<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jarno Lähteenmäki

NIS2-direktiivi astuu pian voimaan – Onko organisaatiosi valmis?

Vuoden 2023 alussa astui voimaan EU:n uusi verkko- ja tietoturvadirektiivi NIS2. Se tuo isoja muutoksia yritysten kyberturvallisuusvaatimuksiin.

Direktiivin kansallinen soveltaminen alkaa lokakuussa 2024. Siirtymäaikaa on siis vielä jäljellä, mutta uudet vaatimukset ovat niin merkittäviä, että niihin valmistautuminen kannattaa aloittaa jo nyt.

On korkea aika luoda katsaus uuteen NIS2-direktiiviin ja sen herättämiin kysymyksiin: mistä uudessa direktiivissä oikeastaan on kyse, keitä kaikkia se koskee ja kuinka organisaatio voi täyttää sen edellyttämät kyberturvallisuusvaatimukset?

Mikä on NIS2-direktiivi ja mitä organisaatioita se koskee?

Kyberturvallisuusdirektiivi NIS2 on EU:n laajuinen kyberturvallisuuden viitekehys. Uusi NIS2-direktiivi on laajennettu versio vuonna 2016 voimaan astuneesta aikaisemmasta NIS-direktiivistä.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa EU-jäsenmaiden kyberturvallisuutta asettamalla tiukempia vaatimuksia erityisille toimialoille. Uudessa direktiivissä on monia muutoksia, joista keskeisimpiä ovat muun muassa uusien toimialojen ja toimitusketjujen lisääminen, toimijoiden tiukempi valvonta ja yritysten vastuullisuuden korostaminen.

NIS2-direktiivi koskee organisaatioita, joiden toiminta on kriittistä yhteiskunnalle. Tällaiset organisaatiot toimivat usein esimerkiksi energia-alalla, rahoitusalalla, terveydenhuollossa, vesihuollossa, julkishallinnossa tai digitaalisen infrastruktuurin parissa. NIS2-direktiivin piiriin kuuluvien organisaatioiden on täytettävä direktiivissä asetetut kyberturvallisuusvaatimukset suojautuakseen kyberuhkilta."MDR parantaa yleistä kyberturvatietoisuutta koko organisaatiossa sekä auttaa suojautumaan kyberturvallisuusuhkilta proaktiivisesti."


 

MDR- ja CSOC-ratkaisut auttavat täyttämään NIS2-direktiivin vaatimukset

Managed Detection and Response (MDR) eli tietoturvauhkien tunnistaminen ja vastepalvelu on kokonaisvaltainen tietoturvaratkaisu, joka sisältää laajat johtamisprosessit, riskienhallinnan ja kriisinhallinnan erilaisia kyberturvan uhkia vastaan. Se on avainasemassa NIS2-vaatimusten täyttämisessä.

MDR parantaa yleistä kyberturvatietoisuutta koko organisaatiossa sekä auttaa suojautumaan kyberturvallisuusuhkilta proaktiivisesti. Ennakointi ja varautuminen ovat erittäin ratkaisevassa roolissa tehokkaan suojautumisen varmistamiseksi, sillä kyberturvauhkien maailma muuttuu jatkuvasti. Toisaalta MDR auttaa kasvattamaan organisaation ylimmän johdon tietoisuutta tietoturvariskien taloudellisista vaikutuksista.

Toinen niin ikään tärkeä ratkaisu NIS2-yhteensopivuuden varmistamiseksi on kyberturvallisuuskeskuspalvelu (CSOC). Se auttaa jatkuvassa tietoturvan seurannassa, uhkatiedustelussa ja analytiikassa sekä tarjoaa ympärivuorokautisen valmiuden vastata kyberuhkiin.

Kyberturvavalvonnan ja kyberturvakeskuksen rakentaminen organisaation omaan käyttöön vaatii valtavia investointeja niin ammattitaitoiseen henkilöstöön kuin erityisiin ohjelmistoihin ja laitteistoihin. Niiden tekeminen on mielekästä vain sellaisille organisaatioille, joille kyberturva on itsessään liiketoimintaa.

Kyberturvapalveluntarjoajilta nämä palvelut ovat kuitenkin kaikkien saatavilla. Innofactorin CSOC- ja MDR-palvelu on joustava ja kustannustehokas tietoturvan kokonaisratkaisu: se tarjoaa organisaatioille kokeneen kumppanin asiantuntemuksen ja näkemyksen turvallisuusuhkien tunnistamiseen ja torjuntaan sekä hyödyntää Microsoftin tietoturvateknologioita."Kyberturvallisuuskeskuspalvelu auttaa jatkuvassa tietoturvan seurannassa, uhkatiedustelussa ja analytiikassa sekä tarjoaa ympärivuorokautisen valmiuden vastata kyberuhkiin."


 

Näin valmistaudut NIS2-direktiivin saapumiseen

EU-jäsenmaiden tulee toteuttaa NIS2-direktiivin mukaiset lainsäädännön vaatimukset viimeistään lokakuussa 2024, mutta uudistukseen on syytä valmistautua jo nyt. Tässä on kolme konkreettista ohjetta uudistukseen valmistautuville organisaatioille:

  1. Selvitä, vaikuttaako NIS2-direktiivi organisaatiosi toimintaan. Direktiiviuudistus saattaa vaikuttaa välillisesti myös pieniin organisaatioihin – esimerkiksi sellaisiin alihankkijoihin, joille kyberresilientti toimitusketju on tärkeä osa toimintaa. Innofactorin asiantuntijat analysoivat lainsäädännön vaatimukset juuri sinun organisaatiollesi.
  2. Suorita kyberturvallisuuden nykytilan gap-analyysi. Perusteellisen gap- eli kuiluanalyysin avulla selvität organisaatiosi mahdolliset puutteet suhteessa NIS2-direktiivin vaatimuksiin. Innofactorin konsultit tukevat organisaatiotasi nykytilan kartoituksessa ja auttavat tavoitetilan hahmottamisessa.
  3. Ota käyttöön CSOC- ja MDR-palvelut. Ne tarjoavat järjestelmällisen lähestymistavan tietoturvahallintaan ja auttavat ylläpitämään vaatimustenmukaisuutta pitkällä aikavälillä. MDR on avainasemassa NIS2-vaatimusten täyttämisessä, ja CSOC:n tuella organisaatio täyttää vaatimukset myös jatkossa. Innofactorin MDR- ja CSOC-palvelu on nopea ottaa käyttöön, ja se on myös erittäin kustannustehokas.

Vaikka NIS2-direktiivin yksityiskohdat saattavat vielä muuttua, kattava suunnitelma uusia vaatimuksia varten kannattaa laatia jo hyvissä ajoin. Innofactorin MDR- ja CSOC-ratkaisun avulla organisaatiot voivat valmistautua uuteen direktiiviin sekä varmistaa liiketoimintansa jatkuvuuden ja riskienhallinnan haastavissakin tilanteissa.

Tutustu tietoturvavalvonnan palveluihimme tarkemmin verkkosivuillamme!

LUE LISÄÄ: TIETOTURVAVALVONTA

 Jarno Lähteenmäki

Vice President, Cloud & Cybersecurity
Jarno Lähteenmäki johtaa Innofactorin kyberturvallisuuden ja pilvi-infrastruktuurin liiketoimintayksiköitä.