<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Kari Jokipii

Dynamics 365 Sales – kaikki digitaalisen myynnin välineet yhdessä käyttöliittymässä

B2B-ostaminen on siirtynyt yhä syvemmin verkkoon, ja sopeutuminen muuttuneeseen toimintaympäristöön on tuottanut haasteita monille myyntiorganisaatioille. Microsoft Dynamics 365 Sales ja sen lisäarvoratkaisut tarjoavat erinomaiset edellytykset tehostaa digitaalista myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua.

Ne, joille digitaaliseen myyntiin sopeutuminen on tuottanut suurimpia haasteita, ovat joutuneet kokemaan, kuinka

  • liidit kylmenevät perinteisten myynti- ja markkinointitoimenpiteiden riittämättömyyden vuoksi
  • kauppoja hävitään tiedon ja asiakaskontaktien vähyyden vuoksi
  • asiakaskokemus kärsii, kun ostajien muuttuneisiin odotuksiin ei kyetä vastaamaan.

Digitaalisen myynnin haasteita ei ratkaista yksin teknologialla, mutta keskitetty digitaalisen myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tietojärjestelmä tekee muuttuneessa toimintaympäristössä menestymisestä helpompaa.

Tällainen on Microsoft Dynamics 365 Sales ja sen lisäarvoratkaisut.

Dynamics 365 Sales – digitaalisen myynnin keskusyksikkö

Digitaalisen myynnin työkaluja on markkinalla pilvin pimein, ja useimmilla niistä on omat erityiset vahvuutensa. Erillistyökalujen ominaisuuksista ei kuitenkaan usein päästä nauttimaan täysimääräisesti, sillä erillisistä työkaluista muodostuvaa kokonaisuutta on hankala hallita ja käyttää.

Microsoft Dynamics 365 Sales on kokonaisvaltainen myynnin tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla digitaalisia myyntiprosesseja kyetään toteuttamaan ja johtamaan yhden käyttöliittymän kautta. Microsoftin ratkaisuihin sisäänrakennettu yhteensopivuus tarkoittaa, että esimerkiksi Teamsiä ja sähköpostia voidaan käyttää Salesin sisällä ja niihin voidaan viedä tietoja Salesistä nappia painamalla.

Lisäarvoratkaisuilla digitaalista myyntiä kyetään tehostamaan entisestään erilaisissa liiketoimintamalleissa – kuten B2B-palvelu-, ratkaisu- tai tuotemyynnissä.

Toisilla lisäarvoratkaisuilla puolestaan D365 Salesista kyetään rakentamaan myös markkinoinnin ja asiakaspalvelun järjestelmä, jolloin voidaan hyödyntää 360° asiakasnäkyvyyttä kaikissa asiakasrajapinnoissa.

Sales Insights, Marketing, Customer Service, LinkedIn Sales Navigator ja Power Platform – keskeisimmät lisarvoratkaisut esiteltyinä

Keskeinen ominaisuus Dynamics 365 Salesissä, kuten kaikissa Microsoft-ekosysteemin tuotteissa, on sen laajennettavuus. Valmiiden lisäarvoratkaisujen avulla huippuunsa viritetty myynninohjausjärjestelmä voidaan mukauttaa vastaamaan organisaation uniikkeja tarpeita.

Esittelemme seuraavaksi lyhyesti keskeisimpiä lisäarvoratkaisuja digitaalisen B2B-myynnin tueksi.

Sales Insights

Sales Insights auttaa parantamaan myynnin osumatarkkuutta tekoälyyn perustuvilla ennusteilla, jotka huomioivat signaalit sekä nykyisestä myynnin pipelinesta että historiatiedosta. Se auttaa myös parantamaan konversioita ja voittoprosenttia priorisoimalla liidejä ja myyntimahdollisuuksia niiden onnistumistodennäköisyyden perusteella – tämäkin tekoälyn avustamana.

Marketing

Markkinoinnin automaatio auttaa nurturoimaan prospektit ja liidit asiakkuuksiksi johdonmukaisella, kohdistetulla ja oikea-aikaisella markkinointiviestinnällä. Yhteisessä järjestelmässä toimiminen auttaa myös purkamaan myynnin ja markkinoinnin välisiä siiloja sekä yhdistämään prosesseja.

Customer Service

Dynamics 365 Customer Service on asiakaspalvelulle sitä, mitä D365 Sales on myynnille. Ja molemmat hyödyntävät samaa dataa. Käyttämällä molempia yritys saavuttaa kattavan asiakasnäkyvyyden, joka auttaa varmistamaan erinomaisen asiakaskokemuksen asiakkuuden koko elinkaaren ajan.

LinkedIn Sales Navigator

D365 Salesin ja LinkedIn Sales Navigatorin välisellä integraatiolla saadaan yhdistettyä organisaation oma data Sales Navigatorin dataan. Näin organisaation käytössä on entistä ajantasaisempaa ja hyödyllisempää tietoa kaikkien myynnin aktiviteettien tueksi.

Power Platform

Power Platform on Microsoftin oma Sveitsin armeijan linkkuveitsi, jolla voidaan tehokkaasti ja ilman aiempaa kokemusta koodaamisesta täydentää Dynamics 365 -järjestelmiä paremmin organisaation uniikkeihin tarpeisiin sopiviksi. Siihen kuuluvat mm. raportointityökalu Power BI, automaattisen työnkulkujen luomiseen tarkoitettu Power Automate ja no-code/low-code  sovelluskehitykseen tarkoitettu Power Apps.

Power Platform on kuin liima, joka sitoo yhteen eri Microsoft-ratkaisut ja joka auttaa varmistamaan, että kokonaisuus on aina enemmän kuin osiensa summa.

Ota digitaalisen myynnin pelikenttä haltuun Dynamics 365 Salesin avulla

B2B-ostaminen on muuttunut lopullisesti ja digitaalisen myynnin merkitystä ei voi korostaa liikaa. Microsoft Dynamics 365 Sales ja sen lisäarvoratkaisut auttavat organisaatiota ottamaan digitaalisen myynnin pelikentän haltuun ja menestymään jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Se auttaa

  • kohtaamaan ostajat siellä missä he ovat
  • kehittämään asiakassuhteita henkilökohtaisen ja monikanavaisen viestinnän avulla
  • tekemään aiempaa tehokkaampaa yhteistyötä niin asiakkaiden kuin oman tiiminkin kanssa
  • parantamaan myynnin tuottavuutta yhtenäisillä ja tekoälyn avustamilla prosesseilla.

D365 Salesin avulla organisaationne pystyy tarjoamaan parempaa, kokonaisvaltaisempaa ja henkilökohtaisempaa asiakaskokemusta niin nykyisille kuin tuleville asiakkaillenne.Haluatko kartoittaa digitaalisen myynnin tarjoamia mahdollisuuksia organisaatiollenne? Varaa maksuton tapaaminen asiantuntijamme kanssa tästä!Kari Jokipii

Sales Manager

Karilla on vuosikymmenien kokemus myynnistä ja markkinoinnista sekä niiden johtamisesta. Uransa aikana Kari on ollut mukana jopa sadoissa ERP- ja CRM-myyntihankkeissa monilla eri toimialoilla, mutta nykyisessä roolissaan hän vastaa nimenomaan kunta- ja kaupunkisektorin digihankkeista. Liiketoiminnan, markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi on keskeinen osa Karin ammattitaitoa.