<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Juha Luotio

Miten sovelluksia voidaan modernisoida ja miksi niin kannattaa tehdä?

Sovellusten käyttöikää voidaan pidentää monin tavoin, mutta vasta modernisoinnilla sovellus voidaan todella keksiä uudelleen. Pohtimalla tarkkaan sitä, mihin sovellusta todellisuudessa käytetään ja miksi, on mahdollista löytää uusia, kenties parempia, tapoja vastata tuohon käyttötarkoitukseen. Tässä blogissa avaan lyhyesti, miten se onnistuu.

Miksi sovelluksia kannattaa modernisoida?

Modernisoinnin suurimmat hyödyt liittyvät dataan, jota modernisoitavat sovellukset käsittelevät ja tuottavat. Kyse on tuon datan saattamisesta järkevään ja hyödynnettävään muotoon.

Kun data on järkevässä muodossa, avautuu sen käytölle uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia:

  • Datan saattaminen sidosryhmien käyttöön rajapinnan kautta; tämä voi tarkoittaa esim. uusia myyntikanavia tai tehokkaita itsepalvelukanavia
  • Datan ja prosessien jalostaminen koneoppimisen tai tekoälyn kautta
  • Datan analysointi ja liiketoiminnan kehittäminen saadun tiedon perusteella

Samalla saadaan kuriin vanhentuneeseen ratkaisuun liittyvät ongelmat, kuten:

  • Datan saavutettavuuteen liittyvien riskien hallinta
  • Sovelluksen toimivuus
  • Sovelluksen käytettävyys

Modernisoinnilla rakennetaan sovellukselle pohja, jonka päälle on helppo tehdä jatkokehitystä vuosikausia. Kun tähän työhön valitaan oikeantyyppinen kumppani, modernisointi voidaan tehdä toimittajariippumattomasti ja vältetään ajautuminen monen organisaation pelkäämään ”toimittajaloukkuun”.

Miten sovelluksia modernisoidaan?

Modernisointi kannattaa usein toteuttaa yhteistyössä kumppanin kanssa. Vaikka yrityksen sisältä löytyisikin sovelluskehitysosaamista, erikoistunut ulkopuolinen taho tuo mukanaan uusia ideoita ja tehokkaita käytäntöjä.
Hyvän kumppanin kanssa toimiminen on helppoa ja tehokasta. Sovellusten modernisointi on parhaimmillaan sovelluskehityspalvelua, joka kehittää samalla yrityksen sisäisiä prosesseja ja koko liiketoimintaa. Sovellusten modernisointiin ei yleensä kannata suhtautua yksittäisenä projektina, vaikka niinkin on toki mahdollista toimia. Parhaat hyödyt syntyvät pidemmän molemminpuolisen sitoutumisen kautta.

Tässä muutama vinkki onnistuneeseen sovellusten modernisointiin:

1. Tarkastele käyttötarkoitusta, käyttäjiä ja käsiteltävää dataa kriittisesti

Ensimmäinen vaihe on inventoida käytössä olevat sovellukset. Tässä vaiheessa voi tulla vastaan yllätyksiä, sillä usein paljastuu käytössä olevia sovelluksia, joita ei virallisesti ole olemassa. Esimerkiksi sellaisia, joiden tietoturva on jo aiemmin havaittu puutteelliseksi, mutta joita käytetään siitä huolimatta.

Kaikkia yrityksen käyttöön rakennettuja sovelluksia kannattaa tarkastella, vaikka todennäköisesti kaikkia ei kannatakaan modernisoida. Tämän tarkastelun perusteella kyetään löytämään ne, joiden modernisointi on liiketoiminnan kannalta kaikkein hyödyllisintä.

2. Ole luova keksiessäsi uusia ratkaisuja

Luovuutta ei voi liiaksi korostaa. Kun käyttäjän tarpeet toimivat aidosti lähtökohtana, voidaan kehittää monia luovia tapoja toteuttaa sama toiminto aiempaa paremmin. Aivan uusien oikopolkujen löytäminen voi johtaa jopa vallankumouksellisen tehokkaisiin sovelluksiin ja niiden käyttötapoihin.

3. Aloita nopeasti, mutta kevyesti - kokeilemalla asiat selviävät tehokkaammin

Yleisperiaatteena sovellusten modernisoinnissa on nykypäivänä noudattaa ketterän kehittämisen mallia. Kun edetään tarkkaan rajattu kehitysvaihe kerrallaan, niin nähdään nopeasti ollaanko etenemässä oikeaan suuntaan. Tällöin ei oteta liikaa riskejä ja voidaan rajata sovelluskehityksen kustannus.

Modernisointia tarpeeseen

Kaikkien sovellusten osalta modernisointia ei luonnollisesti voida tehdä, eikä se ole aina aiheellistakaan. Kaikkia uudistettavia liiketoimintasovelluksia kannattaa tarkastella kriittisesti ja valita toimenpiteet tarpeellisuuden ja kriittisyyden mukaan.

Jos sovellusten modernisointi on ajankohtaista yrityksessäsi, lataa maksuton e-kirjamme.

LATAA E-KIRJA!Juha Luotio

Juha Luotio on Innofactorin Agile Coach eli ketterään kehitykseen erikoistunut asiantuntija. Hän on 15 vuoden varrella kerännyt kovan luokan osaamisen organisaatioiden prosessien kehittämisestä ja innostaa tällä hetkellä kehitystiimejä ja asiakkaita työskentelemään tehokkaasti ketterien periaatteiden mukaisesti. Juha inspiroituu, kun hän pystyy tuomaan tiimeille uutta intoa ja näkemystä ja tätä kautta saa nostettua tiimien toimintamallit uudelle tasolle.