<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Mira Parlapanski

Näin käynnistät digitaalisen myynnin käytännössä

Innofactorin uusi lähestymistapa CRM-projekteihin asettaa organisaationne tarpeet etusijalle.

Microsoftin pilvipalveluiden ekosysteemin tarjooma on niin kattava, että sitä voi olla hankala hahmottaa. Kyse on ennen kaikkea isosta kuvasta, ei niinkään yksittäisistä ratkaisuista.

Microsoftin pilviratkaisujen merkittävin hyöty piilee siinä, että niiden avulla organisaatio voi keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen. Tämä puolestaan alkaa liiketoiminnan nykytilan arvioimisella sekä keskeisten mahdollisuuksien ja haasteiden kartoittamisella.

Kaikilla organisaatioilla on luonnollisesti omat ainutlaatuiset tarpeensa, minkä vuoksi Innofactorin lähestymistapa ei ole lineaarinen prosessi vaan erikseen jokaista organisaatiota varten räätälöitävä kokonaisuutensa. Seuraavaksi esittelemme uuden lähestymistapamme neljä vaihetta.

1. Discovery Meeting – asiantuntijan arvio nykytilanteesta

Discovery Meeting on digitaalisen myynnin käynnistämistä varten suunniteltu tapaaminen, jossa keskustelemme organisaationne nykytilasta sekä pyrimme kartoittamaan liiketoimintanne tilannetta ja autamme organisaatiotanne kirkastamaan tärkeimmät liiketoiminnan tarpeet.

Keskustelumme jälkeen saatte karkean yleiskuvan organisaationne nykytilasta sekä ideoita seuraavista askelista. Tämän pohjalta arvioimme, minkälaisia muutoksia prosesseihin ja teknisiin ratkaisuihin tarvitaan digitaalisen myynnin käynnistämiseksi.

Tunnin mittaisessa tapaamisessa emme luonnollisestikaan vielä analysoi organisaationne liiketoimintaa juurta jaksain, mutta tässä vaiheessa tärkeintä onkin saada kehitystyö käyntiin. Tapaaminen on täysin maksuton.

 "Discovery Meeting on digitaalisen myynnin käynnistämistä varten suunniteltu maksuton tapaaminen, jossa keskustelemme organisaationne nykytilasta sekä kartoitamme liiketoimintanne tärkeimmät tarpeet."


 

2. Envisioning Workshop – mikä tuottaa arvoa organisaatiollenne?

Ennen Envisioning Workshopia haastattelemme organisaatiossanne keskeisiä sidosryhmiä ja keräämme haastattelujen pohjalta tarkempaa tietoa organisaationne nykytilasta. Työpajassa keskustelemme liiketoiminnan tavoitteista ja ideoimme, miten tavoitteet voidaan saavuttaa hyödyntämällä Microsoftin ratkaisuja. Työpajan tavoitteena on synnyttää yhteinen näkemys kipupisteistä ja kehitysprioriteeteistä.

Envisioning Workshop on mielestämme erinomainen tapa sekä syventää ymmärrystä organisaationne toiminnasta että sitouttaa organisaation johto hankkeeseen. Työpajan jälkeen saatte paremman käsityksen siitä, mihin toimenpiteisiin organisaatiossanne on ryhdyttävä digitaalisen myynnin transformaation onnistumiseksi.

3. Solution Assessment – MVP:n avulla toteutettava ratkaisuarviointi

Kun organisaationne nykytila ja tavoitteet ovat selvillä, voimme aloittaa niiden konkreettisten toimenpiteiden suunnittelun, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

Solution Assessment -vaiheessa tarkastelemme liiketoimintaprosessejanne yhdessä prosessien omistajien kanssa sekä arvioimme nykyistä IT-ympäristöänne organisaationne IT-osaston kanssa. Yhdessä määrittelemme Dynamics 365 Salesiin sekä muihin Microsoftin teknologioihin perustuvan MVP-ratkaisun (Minimum Viable Product), joka tuo organisaatiollenne maksimaalisen lisäarvon kustannustehokkaasti. Lopputuloksena organisaationne saa valmiuden ratkaista myös muita tunnistamiamme kipupisteitä osana digitaalisen myynnin transformaatiota.

4. Proof of Value – visiosta käytäntöön ja käytännön arvontuotto

Suunnitelman laatimisen jälkeen vuorossa on Proof of Value -vaihe, joka osoittaa, kuinka ratkaisu toimii käytännössä. Tämän vaiheen tarkoitus on todentaa organisaatiollenne ratkaisun tuomia hyötyjä käytännössä sekä arvioida Business Casen tuotto. Vaiheen tarkoitus on myös auttaa loppukäyttäjien sekä organisaation muiden sisäisten sidosryhmien sitouttamisessa.Haluatko viedä organisaatiosi liiketoiminnan seuraavalle tasolle? Varaa Discovery Meeting asiantuntijamme kanssa!

 

VARAA DISCOVERY MEETING

 Mira Parlapanski

Senior Solution Consultant


Mira viihtyy työssään ihmisten ja teknologian risteyksessä ja ymmärtää eteen tulevat haasteet niin liiketoiminnan kuin teknologian näkökulmasta. Hänellä on pitkä tausta Microsoftin CRM-ratkaisuista sekä niihin liittyvästä liiketoiminta- ja prosessikonsultoinnista. Miralla on vahva kokemus monimutkaisten xRM-ratkaisujen suunnittelusta niin julkishallinnon kuin yksityisen sektorin eri toimialoilta. Ennen hyppyä IT-uralle hän on työskennellyt asiakkaan puolella erilaisissa markkinoinnin ja asiakkuudenhallinnan kehitystehtävissä.