<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Marita Seppälä

People Managerit – keitä he ovat?

Kaksi vuotta sitten Innofactorilla otettiin käyttöön uusi organisaatiomalli ja People Manager -rooli. Mutta mitä People Managerit oikeastaan tekevät? Tässä blogissa kerromme, mitä People Manager -rooli pitää sisällään ja millaisia hyötyjä uusi toimintamalli on tuonut Innofactorille. Halusimme avata asiaa niin People Managerin, yrityksen johdon kuin tiimiläistenkin näkökulmasta.

 

Mikä People Manager?

FI-Blog-People-Manager-TaneliPeople Manager on ammattiesihenkilö, joka toimii yksilövalmentajana, huolehtii työssä viihtyvyydestä ja luotsaa johtamisellaan innofactorilaisia kohti yhteisiä tavoitteita. Tällä hetkellä Innofactorilla työskentelee 10 People Manageria kolmessa eri liiketoimintayksikössä. Kuopiossa työskentelevä People Manager, Taneli Laavola, kuvaa työnkuvaansa seuraavasti:

"Niin kuin People Manager -nimestäkin voi päätellä, työ on hyvin ihmisläheistä. En ole niinkään mukana tiimiläisteni päivittäisessä työssä vaan tukemassa yksilön henkisiä voimavaroja. Ympäriltä tulevia signaaleja täytyy pystyä havaitsemaan herkästi ja asioita pitää katsoa pintaa syvemmälle. Näin etätyön aikakautena säännöllinen kuulumisten kyselyn merkitys korostuu entisestään. Työni on hyvin monipuolista ja on mahtavaa tehdä tiivistä yhteistyötä niin omien tiimiläisten, liiketoimintajohdon kuin esimerkiksi HR:n ja viestinnän kanssa. Parasta työssäni on se, kun näen yksilökeskustelujen johtaneen parempaan työssä jaksamiseen tai suoriutumiseen", iloitsee Taneli.

Millaisia organisaatiotason hyötyjä uudistus on tuonut?

Uudistuksen myötä organisaatiorakenteesta poistettiin kolme tasoa. Innofactorin toimitusjohtajan ja perustajan, Sami Ension, mukaan uudistuksen tuomat suurimmat hyödyt ovat:

  1. Yhtenäisempi työntekijäkokemus ja toimintatavat
  2. Nopeampi päätöksenteko ja parempi tiedonkulku
  3. Esihenkilöinä toimivat ihmisten johtamisesta aidosti kiinnostuneet henkilöt
  4. Tehokkaampi toiminta ja laadukkaammin käytetty aika esihenkilötyössä

FI-Blog-People-Managers

"Ensinnäkin uusi malli on yhtenäistänyt työntekijäkokemusta ja toimintatapoja. Toiseksi organisaatiorakenteen madaltuessa päätöksenteko nopeutui ja tiedonkulku parantui. Kolmanneksi nykyisessä mallissa People Managereiksi valikoituivat henkilöt, jotka ovat aidosti kiinnostuneita nimenomaan ihmisten johtamisesta ja heidän työajastaan tähän onkin varattu käytännössä 100 %.  Lisäksi muutos on parantanut toiminnan tehokkuutta eli esihenkilötyöhön kokonaisuudessaan käytetty aika on laadukkaampaa ja kohdistuu etenkin kommunikointiin People Managereiden ja tiimiläisten välillä hallinnollisten tehtävien sijaan", Sami valaisee.

"Edellä mainittujen keskeisimpien hyötyjen lisäksi uudistuksen lopputulemana on ollut henkilöstön työtyytyväisyyden kasvu, vaihtuvuuden pienentyminen sekä organisaation tuottavuuden ja sitä kautta kannattavuuden parantuminen. Kaiken kaikkiaan olen erittäin tyytyväinen uudistukseen ja meidän kymmeneen suurella sydämellä töitä tekevään People Manageriin", Sami jatkaa.

Entä tiimiläisten näkökulma?

FI-Blog-People-Manager-TommiTommi Martikaisen, Senior Scrum Master, mukaan muutos vapautti tiimin keskustelua ja omaa työaikaa:

"Toimin aiemmin samanaikaisesti Scrum Masterina ja tiimin esimiehenä. Yhtäkkiä en ollutkaan enää vastuussa erilaisten päivittäisten esimiestehtävien hoidosta, mikä johti alun hämmennyksen jälkeen valtavaan huojennukseen. Lisäksi jo valmiiksi hyvät välit tiimiläisten kanssa paranivat entisestään, ja kinkkiset aiheet pystytään ratkomaan aiempaa nopeammin tiimin kanssa keskustelemalla. Myös kehityskeskustelut ovat yllättävän hedelmällisiä, kun keskustelukumppani on People Manager, joka ei ole mukana päivittäisessä työssä. Tiimin kanssa keskitymme sitten puolestaan täysin teknisen puolen asioihin ja olen havainnut, että päivittäinen työ sujuu näin entistä tehokkaammin", Tommi kertoo.

Ville Juutinen, Senior Software Developer, on niin ikään ollut tyytyväinen muutokseen:

"Olen työskennellyt Innofactorilla vuodesta 2013 lähtien ja koen, että viimeiset kaksi vuotta työni on sujunut entistä sujuvammin. People Manager auttaa kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä ja vie asioita tehokkaasti eteenpäin. Ja vaikka mikään ei erityisesti mieltä painaisi, säännöllinen kuulumisten kysely saa aina hyvälle mielelle", Ville jatkaa.

Kiinnostuitko Innofactorista työnantajana? Haemme jatkuvasti uusia työntekijöitä moniin eri rooleihin, käy tutustumassa avoimiin paikkoihimme!

KURKKAA AVOIMET TYÖPAIKKAMME!

 Marita Seppälä

Nordic Communications Manager