<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Olemme Pohjoismaiden johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä ja pilviratkaisujen toimittaja.

Innofactorin Design Sprintissä opittiin nuorista loppukäyttäjistä uutta ja ideoitiin tulevaisuuden verkkopalvelu

Ihmeellistä, että vain viikossa saimme sen kaiken aikaan! Viikon alkaessa meillä oli vain alustava idea siitä, miten voisimme tulevaisuuden verkkopalvelulla tukea nuorten hyvinvointia. Viiden päivän aikana hahmottelimme tulevaisuuden verkkopalvelullemme strategiset linjaukset, alustavan liiketoimintamallin, konseptin, käyttöliittymän sekä keräsimme palautetta loppukäyttäjiltä konseptistamme. Jälkikäteen hieman hengästyttää, mutta Design Sprint viitekehyksenä toimii kyllä äärimmäisen tehokkaasti.

Koeponnistettu prosessi mahdollistaa täyden vauhdin maaliviivaa kohti

Design Sprint on Google Venturesin lukuisissa kehittämistarpeissa kehitetty ja testattu kansainvälisen ketterän designyhteisön suosima viitekehys, jossa ideoidaan, konseptoidaan, prototypoidaan ja lopuksi vielä testataan lopputulos aidoilla loppukäyttäjillä. Käyttäjälähtöisen suunnittelun prosessi on Design Sprintissä tiivistetty lähes äärimmilleen. Design Sprintissä tärkeintä on keskittyminen olennaisimpaan, tiedon jakaminen osallistujien kesken sekä keskeisten asiakkaan edustajien sitoutuminen tähän ennalta määriteltyyn prosessiin. Design Sprint ei ole maraton, vaan siinä edetään tehokkaasti ja kiritään    täysillä kohti lähellä häämöttävää maaliviivaa, joka määritellään tarkemmin Sprintin alussa.

Kunnioitus toisen osaamista kohtaan kasvaa

Omat kokemuksemme tukevat Design Sprintistä kerrottuja hyötyjä. Se on äärimmäisen hyvä tapa testata lähteekö idea lentoon, kokevatko loppuasiakkaat mahdollisen tulevan palvelun hyödylliseksi itselleen tai käyttäisivätkö he sitä oikeasti. Design Sprint tarjoaa mahdollisuuden lyhyessä ajassa selvittää, kannattaako yrityksen investoida mahdollisesti suuriakin määriä resursseja jatkokehitykseen. Design Sprint mahdollistaa myös keskustelun organisaatiossa eri puolilla istuvien ihmisten kesken saman pöydän ääressä, kunnioittaen toistensa näkemyksiä käsillä olevaan haasteen ratkomisessa ja levittäen näin asiantuntijuutta yli organisaatiokaavion laatikoiden. Sprintin ensimmäisenä päivänä tiimin jäsenet saatetaan samalle viivalle, kun päästään kuuntelemaan asiantuntijoiden esityksiä aiheesta. Samalla sitoutetaan koko tiimi käsittelemään aihetta seuraavien päivien ajaksi. Yhteinen työskentely synnyttää kunnioitusta, joka taas vuorostaan synnyttää kiinnostusta työskennellä yhdessä jatkossakin.

Hyödynsimme Design Sprinttiä, kun konseptoimme Espoon Nopeiden Kokeilujen hankkeessa nuorille suunnattua verkkopalvelua harrastusten ja harrastuskavereiden löytämiseen. Lopputuloksena meillä on nyt testikäyttäjien kokeilema palvelukonsepti, jonka uskomme auttavan nuoria etsimään itselleen sopivaa tekemistä. Uusi palvelukonseptimme vastaa nuorten haasteeseen silloin, kun he tuskailevat yhdessä isoissa porukoissa tekemisen puutetta. Palvelussa hyödynnetään verkon ja sosiaalisen median kanavia, joissa nuoret jo luontevasti ovat muutenkin läsnä. Erityisesti meidät yllätti nuorten lähtökohtainen avoimuus ottaa yhteyttä verkossa toisiin nuoriin. Oli mahtavaa kuulla, miten tervetulleina nuoret toivottaisivat tämäntyyppisen palvelun markkinoille. Design Sprint on aina myös oppimiskokemus.

 

Make with Espoo Certificate

 

Lähde kanssamme yhteiselle sprintille

Innofactorilla on useita Design Sprint -koulutettuja asiantuntijoita, joiden kanssa yhdessä on turvallista ja mukavaa lähteä yhteiselle Sprintille. Sprintissä kanssasi kulkee aina kokenut fasilitaattori sekä asiantuntijamme palvelumuotoilun ja teknisten innovaatioiden alueelta. Näin luodaan mitä parhaimmat olosuhteet uusien digitaalisten palvelukonseptien kehittämiseen ja miksei vaikka saman tien niiden toteuttamiseen Design Sprintin jatkumona.


Minna Marttinen
Senior Digital Design Lead

Minna toimii asiakkaiden palvelukehityksessä digitaalisen asiakaskokemuksen vartijana ja pyrkii varmistamaan loppuasiakkaille erinomaisen palvelukokemuksen.


Paula Valkonen

Senior Design Lead

Paula auttaa asiakkaiden asiakaskokemuksen kehittämisessä palvelumuotoilun ja käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin. Voit seurata Paulaa LinkedInissä.