<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
We are a leading provider of digitalization and cloud solutions in the Nordic countries.

Uusi työ ja poikkeusolot - etäperehdytyksen haasteet ja mahdollisuudet

Millaista on aloittaa uusi työ koronapandemian keskellä?

Koronapandemian myötä koko yhteiskuntamme on mennyt sekaisin. Olemme Innofactorilla onnekkaassa asemassa, sillä lähes kaikki työ pystytään hoitamaan etänä. Myös rekrytoinnit ovat jatkuneet poikkeustilanteesta huolimatta. Mutta millaista on uuden työn aloittaminen kriisin keskellä? Haastattelimme kahta vastikään Innofactorin Espoon toimipisteessä aloittanutta työntekijää.

Koko henkilöstö etätoimistolle

Tuomo Kotilainen aloitti Innofactorilla People Managerina 10.3. – vain kaksi päivää ennen koko toimiston siirtymistä etätöihin.

FI-EB-Tuomo Kotilainen

”Kahden suhteellisen ”normaalin” mutta hyvin intensiivisen perehdytyspäivän jälkeen kaikkia innofactorilaisia suositeltiin vahvasti jäämään etätöihin. Olin positiivisesti yllättynyt, kuinka vaivattomasti etätöihin siirtyminen sujui. Niin henkilöstö, laitteet kuin järjestelmätkin olivat valmiita nopeaan siirtoon. Työntekijöillä oli mahdollisuus hakea kotiinsa monitorit ja muut työntekoa helpottavat välineet. Etätyö mahdollistettiin kaikille”, Tuomo kertoo.

FI-EB-Laura Ratia-Vayrynen

Tavallista erilaisempi perehdytys

Laura Ratia-Väyrynen, HR Generalist, aloitti Innofactorilla 16.3., kun lähes kaikki Espoon toimipisteen työntekijät olivat jo etätöissä. Ensimmäisen viikon Laura vietti autiossa konttorissa kahden tiimiläisensä perehdytyksessä. Esihenkilökään ei ollut fyysisesti paikalla. Tähänkin mennessä Laura on tavannut vain kourallisen innofactorilaisia ja jatkanut perehtymistä kotoa käsin, kun loputkin tiimiläisistä siirtyivät etätöihin.

”Koen, että Innofactor osoittaa syvää luottamusta uusia työntekijöitä kohtaan antamalla mahdollisuuden etätyöhön heti ensimmäisistä päivistä lähtien. Positiivista tässä tilanteessa on myös se, että voin perehtyä asioihin rauhassa. Uutta tietoa tulee sopivassa tahdissa. Toisaalta on vaikea saada konkreettista kokonaiskuvaa organisaatiosta ja osa tiedosta tulee hieman viiveellä, kun ihmisiä ei tapaa samalla tavalla”, Laura pohtii.

Sosiaalisen kanssakäymisen merkitys

Uusi työ on alkanut olosuhteista huolimatta hyvin, mutta molemmat ovat huomanneet, että kotikonttorilla perehtyminen vaatii eri tavalla omatoimisuutta, viitseliäisyyttä sekä suunnitelmallisuutta. Ihmisiin tutustuminen on hankalampaa, mutta Laura ja Tuomo ovat tyytyväisiä siihen, kuinka tiimit ovat ottaneet heidät mukaan kaikkeen tekemiseen. Lauralla on kalenterissa säännölliset Microsoft Teams -kahvitauot tiimiläistensä kanssa ja myös Tuomo on käyttänyt Teamsia aktiivisesti tutustuakseen kollegoihinsa.

”Olen buukannut joka päivälle lyhyitä puhelinaikoja kuun vaihteessa alaisuuteeni siirtyvien henkilöiden kanssa. Onnistuu se tutustuminen niinkin, vaikka ei täysin korvaakaan fyysisiä tapaamisia. Sosiaalisen kanssakäynnin muuttuminen onkin varmasta se suurin haaste etätyössä. Sekin on ratkaistavissa, kun siihen kiinnittää tarpeeksi huomiota ja ottaa rohkeasti käyttöön uusia toimintatapoja”, Tuomo jatkaa.

Kaiken kaikkiaan Laura ja Tuomo kokevat päässeensä hyvin sisään tekemiseen poikkeusoloista huolimatta. Kotioloissa työskentely on kuitenkin usein jopa toimistotyöskentelyä intensiivisempää ja toisinaan lounastauon pitäminen saattaa venyä myöhään iltapäivään. Molemmat painottavatkin taukojen tärkeyttä, ja suunnittelevat myös kävelypalavereiden pitämistä aurinkoisina kevätpäivinä.