä edes kahden käden sormet eivät riitä laskemaan niitä kertoja, kun olen tarvinnut relaatiotietokantaa raportoinnin tueksi. Aiemmin relaatiotietokannan luominen on lähes poikkeuksetta edellyttänyt joko lisäresursseja tai uusia lisenssejä, mikä on hidastanut työskentelyä merkittävästi. Datamartin myötä tämä ongelma voidaan nyt ratkaista."Aiemmin relaatiotietokannan luominen on lähes poikkeuksetta edellyttänyt joko lisäresursseja tai uusia lisenssejä. Datamartin myötä tämä ongelma voidaan nyt ratkaista."Henkilökohtaisesti en pidä Datamartin selainpohjaisesta käyttöliittymästä, koska siitä puuttuu sellaisia kehittäjälle tarpeellisia ominaisuuksia, jotka olisivat hyödyllisiä tabulaarimallia luotaessa. Uudistuksen myötä selainpohjainen käyttöliittymä avaa kuitenkin Macia käyttäville Power BI -kehittäjille mahdollisuuden luoda SQL-tietokantoja, ETL-prosesseja ja mallinnuksia.

Tiivistäisin Datamartin hyvät ja huonot puolet seuraavasti:

Hyvää

  • Automaattinen Azure SQL-kannan luominen helpottaa dataprojektien aloittamista merkittävästi.
  • Selainpohjainen käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja mahdollistaa monimutkaiset ja mahdollisesti raskaat ETL- ja tietomallitoiminnot pilvessä.
  • Datamartin avulla tarvittavat resurssit voidaan luoda yhdellä lisenssillä keskitettyyn paikkaan.

Huonoa

  • Ominaisuuksia on saatavilla vielä hyvin rajallisesti, joten Datamart ei toistaiseksi voi täysin korvata mitään työkalua.
  • Read-only-muotoiseen SQL-tietokantaan ei voi tehdä muutoksia muualla kuin Datamartin omassa käyttöliittymässä.
  • Mahdollisten muutosten myötä osa uusista ominaisuuksista saattaa muuttua maksullisiksi.

Aion itse jatkossa käyttää Datamartia sillloin, kun tarvitsen SQL-kantaa, eikä siihen tarvittavia resursseja ole saatavilla nopeasti. Tässä mielessä Datamartia voikin pitää eräänlaisena oikotienä onneen, mutta uudistukseen liittyvien puutteiden takia se ei kuitenkaan aina ole paras mahdollinen työkalu.

Näen Datamartissa paljon potentiaalia, ja tiettyihin tilanteisiin tuote sopii erinomaisesti jo nyt. Jään mielenkiinnolla odottamaan, mihin suuntaan Microsoft lähtee Datamartia kehittämään.Dataan perustuvan päätöksenteon avulla voit parantaa organisaatiosi kilpailukykyä. Lue lisää datan ja analytiikan ratkaisuistamme!

TUTUSTU DATAN JA ANALYTIIKAN  RATKAISUIHIMME

 Jami Leivo

Data-analyytikko
Innofactorin Data ja analytiikka -yksikössä työskentelevä Jami toteuttaa monipuolisia raportointiratkaisuja Microsoftin Power BI -työkalun avulla. Jami motivoituu erityisesti sellaisista projekteista, joissa pääsee havainnollistamaan asiakkaille datan tarjoamia mahdollisuuksia rakentamalla asiakkaan omaa dataa hyödyntäviä teknisiä ja visuaalisia liiketoimintaraportteja.