<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jufo Peltomaa

Päätöksen hetki lähestyy Dynastyn käyttäjillä – tie tulevaisuuteen on avoin

Innofactorin rakkaan lapsen, Dynasty asianhallintajärjestelmän, aiemmat versiot ovat tulossa väistämättömän päivityksen eteen vuosien 2020 ja 2021 aikana. Päivitettäväksi ovat tulossa itse sovellus sekä sen käyttämät palvelimet. Päivitysprojektit eivät ole aina niitä odotetuimpia muutoksia, mutta muutos on aina myös mahdollisuus. Tarjolla on tilaisuus ottaa tärkeä askel kohti tulevaisuutta.

Tulevaisuutta, jossa tuotetut palvelut kohtaavat kaupunkien ja kuntien tarpeet, jossa työntekijöiden on helppo työskennellä ja jossa kaikkien on parempi elää.

Teknisestä näkökulmasta kyse on valinnasta, missä ympäristössä Dynasty 10 otetaan käyttöön. Valitaanko alustaksi Microsoftin Azure-pilvipalvelu vai jokin konesaliratkaisu . Päätöksellä on kauaskantoiset vaikutukset, ja valinnassa onkin kyse ennen kaikkea tulevaisuuden huomioimisesta – siitä, minkälaiset perustukset kunnissa ja kaupungeissa rakennetaan tuleville palveluille sekä työnteolle.

Me Innofactorissa uskomme, että datan keskittäminen pilveen antaa kunnille ja kaupungeille ylivoimaisesti parhaat edellytykset toimia läpinäkyvämmin sekä ihmislähtöisemmin – niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Tämä puolestaan tukee tavoitteita parantaa kunnan tai kaupungin elinvoimaisuutta, edistää hyvinvointia ja vastaa osaltaan uudistumiskyvyn tarpeeseen.
Ja onhan pilven valinnalla ratkaisuksi jopa Valtionvarainministeriön siunaus.

Pilvi ja keskitetty data mahdollistavat sujuvamman elämän

Kuntien ja kaupunkien järjestelmiin liittyy jo perusluonteeltaan paljon dataa. Sitä onkin tallentunut eri paikkoihin jo siitä lähtien, kun järjestelmiä on otettu käyttöön. Datan tallentaminen hajanaisiin siiloihin on ollut aiemmin perusteltua, koska vaihtoehdot ovat olleet vähissä.

Datan hyödyntämisen kannalta tällainen hajanaisuus ei ole kuitenkaan ollut ideaali ratkaisu. Käytännössä tämä on näyttäytynyt hidasteena uudenlaisten palveluiden tuottamiselle.
Pilvessä näitä haasteita ei käytännössä ole. Pilviympäristössä datan luokittelu on helpompaa ja siten varmistetaan tietosuojan, mm. GDPR:n toteutuminen. Se myös  sijaitsee käyttäjien ja palvelukehittäjien näkökulmasta yhdessä hyvin dokumentoidussa paikassa, jonne kyetään rakentamaan yhteyksiä eri paikoista. Tämä tarkoittaa, että uutta tietoa saadaan syötettyä helposti ja olemassa oleva data saadaan noudettua viiveettömästi.

Tästä seuraa, ettei datan hyödyntämiselle nykyisten palveluiden parantamiseksi tai uusien kehittämiseksi ole entisenkaltaisia esteitä. Työskentely helpottuu ja päätöksenteko nopeutuu, kun tehtävästä riippumatta kaikki tarvittava löytyy samasta paikasta. Nopeutunut työskentely näkyy asukkaille parempana palveluna ja datan saatavuus tarvittaessa läpinäkyvämpänä päätösprosessina.

Ota Dynastyn modernisoinnin yhteydessä hallittu askel pilveen

Digitalisaatioon ilmiönä ja pilvipalveluihin ratkaisuina liittyy tarpeettoman paljon mystiikkaa – ainakin aihetta takavasemmalta seuraavan perspektiivistä. Osa tästä epäselvästä tilannekuvasta näyttäytyy huolena palveluiden turvallisuudesta. Osaltaan voi olla kyse myös siitä, että ilmiö nähdään niin valtavana, ettei tiedetä, mistä aloittaa.

Dynastyn siirtäminen pilveen on turvallinen ja hallittu askel kohti digitaalista transformaatiota. Lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mm. työntekijöiden etätyömahdollisuuksien merkittävä parantuminen sekä mahdollisuus läpinäkyvyyteen tarjotuissa palveluissa esimerkiksi tarjoamalla lupien hakuprosesseissa digitaalisia kanavia, joissa seurata prosessin etenemistä.

Vaikka mutu muuta kertoisi, tietoturva itseasiassa paranee merkittävästi pilvisiirtymän myötä. Tietoturvan ylläpito infran osalta on pilvisiirtymän jälkeen sellaisen ison organisaation hallinnassa, jonka resurssit eivät takuulla lopu kesken. Sama organisaatio kykenee myös ratkaisussaan panostamaan palvelutuotantoon, käyttäjäkokemukseen ja laajennettavuuteen tavalla, johon yksikään julkinen organisaatio ei yksin pysty.

Microsoft on kooltaan ja taidoiltaan sellainen toimija, että sen kanssa vain harva kykenee kilpailemaan.

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä

Dynasty 10:ssä ja pilvisiirtymässä on ennen kaikkea kyse paremman tulevaisuuden rakentamisesta suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa. Se tarjoaa mahdollisuudet vähentää jäykkyyttä ja kasvottomuutta julkisessa päätöksenteossa. Se on myös keino saada käyttöön parhaat tekniset edellytykset tehdä konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannetaan asukkaiden sekä työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Muutos on myös hallittu. Mikään totuttu asia ei muutu yhdessä yössä täysin erilaiseksi. Innofactor haluaa omalla tuellaan varmistaa, ettei yksikään organisaatio jää digitaalisessa transformaatiossa jälkeen tai yksikään asiantuntija yksin muutoksen keskelle.

Me olemme panostaneet Dynasty 10:een myös pilviratkaisuna , koska uskomme sen mahdollistavan inhimillisesti kestävän asianhallinnan - ihmisiä ja päätöksentekoa lähentäen. Varmistetaan yhdessä, että pääsette osalliseksi pilvisiirtymän ja Dynasty 10:n tuottamista tulevaisuuden eduista. Luodaan katseet eteenpäin ja tuodaan ihminen kehityksen keskiöön!

LISÄÄ AIHEESTA WEBINAARISSAMME


Kirjoittajan lisäys 18.3.: Nämä blogit on kirjoitettu ennen koronaviruksen yltymistä pandemiaksi, mutta näin jälkeenpäin lukien näissä esiintulevat inhimillisyyden, käyttäjäystävällisyyden ja etäkäyttömahdollisuuksien korostaminen nousee vielä tarkoitettuakin suurempaan arvoon. Nämä ovat on vain esimerkkejä siitä, kuinka pilvisiirtymä tuo mukanaan kaoottista tulevaisuutta helpottavia ominaisuuksia ja yhteiskunnalle tärkeää joustavuutta ja resilienssiä.

 Jufo Peltomaa

Chief Technology Officer

Jufo Peltomaa is a successful technology startup serial entrepreneur and Innofactor's Chief Technology Officer. Peltomaa is responsible for Innofactor's operations regarding innovations, offering development, and technology partnerships.