<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jorma Erkkilä

Konserniraportointi ja IFRS-tilinpäätös Tabella-ratkaisulla

Konserniraportointi on keskeinen ominaisuus suositussa Tabella Business Tools -ohjelmistossa. Tabellan konserniraportointi sisältää kattavat työkalut yrityksen operatiiviseen raportointiin ja eliminointeihin sekä FAS- ja IFRS-tilinpäätökseen.

Tuomme automaattisesti yksittäisten yhtiöiden kirjanpidon tapahtumat tai saldot Tabellaan. Konserniyhtiö muodostuu poimimalla näiden yhtiöiden tiedot yhtiötasolla – tai operatiivisessa raportoinnissa esimerkiksi liiketoiminnoittain. Pystyt helposti vertailemaan haluttua toimintoa läpi konsernin.

Tabella-konserniraportointi-markkinointikuva-022018-700x525 JPG

Tilikartat

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikartat monesti eroavat toisistaan, mikä tekee yhtiöiden välisen vertailun haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Meillä pääset määrittelemään tytäryhtiöiden tilikartat vastaamaan konsernitilikarttaa, jolloin konsernitason raportointi ja konsolidointi onnistuu.

Valuuttakäsittelyt

Valuuttakäsittelyä vaativien kansainvälisten yhtiöiden raportointi onnistuu Tabellan konsernityökalulla. Yhtiöllä on aina kotivaluuttana oma valuutta, jolla toteumat ja budjetit/ennusteet siirretään tai syötetään Tabellaan. Yhtiöiden tiedot käännetään konsernivaluuttaan automaattisesti, ja yhtiöiden dataa on helppo tarkastella valuutasta riippumatta.

Myös esimerkiksi muuntoeron laskeminen tehdään automatisoidusti. Meillä on kokemusta siitä, kuinka kattaa kansainvälisen yhtiön konserniraportointitarpeet Tabella-ohjelmistoratkaisun avulla.

Kuvakaappaus Tabella-ohjelmistosta.

 

Eliminoinnit ja täsmäytystyökalu

Tytäryhtiöt ja niiden liiketoimintayksiköt voidaan Tabellassa yhdistää kokonaisuuksiksi, jossa saman konsernin yritysten väliset liiketapahtumat eliminoituvat automaattisesti. Sisäisten tapahtumien eliminointiin tuemme useita eri tapoja, joista esimerkkinä vastapari- ja tilieliminointi.

Asiakkaidemme kanssa yhteistyössä kehitetty konsernin sisäisten erien täsmäytystyökalu helpottaa löytämään yhtiöiden välisistä eliminoinneista syntyneitä eroja. Työkalun avulla käyttäjä pystyy tekemään käsin korjauksia eliminointeihin (tyypillisesti esim. kurssierokorjaus). Työkalun avulla on usein onnistuttu parantamaan kirjanpidon toimintamalleja ja tarkempia kirjauksia.

Konsernilakanan automatisointi

Konserniraportointi kattaa eri yrityksien rinnakkaisen vertailun, jolloin pystyt helposti vertailemaan haluttua yksikköä tai osa-aluetta läpi konsernin. Myös eri laskentakohteiden – esimerkiksi projektin – hyödyntäminen läpi konsernin onnistuu.

Kuvakaappaus konsernin rahavirtalaskelmasta.

Tilinpäätöksen liitetietojen kerääminen

Tilinpäätöksen liitetietojen kerääminen onnistuu helposti Tabellan keskitetyllä keräilytyökalulla. Työkalu mahdollistaa kirjanpidon datan automaattisen hyödyntämisen lisäksi käsin työkaluun tehtävät täsmennykset (esim. leasingvastuiden jakaminen eri kategorioihin). Liitetiedot ovat helposti siirrettävissä Exceliin.Voisiko Tabella olla sopiva ratkaisu organisaatiosi konserniraportoinnin tarpeisiin? Tutustu Tabellaan tarkemmin verkkosivuillamme ja lue asiakastarina, jossa kerromme, kuinka Andament Group Oy ja Skarta Group Oyj hyödyntävät Tabellaa monipuolisessa konserniraportoinnissa!


ASIAKASTARINA: TABELLA SOPII MONIPUOLISEN  KONSERNIRAPORTOINNIN RATKAISUKSIJorma Erkkilä

Sales Executive
Jorma työskentelee Innofactorin Inbound-tiimissä ja vastaa uusasiakashankinnasta erityisesti datan ja analytiikan sekä liiketoimintaratkaisujen alueilla. Hänellä on yli 25 vuoden työkokemus monenlaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja myynnistä sekä liiketoiminnan johtamisesta. Myynti on haasteiden kuuntelua ja ratkaisemista - yhdessä asiakkaan ja Innofactorin rautaisten osaajien kanssa.