<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Innofactor

Mitä ovat sertifikaatit ja miksi niitä kannattaa suorittaa?

IT-alalla suoritettavat sertifikaatit ovat tunnustuksia, joiden avulla osaajat voivat osoittaa taitojaan ja asiantuntemustaan eri aihealueilta. Sertifikaatin saa haltuunsa suorittamalla siihen vaaditun sertifiointikokeen (tai kokeet). Palveluntarjoajilla kuten Microsoftilla on laaja kirjo omiin teknologioihin sidottuja sertifikaatteja. Palvelujen ostajat puolestaan käyttävät sertifikaatteja usein yhtenä kilpailutusprosessin arviointikriteereistä.

Innofactorin Data and Visualization -yksikossä työskentelevä Data Analyst Patrik Merla avaa IT-sertifikaattiprosesseja ja antaa vinkkejä sertifikaattien suorittamiseen. Patrik Merla photo 500x500

Milloin aloitit Innofactorilla ja mitä työnkuvaasi kuuluu? 

Aloitin Innofactorilla noin vuosi sitten data-analyytikkona. Tulin taloon DigiStar-ohjelman kautta, ja tällä hetkellä toimin pitkälti kehittäjän roolissa tehden töitä ulkoisille asiakkaille.  

Millaisia sertifikaatteja olet itse suorittanut ja millaisia eri sertifikaatteja IT-alalta löytyy? 

Olen koulussa suorittanut Googlen digimarkkinointisertifikaatin, mutta ensimmäiset IT-sertifikaattini olen päässyt suorittamaan Innofactorilla. Tähän mennessä olen suorittanut kaksi Microsoftin sertifikaattia: Azure Fundameltals ja Power BI Data Analyst Associate. Näiden lisäksi olen suorittanut Axelosin projektinjohtamiseen ja -hallintaan liittyvän sertifikaatin. Innofactor kustantaa meille harjoittelumateriaalit, mahdolliset kurssit sekä sertifikaattikokeen, mikä on hyvä kannustin sertifikaattien suorittamiselle.

Sertifikaatteja löytyy laidasta laitaan niin metodologia- kuin teknologiapuolelta. Palveluntarjoajilla on omiin teknologioihin sidotut sertifikaattinsa, jotka on yleensä järjestetty hierarkkisesti perustason sertifikaateista haastavampiin ammattilaistason sertifikaatteihin.

Millaisia eri hyötyjä sertifikaateista on?

Sertifikaattien suorittaminen auttaa hahmottamaan tuotteiden ja konseptien kokonaiskuvaa myös oman jokapäiväisen työnkuvan ulkopuolelta. Kun aiheista oppii laajemmin, ja taitaa jokaiselta osa-alueelta vähintäänkin perusteet, oma tekeminen ja ratkaisujen ideointi tehostuu.

Toinen sertifikaattien hyöty on se, että esimerkiksi Microsoftin kohdalla sertifikaatit on sidottu kunkin osaajan henkilökohtaiseen Microsoft-tiliin. Työntekijät siis omistavat omat sertifikaattinsa ja voivat niiden avulla todentaa omaa ammattiosaamistaan. Sertifikaatit vaikuttavat yrityksen saamiin laatupisteisiin kilpailutustilanteissa, ja varsinkin julkisella puollella niillä on iso merkitys. 


"Kun aiheista oppii laajemmin, ja taitaa jokaiselta osa-alueelta vähintäänkin perusteet, oma tekeminen ja ratkaisujen ideointi tehostuu."Mikä motivoi sinua suorittamaan sertifikaatteja? 

Etenkin uran alkuvaiheessa sertifikaattien avulla saa konkreettisesti osoitettua omaa osaamistaan, sillä ne ovat standardisoituja todisteita eri aihealueiden hallitsemisesta. Sertifikaateista saa siis hyvää teknistä sisältöä CV:seen.

Myös henkilökohtainen kiinnostus eri aiheisiin motivoi paljon. Olen itse opiskellut jonkin verran esimerkiksi koneoppimiseen liittyviä sertifikaattimateriaaleja koska haluan oppia aiheesta lisää.

Sertifikaattien hankkiminen on järjestelmällistä itsensä kehittämistä. Suoritettavien sertifikaattien valintaan vaikuttavat sekä henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet että tiimin yhteiset tavoitteet. Tiimin kesken pyrimme suorittamaan sertifikaatteja, jotka tukevat parhaiten projektiemme tarpeita ja kysyntää.

Miten opiskelet sertifikaattikokeisiin, ja mitä vinkkejä antaisit kokeisiin valmistautuville?

Opiskeluun käyttämäni aika riippuu sertifikaatin tasosta. Microsoft-puolella Fundamentals-tason sertifikaatit ovat helpoimpia ja Professional-tason sertifikaatit haastavampia. DigiStarina minulla oli aluksi mahdollisuus käyttää noin puolet työajastani uuden opetteluun ja kokeisiin valmistautumiseen, mistä oli iso apu. Koska Innofactor on Microsoftin yhteistyökumppani, pääsemme lisäksi osallistumaan laadukkaisiin on-site koulutuksiin.

Microsoft Learn -ympäristössä on paljon kursseja sekä Labeja, joista löytyy hiekkalaatikkoympäristöjä, joissa pääsee testaamaan juttuja käytännössä. Käytännön tekeminen auttaa painamaan asioita mieleen paremmin, joten näitä ympäristöjä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Microsoftilla on myös harjoituskokeita, joiden avulla voi testata omaa osaamistaan, joskin ne ovat sisällöltään hieman helpompia kuin todelliset sertifikaattikokeet.

Internetistä löytyy paljon sekä maksullisia että ilmaisia materiaaleja ja kursseja, joihin voi perehtyä omaan tahtiin. Youtubesta löytyy paljon hyviä vinkkejä ja sisältöjä niille, jotka tykkäävät opiskella videoiden avulla. Voin vinkata, että esimerkiksi Adam Marczak - Azure for Everyone on toimivaksi todettu kanava Azure Fundamentals -sertifikaattikoetta varten.


"Etenkin uran alkuvaiheessa sertifikaattien avulla saa konkreettisesti osoitettua omaa osaamistaan."


 

Millaisia koetilanteet ovat yleensä? 

Kokeisiin tulee ilmoittautua ennakkoon, ja niitä voi suorittaa joko etänä kontrolloidussa ympäristössä tai paikan päällä eri palveluntarjoajien valvomissa tiloissa. Etäkokeet tulee suorittaa tarkoin määritellyssä olosuhteissa ja tekniset ongelmat saattavat pahimmassa tapauksessa vesittää koeyrityksen. Näin kävi sattumoisin hiljattain kolleegalle, kun tämän videoyhteys lakkasi yhtäkkiä toimimasta ja koe keskeytettiin. Siksi sanoisin, että valvottuun koetilaisuuteen osallistuminen on näppärämpää ja varmempaa, jos sellaiseen vain on mahdollisuus.

Kokeissa on aikaraja ja ne koostuvat muun muassa monivalintakysymyksistä. Vaikeisiin kysymyksiin voi aina palata, ja vaikka tentti pistäisikin koville niin ei kannata luovuttaa kesken! 

Monet sertifikaateista tulee uusia vuosittain, mutta uusinta on huomattavasti helpompi prosessi kuin sertifikaatin hankkiminen. Uusintakokeiden tarkoitus on lähinnä ylläpitää sertifikaattien omistajien osaamista, sillä teknologiat kehittyvät jatkuvasti.

Minkä sertifikaatin ajattelit suorittaa seuraavaksi? 

Seuraavaksi aion suorittaa Databricks Data Engineer Associate –sertifikaatin. Se vastaa vaativuudeltaan Microsoftin Associate-tason sertifikaatteja. Databricks on verkkopohjainen datankäsittelyalusta, jolla orkestroidaan datan keräämistä, muokkaamista ja viemistä eri kohteisiin, englannista lyhennettynä ETL-prosessi. Tälle osaamiselle on alalla paljon kysyntää.

Voit lukea Microsoftin sertifikaateista lisää täällä. Voit rajata sertifikaatteja työnkuvasi mukaan sivupalkista.

Kiinnostaako ura Innofactorilla? Katso avoimet työpaikat!