<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Pia-Maritta Puruskainen

Innofactor Skilli on saanut opettajilta ja oppilailta lämpimän vastaanoton

Skilli on oppimisen arviointisovellus koululaisille ja opettajille. Sillä toteutetaan nykyisen opetussuunnitelman (OPS) mukaista laaja-alaista arviointia. Sovellus sai osakseen erittäin positiivista palautetta kuluneen vuoden keväällä, kun Kiteen kaupunki otti Skillin maksuttoman koekäyttötarjouksen kokeiluun.

Skillissä oppilaat arvioivat omaa oppimistaan mobiililaitteiden, esimerkiksi kännyköiden kautta, jonka jälkeen opettaja voi nähdä kunkin oppilaan yksilöllisen oppimistilanteen reaaliaikaisesti tietokoneeltaan. Opettaja voi pyytää oppilaalta arviointia päivittäin, viikoittain tai tilanteen mukaan ja saada näin tarkempaa tietoa oppimistilanteista, jotka oppilaat kokevat vaikkapa opettavaisimmiksi tai hauskimmiksi.

Olemme alle koonneet muutamia Kiteen kaupungin opettajien antamia palautteita Skillin käytöstä.

"Ekaluokkalaisten kanssa saimme vastattua itsearviointiinkin yhden oppitunnin aikana. Kuvat ja hymiöt toimivat erityisen hyvin juuri pienillä oppilailla. Pidin myös sähköisesti tallentuvasta raportista, jonka avulla pystyi tarkastelemaan sekä yksittäisten oppilaiden suorituksia että koko ryhmääkin. Vapaa palauteluukku oli myös käyttökelpoinen.

Vaikka opettajilla voi usein olla pitkäkin kokemus opetussuunnitelmien toteuttamisesta, saatetaan uuteen, vanhoista poikkeavaan, OPSiin siirtyminen kokea haasteelliseksi. Opettajien kokemuksen mukaan Skilli tukee opettajien työtapojen muutosta uuden OPSin mukaiseksi sekä edesauttaa opetuksen suunnittelua.

Teimme Skillin avulla suunnitelman monialaisesta oppimiskokonaisuudesta 1. luokkien opettajien kanssa. Skilli toimi oikein hyvin jo suunnittelun apuna ja oli erittäin paljon uuden OPS:n hengen mukainen. Se pisti kyllä ajattelemaan, toimimmeko me työssämme OPS:n velvoittamalla tavalla.”

Käytettävyys on ollut Skillin ensisijainen painopiste alusta lähtien.

Skilli on siis käyttöliittymältään selkeä ja siten helppokäyttöinen.”

Skillin käyttöönotto edellyttää, että opettajilla ja oppilailla on Microsoftin Office 365-lisenssi, joka on oppilaitoksille maksuton.

Kevään onnistuneen Skilli-kokeilukauden jälkeen palaute oli selkeä:

”…suosittelen tämän yhden kerran perusteella hankkimaan Skillin jatkossakin koulullemme. Meillä tulee olla tämän kaltainen työväline suunnitteluun sekä arviointiin monialaisessa oppimiskokonaisuudessa - ja jo siis elokuusta alkaen käytössämme.

Innostavaa kouluvuoden alkua!Pia-Maritta Puruskainen

Sales Manager

Pia-Maritta työskentelee Innofactorissa myyntipäällikkönä.