<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Olemme Pohjoismaiden johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä ja pilviratkaisujen toimittaja.

Ketteryys on noussut avainasemaan – oletko sinä ketterä johtaja?

Viimeiset pari vuotta ovat osoittaneet meille kaikille, miten nopeasti toimintaympäristömme voi muuttua. Kyvystä sopeutua uuteen normaaliin on tullut yrityksille ja organisaatioille sekä selviytymiskeino että kilpailuvaltti. Epävakautta on ilmassa, megatrendien vaikutukset kasvavat ja paraikaa työelämään astuvan sukupolven odotukset (työ)elämän suhteen pakottavat meitä viimeistään nyt arvioimaan johtajuuden merkitystä.


Innofactorilla olemme jo vuosia panostaneet esihenkilötyöhön ja kehittäneet meidän esihenkilöiden johtajuustaitoja yhä ketterimmiksi samaan aikaan kuin koko organisaatio on muuttunut itseohjautuvammaksi. Väitämme, että näistä taidoista on ollut erityisen paljon hyötyä tässä poikkeustilanteessa, missä tällä hetkellä työskentelemme.

Mitkä sitten ovat ketterän johtajan taidot? Hyvästä johtajuudesta on toki puhuttu pitkään, mutta ketterä johtaminen on paljon enemmän, koska se edustaa jatkuvaa sopeutumiskykyä ja itsereflektointia. Muutama vuosi sitten Agile Business Consortium määritteli ketterän johtajuuden yhdeksän perusperiaatetta.

  1. Ketterä johtaja edustaa itse sitä muutosta, mitä hän haluaa saada aikaiseksi. Teot merkitsevät enemmän kuin sanat, kuten Gandhi aikoinaan sanoi, ja ketterä johtaja osaa johtaa omalla esimerkillään.
  2. Ketterä johtaja varaa riittävästä aikaa (non-bias) ajatteluun ja osaa tarkastella ongelmia monesta eri näkökulmasta ja pyrkii ymmärtämään asioita laajemmin. Johtaja on inspiroiva, kun hän on tietoisesti läsnä ilman ennakkoluuloja.
  3. Palaute toimii organisaation kehityskatalysaattorina. Ketterässä organisaatiossa palaute nousee uudelle tasolle, koska se on jatkuvan parantamisen tärkeimpiä osia. Ketterä johtaja mahdollistaa organisaatiossa sen, että jokainen osaa palautteenantamisen sekä oppii ja kehittyy palautteen vastaanottamisen ja itsereflektoinnin kautta.
  4. Haluamme työskennellä jotain suurempaa tarkoitusta varten. Ketterä johtaja ymmärtää, että yrityksen visio on yhteinen matka, joka on koko organisaatiolle ja henkilöstölle merkityksellinen.
  5. Ketterä johtaja on tunnejohtaja, joka ymmärtää, että tunteet ovat luovuuden ja innovatiivisuuden perusta. Positiivisuus ja psykologinen turvallisuus parantavat kykyämme tutkia uusia ja tuntemattomia asioita.
  6. Ketterä johtaja ymmärtää hyödyntää jokaisen henkilön johtajuuspotentiaalia, koska johtajuutta on eri puolella organisaatiota. Muiden mentorointi on osa yrityskulttuuria, joka mahdollistaa organisaatiolle jatkuvan kehittymisen.
  7. Ketterä johtaja antaa muille valtaa ja vastuuta. Itseohjautuvilla tiimeillä ja henkilöillä on valta tehdä itse työhönsä liittyviä päätöksiä. Valtuuttamisella ja vastuuttamisella on energisoiva vaikutus koko organisaatioon.
  8. Ketterä johtaja osaa luoda ja tukea yhteistyötä tekeviä yhteisöjä, joiden perustana toimivat luottamus ja toisten kunnioitus. Tiimi on enemmän kuin yksilöiden summa.
  9. Ketterä johtaja on avoin ideoille ja ehdotuksille riippumatta siitä, mistä ja keneltä ne tulevat.

Edellä mainitut periaatteet kuvaavat mielestämme hyvin, millaisia ketteriä ajatusmalleja jokainen meistä voi löytää ja soveltaa omassa työssään. Kokemustemme perusteella olisimme valmiita lisäämään kymmenennen perusperiaatteen: ketterä johtaja osaa kuunnella. Viimeiset vuodet ovat osoittaneet, että toisten kuunteleminen ja huomioiminen ovat nousseet pitkään jatkuneessa etätyössä yhä isompaan rooliin myös meillä Innofactorilla.

Voimme luoda entistä parempaa työelämää yhdessä olemalla jatkuvasti muutoskykyisiä, joustavia, osallistavia, uudistuvia, kuuntelevia sekä itsereflektoivia työntekijöitä ja johtajia. Tähän pyrimme itsekin, sillä haluamme antaa osamme paremman työelämän puolesta.

 

Stella Diesen_500x500                    

Stella Diesen                                                                   
Business Unit Director, Data & Analytics                

 

Marko Lybeck_500x500

Marko Lybeck
Business Unit Director, Cloud Infrastructure