<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Heikki-Harri Kukkonen

Mitä vaihtoehtoja yrityksellä on liiketoimintakriittisten sovellusten elinkaaren pidentämiseksi?

Monet valmistavan teollisuuden yritykset ovat havahtumassa siihen, että heillä on käytössään useita liiketoimintasovelluksia, joiden ”parasta ennen” -päivämäärä on lähestymässä. Syyt ovat moninaiset, ja riippuen sovelluksen funktiosta, myös ratkaisuja on monenlaisia.

Onkin tärkeää ensin pysähtyä miettimään avainkysymyksiä: mihin sovellusta käytetään ja mikä on tehokkain tapa vastata siihen. Kun näihin kysymyksiin löydetään vastaukset, on helpompi tehdä valinta, mitä sovellukselle kannattaa tehdä sen elinkaaren pidentämiseksi. Ja koska elinkaarensa päätä lähestyviä sovelluksia on yleensä useampia, kannattaa sama pohdinta tehdä luonnollisesti jokaisen kohdalla.


Kartoitus kertoo, mihin suuntaan kannattaa lähteä ja miten lujaa

Asiantuntijan tekemässä kartoituksessa käydään läpi lähtötilannetta ja tarpeita niin liiketoiminnan kuin olemassa olevan IT-arkkitehtuurin näkökulmasta. Näiden pohjalta voidaan tunnistaa erilaisia vaihtoehtoja ongelmien korjaamiseksi.

Peruspolkuja on kolme, ja niistä voidaan räätälöidä tarkempi etenemissuunnitelma kunkin asiakkaan uniikkien tarpeiden mukaan:

1. ”Lift and shift”

Lift & shift on metodi, jossa päätavoite on vanhenemassa oleviin tai jo vanhenneisiin sovelluksiin liittyvien akuuttien riskien eliminoiminen tai minimoiminen.

Tässä työvaiheessa siirretään sovellus pilveen. Lift & shift -metodissa sovelluksen koodiin ei juurikaan kosketa, vaan muutokset koskettavat alustaa ja tietokantojen sijaintia. Riskien minimoimisen lisäksi tämä vaihe hyvin toteuttamalla saavutetaan myös kustannussäästöjä.

2. Pilvioptimointi

Pilvioptimoinnissa sovellukseen tehdään kehitystoimenpiteitä, jotka mahdollistavat pilven tarjoamien ominaisuuksien paremman hyödyntämisen. Voidaan esimerkiksi vaihtaa sovelluksen käyttämä tunnistautumistoiminto paremmin hallittavaan pilvipohjaiseen ratkaisuun, tai mahdollisesti sovittaa sovellus tai sen osa tukemaan mobiilikäyttöä.

Oleellista on kuitenkin se, että sovelluksen perustoiminnallisuuteen ei tässä juurikaan kosketa, vaan haetaan hyötyjä pienillä muutoksilla, jotka antavat sovellukselle lisää käyttöikää tai laajentavat sen käyttömahdollisuutta.

3. Sovelluksen modernisointi

Tällä tarkoitetaan sitä, että sovelluksen käyttötarkoitus, toiminta ja mahdollisuudet puretaan ja rakennetaan tilalle uusi ratkaisu, joka:

  • Vastaa sovelluksen käyttötarkoitukseen parhaalla mahdollisella tavalla
  • Hyödyntää kaikkia olennaisia nykyteknologian suomia mahdollisuuksia
  • Parantaa toimintaprosesseja niin yrityksen sisällä kuin koko ekosysteemissä
  • Avaa mahdollisuuksia datan laajemmille liiketoiminnallisille hyödyntämismahdollisuuksille nyt ja tulevaisuudessa.

Modernisointi tarkoittaa käytännössä uutta ratkaisua muuttuneeseen ongelmaan.

Mikä polku valita?

Jokainen edellä kuvatuista vaihtoehdoista voi olla teollisuusyritykselle käypä tapa pidentää sovelluksen elinkaarta. Tärkeintä on arvioida, mikä on oikea tapa erikseen kunkin sovelluksen kohdalla.

Arvioinnissa käytettäviä kriteerejä voi olla useita:

  • Mikä on sovelluksen kehitettävyys: kuinka nopea on time-to-market? Tai mikä on vastaavasti cost-of-delay: paljonko menetetään rahaa viivästymisen takia?
  • Miten suuret riskit liittyvät vanhenevaan sovellukseen?
  • Kuinka hyvin sovellus toimii perustehtävässään?
  • Halutaanko minimoida manuaalinen työ?
  • Onko näkyvissä uusia sidosryhmiä, jotka käyttävät sovellusta uudella tavalla osana prosessia?
  • Onko tavoitteena kehittää uusia liiketoimintamalleja?

On tapauksia, joissa ”Lift & shift”- ja pilvioptimointivaiheet voidaan ohittaa ja siirtyä suoraan sovelluksen modernisointiin. Tällöin on mahdollista ennen kaikkea liiketoiminnan tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavalla huolellisella suunnittelulla kokonaisoptimoida sovellusympäristön kehityskustannukset.

Yleisperiaatteena sovelluksen modernisoinnissa on kuitenkin noudattaa ketterän kehittämisen mallia. Kun edetään tarkkaan rajattu kehitysvaihe kerrallaan, niin nähdään nopeasti ollaanko etenemässä oikeaan suuntaan. Tällöin ei oteta liikaa riskejä ja voidaan rajata sovelluskehityksen kustannus.

LATAA E-KIRJA!

 Heikki-Harri Kukkonen

Heikki-Harri Kukkonen on Business Coach Innofactorin digitaalisten palvelujen yksikössä. Hänellä on 20 vuotta kokemusta erilaisten laajojen, digitaalisten palveluiden kehittämisestä niin kehittäjän, arkkitehdin, konsultin kuin liiketoiminnan vetäjän roolissa. Häntä innoittaa auttaa asiakkaita ja tiimejä oppimaan yhdessä uutta sekä rakentamaan ja hallitsemaan digitaalisia palveluja ketterästi, ilman liiallista byrokratiaa. Heikki-Harrin mielestä tehokas ja mielekäs toimintaympäristö koostuu rohkeudesta, avoimuudesta sekä vahvasta luottamuksesta jokaisen ihmisen haluun tehdä parhaansa ja kehittyä.