<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Olemme Pohjoismaiden johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä ja pilviratkaisujen toimittaja.

Me olemme Innofactor

Innofactor on Microsoft-ekosysteemin ratkaisuihin keskittynyt moderni IT-palveluyritys, joka on auttanut asiakkaitaan liiketoiminnan digitalisoinnissa jo yli 20 vuoden ajan. Toimintamme tarkoitus on innovoida toimivamman maailman puolesta, ja olemme olleet mukana toteuttamassa useita yhteiskunnallisesti merkittäviä ratkaisuja. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme innovoineet esimerkiksi terveydenhuollon alalle Terveyskylä- ja koronabotti-ratkaisut, joilla on parhaimmillaan ollut jopa miljoonia käyttäjiä vuodessa. Hankeemme ovat saaneet tunnustusta myös Microsoftilta, joka valitsi meidät Vuoden 2022 Tech for Good kumppanikseen Suomessa.

Reilun kahden vuosikymmenen mittaisen taipaleen aikana Innofactor on kasvanut yhden hengen mikroyrityksestä yli 500 henkilöä työllistäväksi pörssiyhtiöksi ja Pohjoismaiden johtavaksi Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjoajaksi. Nykymuotoisen toimintamme juuret ulottuvat aina lokakuuhun 1999, jolloin viidennen polven yrittäjä – Innofactorin nykyinen toimitusjohtaja ja pääomistaja – Sami Ensio ryhtyi vetämään vastaperustettua yritystä.

Lukuisista yritysostoista, orgaanisesta kasvusta ja kansainvälisestä laajentumisesta huolimatta olemme säilyttäneet yrittäjähenkisen identiteettimme. Mutta minkälainen yritys Innofactor tätä nykyä onkaan?"Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan modernin digitaalisen organisaation sekä hyödyntämään pilviteknologioita ja tekoälyä toimintansa sujuvoittamiseksi."


 

Innofactor on pohjoismaiden johtava Microsoft-talo, joka edistää modernia digitaalista organisaatiota

Strateginen valintamme on keskittyä Microsoft-alustoilla toteutettuihin ja niitä hyödyntäviin ratkaisuihin, minkä johdosta asiakkaamme voivat tukeutua osaamiseemme käytännössä kaikissa Microsoftin tuotteisiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Pitkät asiakassuhteet ovat ehdottomasti tärkein osoitus asiantuntemuksestamme, mutta toisaalta myös Microsoft on palkinnut onnistumisiamme useilla tunnustuksilla.

Microsoft on johtava toimija monella teknologian osa-alueella, ja lisäksi yhtiö kasvaa huomattavasti IT-markkinoiden keskimääräistä kasvua nopeammin. Toisaalta taas Pohjoismaat ovat olleet tyypillisesti edelläkävijöitä uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Innofactor on vuosien saatossa noussut Pohjoismaiden johtavaksi Microsoft-taloksi, jonka ratkaisuja hyödyntää jo yli tuhat yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiota Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan modernin digitaalisen organisaation sekä hyödyntämään pilviteknologioita ja tekoälyä toimintansa sujuvoittamiseksi. Kumppanuus Microsoftin kanssa palvelee tätä tarkoitusta erinomaisesti – etenkin generatiivisen tekoälyn läpimurron myötä.

Vahvan Microsoft-kumppanuuden myötä asiantuntijoillamme on jatkuva näkyvyys maailman johtavan tekoäly-yhtiön tarjooman kehitykseen ja uusimpiin innovaatioihin. Näin ollen meillä on erinomaiset valmiudet auttaa asiakkaitamme selvittämään tekoälyn soveltuvuutta organisaation omiin tarpeisiin ja löytämään parhaat käyttötapaukset liiketoiminnan näkökulmasta. Olemme auttaneet asiakkaitamme ratkomaan konkreettisia liiketoimintahaasteita tekoälyn avulla hyödyntämällä niin Copilot for Microsoft 365 -ratkaisua kuin itse kehittämäämme Innofactor GPT Agentsia.

Tätä nykyä palvelemme asiakkaitamme kuudella ratkaisualueella: Digitaaliset palvelut, Liiketoimintaratkaisut, Tiedon- ja asianhallinta, Pilvi-infrastruktuuri, Data, analytiikka ja AI sekä Kyberturvallisuus.


Toimitusjohtaja Sami Ensio kertoo Innofactorista yrityksenä ja sijoituskohteena. Nykyisin tekoäly on Innofactorin liiketoiminnan keskiössä.

Toimintaperiaatteemme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme

Tavoitteenamme on laittaa ihmiset edelle kaikessa, mitä teemme. Tämä toimintaperiaate ohjaa niin sisäistä vuorovaikutustamme kollegojen kesken kuin ulkoista yhteistyöstämme asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Me innofactorilaiset olemme vahva ammatillinen yhteisö, josta löytyy monenlaista osaamista. Ilman upeita ihmisiämme emme olisi koskaan päässeet näin pitkälle. Salaisuutemme piilee siinä, että haluamme hyödyntää monipuolista taustaamme oppimalla toisiltamme jotain uutta joka päivä, pitämällä yhdessä hauskaa myös työn ulkopuolella sekä luomalla ystävyyssuhteita. Tuemme pohjoismaista verkostoitumista erilaisten virkistyspäivien ja tapahtumien muodossa sekä vaalimme pohjoismaista yhteisöllisyyttä esimerkiksi virtuaalitiimien ja yhteisien Akatemia-koulutusten avulla.

Suomessa meillä on kahdeksan toimipistettä eri puolella maata: Espoossa, Turussa, Lappeenrannassa, Tampereella, Jyväskylässä, Kuopiossa, Kajaanissa ja Oulussa. Pohjoismaisen identiteettimme lisäksi olemme siis myös paikallinen kumppani erityisesti kotimaamme kamaralla.

Vastuullisuus ja kestävät ratkaisut ovat toimintamme keskiössä

Yksi Innofactorin pitkäkestoisen menestyksen kulmakivistä on vastuullisuus. Vastuullisuus ei ole vain edellytys toiminnan jatkumiselle, vaan sen kautta vastaamme myös sidosryhmiemme odotuksiin.

Digitaalisia ratkaisuja tarjoavana teknologia-alan yrityksenä kannamme osaltamme vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Ympäristöpolitiikkamme ohjaa niitä toimenpiteitä, joilla pyrimme vähentämään ympäristölle aiheuttamaamme kuormitusta ja vastaamaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin haasteisiin.

Ympäristöhaittojen minimointi ja kestävän kehityksen edistäminen ovat tärkeitä arvoja paitsi meille myös asiakkaillemme, ja IT-alalla toimivana organisaationa meillä on etuoikeus saada edistää näiden arvojen mukaista toimintaa. Olemme esimerkiksi olleet mukana yhteistyöprojektissa kehittämässä ruokahävikkisovellusta, joka mahdollistaa ruokahävikin määrän sekä hävikin aiheuttamien kustannuksien ja hiilijalanjäljen seuraamisen kouluissa ja muissa joukkoruokapalveluita tarjoavissa paikoissa.

Digitaalisten ratkaisujen avulla on myös mahdollista vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. Yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUSin kanssa olemme luoneet kansalaisia palvelevia terveydenhuollon ratkaisuja, kuten koronabotin, digihoitopolkujen alustaratkaisuja sekä erikoissairaanhoidon julkisen verkkopalvelun Terveyskylän. Näiden hankkeiden myötä Microsoft palkitsi Innofactorin Vuoden 2022 Tech for Good -kumppanina Suomessa.

Vastuullisuus on keskeinen osa toimintaamme myös vastaisuudessa: Olemme nimittäin mukana Microsoftin vuonna 2021 käynnistämässä Partner Pledge -ohjelmassa, joka sitouttaa kumppaniyrityksiä edistämään Microsoftin teknologioiden positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja edesauttamaan vastuullisten ratkaisujen kehittämistä. Jatkossa digitaitojen, monimuotoisuuden, eettisen tekoälyn ja ympäristövastuullisuuden teemat ovat siis entistäkin vahvemmin linkittyneet toimintaamme.Haluatko tutustua Innofactorin tarinaan tarkemmin? Lue lisää verkkosivuiltamme!

LUE LISÄÄ: INNOFACTORIN TARINA