<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Olemme Pohjoismaiden johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä ja pilviratkaisujen toimittaja.

ERP-hanke tukee liiketoiminnan transformaatiota

Vastoin yleistä luuloa, ERP-hanke ei ole IT-projekti. Kyse on koko liiketoiminnan transformaatiosta, siksi yrityksen johdon tulee omistaa hanke koko matkan ajan. Vain näin transformaatiossa voidaan onnistua. Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management on erinomainen valinta suuren organisaation ERP:ksi, mutta ensin organisaation oltava valmis transformaatioon.

Pilvitransformaatiosta puhutaan paljon. Puhutaan pilvistrategioista, palvelujen digitalisoinnista ja muusta.

Riittävästi ei keskustella siitä, mistä on kyse yrityksen liiketoiminnan kannalta.

Kyse ei ole vain IT-projektista. Pilvitransformaatio tarkoittaa liiketoiminnan transformaatiota. Kehityshanketta, joka tehdään liiketoiminnan lähtökohdista, jonka tavoitteena on liiketoiminnan muutos parempaan ja jossa teknologia toimii mahdollistajana.

Jos haluaa transformoida liiketoiminnan, pitää muuttaa muutakin kuin teknologiavalintoja. Ja teknologiavalinnoista keskeisin on yrityksen ERP.

Eroon eilisen ERP-hankkeista

Puhuttaessa suuresta organisaatiosta vaatii onnistunut pilvi-ERP-siirtymä usein huomattavia muutoksia tavoissa toimia. Eri liiketoimintojen toimintatapoja on yhtenäistettävä, ja liiketoimintadata on saatava yhdenmukaiseksi.

Suuri laiva kääntyy hitaasti, mutta laivaa tulee silti kääntää, kun edessä on rantakallio.

ERP-hankkeita on silti taipumus lähestyä siten, että piirretään paperille nykyiset liiketoimintaprosessit sekä niitä varten rakennetut räätälöinnit, ja vaaditaan järjestelmätoimittajalta samaa – mutta pilvestä.

Tämä ei palvele liiketoimintaa, teknologiasta ei saada kaikkea irti, eikä tällä saavuteta transformaatiota.

Miten liiketoiminnan transformaatiota tulisi lähestyä?

Parempi lähestymistapa on valita ensin kumppani sekä teknologia (esim. Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management) ja rakentaa yhdessä visio siitä, miltä organisaation toiminta näyttää transformaation jälkeen.

Vision tulisi muodostua vähintään 70 % todennetuista parhaista käytännöistä ja korkeintaan 30 % toimiala- tai yrityskohtaisista mukautuksista. Suuria räätälöintejä tulee välttää. Mitä vähemmän ERP:n sisäänrakennettua toimintalogiikkaa hämmennetään räätälöinneillä, sitä enemmän sen hyödyistä päästään nauttimaan.

Parhaissa käytännöissä piilee onnistuneen transformaation salaisuus.

Vision pohjalta rakennetaan malli ERP:n päälle. Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management säilyy tuoreena hamaan tulevaisuuteen ja on pikemminkin joustavasti laajennettava liiketoiminta-alusta kuin järjestelmämöhkäle.

Näin toimiessa käyttöönotto voidaan toteuttaa verrattain nopeasti MVP-mallilla (Minimum Viable Product).Liiketoiminnan transformaatiota valmistellessa voi toistella mantraa:
prosessit palvelevat liiketoimintaa, teknologia palvelee prosesseja.
Kumppanin rooli on onnistumisen kannalta tärkeä

Hyvä kumppani tietää, mitä onnistuneelta transformaatiolta vaaditaan ja pystyy yhdessä kanssanne määrittämään sen, miltä se näyttää juuri teidän organisaationne kohdalla.
Tämän vuoksi Innofactor tekee yhteistyötä KPMG:n kanssa. Yhdessä pystymme tarjoamaan koko arvoketjun liiketoiminnan transformaatioon.

  • Konkreettisiin työkaluihin ja kokemukseen perustuvat parhaat käytännöt liiketoiminnan transformaatioon ja jatkuvaan kehittämiseen.
  • Teknologiaosaamisen sekä kokemuksen suurista ERP-toimituksista.
  • Teknologiaosaamisen sekä kokemuksen pilvitransformaatioista. 

Transformaatio on matka, ei määränpää

Liiketoiminnan transformaatiolla rakennetaan organisaatiota, joka on valmis tulevaisuuteen. Kehitys on kuitenkin jatkuvaa ja perustuu aina liiketoiminnan tarpeisiin.

Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management käyttöönotto on valmistautumista tähän – jatkuvan kehityksen ensimmäinen askel.

  • Organisaation prosessit muutetaan keskenään vertailukelpoisiksi ja selkeästi raportoitaviksi.
  • Liiketoimintayksiköiden keräämän datan saatavuus ja yhdenmukaisuus varmistetaan.
  • Otetaan käyttöön integraatioalusta, joka mahdollistaa turvalliset ja toimivat yhteydet eri ratkaisujen välillä.

Muutos lähtee aina itsestä – siksi sen hedelmistä pääsevät nauttimaan vain ne, jotka ovat valmiita muuttumaan.

Yksin muutosta ei tarvitse kuitenkaan tehdä. Me, Innofactor ja KPMG, tarjoamme yhdessä kaiken avun, mitä liiketoimintanne transformaatiossa tarvitaan.

Katso KPMG:n ja Innofactorin yhteiswebinaari ERP-pilvisiirtymästä

TUTUSTU YHTEISTYÖHÖN!

 

 

FI-jarkko-lindroos-roundJarkko Lindroos, Vice President,
Customer Relations, Innofactor


Jarkko on saanut olla mukana useiden isojen asiakasorganisaatioiden transformaatiohankkeissa, ja samalla auttanut heitä luomaan uusia, mielenkiintoisia ekosysteemejä ja arvoverkostoja eri toimijoiden välillä. Hänen asiakaslähtöinen ajattelumallinsa myötävaikuttaa uusien innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien ja kumppanuuksien kehittämiseen  asiakkaiden liiketoiminnassa. Jarkon mielestä tehokas ja mielekäs toimintaympäristö koostuu organisaation työntekijöiden rohkeudesta, avoimuudesta sekä vahvasta keskinäisestä luottamuksesta. Vain yhdessä luomme arvoa.

 

Tomi-Nevasoja-KPMG-Finland

 

Tomi Nevasoja, Head of Business Technology,
KPMG Oy Ab

Tomilla on useiden vuosien kokemus CxO-tason konsultoinnista. Tomin keskeisiä osaamisalueita ovat strategian ja liiketoimintaprosessien kehittäminen, liiketoimintajärjestelmien suunnittelu, erilaiset transformaatiot sekä ohjelmisto-omaisuuden hallinta.