<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Juho Hyppönen

Global Scrum Gathering 2018 – ketteristä puheista tekoihin

Järjestyksessään viides ja suurin Euroopassa pidetty Global Scrum Gathering järjestettiin Lontoossa lokakuun alussa. 862 osallistujaa kymmenistä maista, 52 luentoa/workshopia sekä tuhansia post it -lappuja. Lukematon määrä keskusteluja ja esittäytymisiä eri maiden ketterien kollegojen kanssa. Kivi-sakset-paperi -turnaus 100 ihmisen voimin ja improvisaatioteatteria. Ei siis mikään ihan perinteinen konferenssi.

Scrum Gatheringin tuliaiset

Tämän vuoden Scrum Gathering oli jaettu kahteen teemaan, jotka jakautuivat edelleen vielä kahteen erilliseen osaan :

  • Creating better Leaders & Product Owners
  • Creating better Scrum Masters & Teams

Kuten teemojen nimistä voi päätellä, ensimmäisessä keskityttiin organisaatiotason ketteryyden parantamiseen ja skaalaamiseen sekä tuotehallinnan ja tuoteomistajuuden tehostamiseen. Jälkimmäisissä taas pureuduttiin scrum-tiimien ja scrum masterien tekemisen tehostamiseen. Vaikka monilla oli pääpaino tietyssä teemassa, kuten itselläni jälkimmäisessä, molempien teemojen ohjelmaan sai ja kannatti osallistua. Paino sanalla osallistua, sillä pelkästään luennointiin perustuvat esitykset olivat todella vähissä. Suurimmassa osassa aktivoitiin osallistujia sekä ryhminä että yksilöinä. Salit oli jopa järjestetty siten, että niissä istuttiin 10 hengen pöydissä, mikä sai aikaan ihmisten tutustumisia ja mielenkiintoisia keskusteluja.

Global_Scrum_Gathering_2018

Tapahtumat oli jaoteltu kolmeen eri tasoon: aloittelija, keskitaso sekä edistynyt. Scrum on kuitenkin jo sen verran kypsässä vaiheessa, että varsinaisia perusasioita ei käyty läpi vaan niiden oletettiin olevan osallistujille tuttuja. Pääpaino olikin seuraavan askeleen ottamisessa: ensimmäisen teeman osalta ketteryyden skaalaamiseen (LeSS, Scrum@Scale)  koko organisaation leveydelle ja korkeudelle; toisen teeman osalta tiimien nostamiseen uudelle tasolle mm. tiimipsykologian kautta sekä tiimien monimuotoisuuden huomioimiseen kulttuurisen ja maantieteellisen hajautumisen osalta. Ensimmäisen teeman esityksissä oli huomattavissa se, että kokemusta ketteryyden skaalaamisesta ei ole vielä kovin paljon. Tämä näkyi joissain tapahtumissa pintapuolisena sisältönä.

Parasta sisältöä tapahtumassa olivat avauspuheet, jotka olivat todella mukaansatempaavia ja mielenkiintoisia. Lisäksi monet työpajat olivat erinomaisia. Näistä tärkein anti itselle oli oman ja tiimin toiminnan analysointi ja muuttaminen. Uutena työkaluna vakuutti äänestys- ja palautetyökalu Mentimeter. Kokonaisuutena tapahtuma toi lisäkipinää omaan päivittäiseen tekemiseen, ja Gatheringia voikin suositella kaikille ketteryydestä kiinnostuneille.

Innofactor ja ketterä muutos

Oma yksikköni, Digital Experience, on yksi Innofactorin ketterän tekemisen keihäänkärjistä. Se on tietyssä mielessä samassa tilanteessa kuin scrum laajemmin Scrum Gatheringin perusteella tuntuisi olevan. Ensimmäinen puhdas scrum-tiimimme aloitti neljä vuotta sitten. Nyt tiimejä on useita ja lisää on kovaa vauhtia tulossa. Tiimeinä ne ovat olleet parhaasta päästä, mikä on näkynyt tekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyytenä sekä tekemiseen että lopputulokseen. Tämä on todettu työntekijöiden ja asiakkaiden tyytyväisyyskyselyissä, sekä myös tekijöiden pienessä vaihtuvuudessa ja asiakkaiden lisätilauksissa.

Nyt ketteryydessä ollaan ottamassa seuraavia askelia koko yrityksen tasolla. Perinteisiä tiimejä ajetaan agile transformaation kautta kohti ketterämpää tekemistä ja scrum-käytäntöjä. Osa scrum-tiimeistä toimii maantieteellisesti hajautettuna. Organisaatiotasoja vähennetään karsimalla niitä seitsemästä neljään. Tiimien itseohjautuvuutta korostetaan korvaamalla varsinaiset tiiminvetäjät useiden tiimien henkilöitä hoitavalla esimiehellä. Jopa johtoryhmätasolla on siirrytty scrum-toimintatapoihin ja sprinttien tekemiseen. Muutos lähtee siis sekä ylhäältä että alhaalta!Juho Hyppönen

Scrum Master

Juho on kolmannen scrum-tiiminsä kanssa työskentelevä kehittäjätaustainen Scrum Master. Sai ensiannoksen scrumista ja ketteristä menetelmistä 4 vuotta sitten, eikä paluuta ole ollut. Pyrkii fasilitoimaan, koutsaamaan ja tarvittaessa liidaamaan, mutta manageeraamaan vain fantasiajalkapallossa.