<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jasu Jaranka

IoT ihmisille – miksi se on niin vaikeaa?

Miksi IoT-hanke ei tuo odotettuja tuloksia, vaikka hanke on alunperin määritelty ja suunniteltu oikein? Tämä kysymys vaivaa monia yrityspäättäjiä. Mielestäni suurin vaikuttaja tuloksiin ei ole hankesuunnitelma tai teknologia, vaan ihmisten ja teknologian vuorovaikutussuhde. Tätä väitettä tukee myös Ciscon tekemä laaja tutkimus aiheesta.

Tutkimuksen mukaan projektit onnistuvat parhaiten, kun mukana on osaava kumppani projektin jokaisessa vaiheessa. Kuitenkin monet yritykset, jotka uskovat IoT:n tuovan merkittävää hyötyä joko asiakastyytyväisyyden parantamisessa tai liiketoiminnan tehostamisessa, eivät ole itse IoT-asiantuntijoita. Jos yrityksellä ei ole omaa kokemusta sensoriteknologiasta, miten palvelu skaalataan tai miten dataa kannattaisi kerätä ja analysoida, niin miten se osaa valita oikean kumppanin?

Laitteiden etävalvonta on suhteessa helppoa, sillä laite toimii sille määritellyllä tavalla. Vastaavasti jos halutaan optimoida henkilösidonnaisia prosesseja, vaikuttaa asiakaskokemukseen tai kommunikoida käyttäjien kanssa, huomataan hyvin nopeasti, että ihmiset harvemmin käyttäytyvät odotetusti. Olipa kyseessä sitten palvelua tai prosessia kehittävät tai tekniikasta vastaavat henkilöt, asiakkaat tai heidän asiakkaansa – yllätyksiä on aina odotettavissa. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää ymmärtää ensin ihmisiä ja heidän odotuksiaan, ennen kuin mietitään teknistä toteutusta.

Sama ohje pätee myös IoT-hankkeissa. Tekniikka edellä määritelty hanke tuottaa yllättäviä tuloksia. Aina tulokset eivät kuitenkaan ole toivottavia. Kannattaa siis valita kumppaniksi tahoja, jotka ovat hakeneet oppinsa ihmisten parista ja joilla on riittävä näkemys siitä, kuinka tekniset ratkaisut tukevat liiketoiminnan tavoitteita.

Onko sinulla kokemusta onnistuneista IoT-hankkeista? Mitkä olivat mielestäsi ratkaisevat tekijät hankkeen onnistumisessa? Kerro se meille!Jasu Jaranka

IoT Business Architect

Jasu is experienced in matching technology with business goals. At its best, new business development is a treasure hunt with the customer, where the treasure is to find mutually beneficial solutions.