<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Sakari Pitkäsalo

Datan- ja laadunhallinta on piikiekkojen valmistuksen kulmakivi

Arkielämämme olisi kovin erinäköistä ilman piikiekoille rakennettuja komponentteja.

Kun käännät puhelimen pystyasennosta vaaka-asentoon katsoaksesi YouTube-videota koko näytön tilassa, hyödynnät piikiekkojen mahdollistamaa anturiteknologiaa. Itse asiassa jo internetyhteyden muodostamiseen langattoman verkon tai 5G-teknologian avulla tarvitaan piikiekkoja.

Autoelektroniikka, ajovalot, tietokoneet, lääketeollisuus – joka puolella ympärillämme on laitteita ja tuotteita, joiden valmistuksessa on jollain tapaa käytetty piikiekkoja.

Piikiekkoja valmistavia yrityksiä on koko maailmassa vain harvoja, mutta Suomesta löytyy tämän alan huippuosaamista. Vantaalla pääkonttoriaan pitää nimittäin Okmetic, maailman seitsemänneksi suurin piikiekkovalmistaja ja vaativien piikiekkojen markkinajohtaja.

Lähikuva piikiekosta, jota pitää kädessään vaaleansinistä kumihanskaa ja vaatetusta käyttävä henkilö.
Piikiekon ominaisuudet määräytyvät valmistusvaiheessa, joten laadunvalvonta on erittäin tärkeää.

Mikä on piikiekko?

Piikiekko on ohut ja pyöreä, yksikiteisenä kasvatetusta ja lähes täysin puhtaasta piitangosta sahattu kiekko, jonka raaka-aineena käytetään monikiteistä polypiitä. Piikiekon syntyminen on pitkä ja tarkka prosessi: kide kasvatetaan, katkaistaan, kiekot sahataan, jälkikäsitellään, kiillotetaan ja viimeistellään. 

Piikiekot ovat korvaamaton osa puolijohdealan arvoketjua ja koko globaalia elektroniikkateollisuutta.


Maailman suurimpiin piikiekkovalmistajiin kuuluvan Okmeticin asiakkaat ovat maailman suurimpia puolijohdealan yrityksiä.

Okmetic valvoo piikiekkojen laatua seuraamalla tilastollisia poikkeamia datassa

Jokainen Okmeticin tuottama piikiekkoerä räätälöidään vastaamaan asiakkaan tuote-, prosessi- ja teknologiatarpeita ja valmistetaan volyymituotantona. Laadunhallinta on piikiekkojen valmistuksessa tärkeää, sillä kiekkojen ominaisuudet määräytyvät niiden valmistusvaiheessa. Oman lisänsä yhtälöön tuo se, että tuotteet, joiden materiaalina piikiekkoja käytetään, ovat mikroskooppisen pieniä. Jo pienikin virhe saattaa heikentää tuotteen suorituskykyä ja luotettavuutta.

Okmetic valvoo tuotteidensa laatua jäljittämällä tuottamastaan datasta tilastollisia poikkeamia, jotka voivat aiheuttaa tuotantoketjun loppupäässä arvaamattomiakin seurauksia. Laadunhallinnan panokset ovat kovat, sillä tilastollisen poikkeaman selvittäminen ja havaitun ongelman korjaaminen voi jopa pelastaa ihmishenkiä.

Esimerkiksi rengaspaineanturin valmistukseen liittyvän poikkeaman tutkiminen voi ehkäistä tilanteen, jossa viallinen anturi asennettaisiin rekkaan, joka sitten sattuisikin laitevian seurauksena suistumaan tieltä ja aiheuttamaan liikenneonnettomuuden. Kustannukset tilastollisten poikkeamien tutkimisesta tuotantoketjun alkupäässä ovat minimaalisia verrattuna turvallisuusriskeihin sekä siihen, että kymmeniä miljoonia ajoneuvoja jouduttaisiin myöhemmin poistamaan markkinoilta korjattavaksi.

Okmeticilla on vahvaa tilastotieteen alan osaamista, jota se hyödyntää toteuttamalla asiakkailleen selvityksiä datasta havaitsemistaan tilastollisista poikkeamista. Selvitysten avulla on mahdollista jäljittää poikkeamien taustalla olevia syitä, jotka voivat laitevian lisäksi liittyä esimerkiksi vääränlaisiin työtapoihin. Yksittäisen selvityksen painoarvo on merkittävä, sillä sen perusteella asiakas tekee päätöksen siitä, viedäänkö jokin tietty tuote tuotantoon. Mikäli selvitys ei ole tyydyttävä, asiakas ei voi hyödyntää piikiekkoa tuotteessaan, koska riskit ovat liian suuret.

Tuotantoketjun alkupäässä toimivan Okmeticin rooli luotettavana piikiekkojen valmistajana onkin sen asiakkaiden lopputuotteiden kannalta kaikin puolin ratkaisevassa asemassa."Okmetic valvoo tuotteidensa laatua jäljittämällä tuottamastaan datasta tilastollisia poikkeamia. Laadunhallinnan panokset ovat kovat, sillä tilastollisen poikkeaman selvittäminen ja havaitun ongelman korjaaminen voi jopa pelastaa ihmishenkiä."Operatiivisen datan raportointi asettaa kovat vaatimukset datanhallinnan ratkaisuille

Piikiekkojen valmistuksessa hyödynnettävän operatiivisen datan raportointi poikkeaa merkittävästi esimerkiksi talousdatan raportoinnista, jossa dataa voidaan helposti esilaskea ja visualisoida erilaisten piirakoiden avulla. Operatiivisessa toiminnassa datamäärät ovat kuitenkin täysin toisessa kokoluokassa, eikä datan hallintaan suunnitelluissa työkaluissa ole sisäänrakennettuina Okmeticin tarvitsemia tilastollisia analyysimenetelmiä.

Raportointia varten data täytyy siis viedä toiseen työkaluun, jonka avulla voidaan selvittää, noudattaako data esimerkiksi gaussista tai jotain muuta jakaumaa. Prosessi on erittäin raskas, sillä jo 100 piikiekon erästä kertyy noin 700 megatavua dataa, jonka siirtämiseen menee noin tunti. Yhteen raporttiin kerätään tavallisesti dataa kuitenkin jopa 100 000 piikiekosta.

Tulevaisuudessa datanhallinnan ja datasiirtoputken tehokkuuden merkitys kasvaa vielä entisestään, sillä Okmetic arvioi käsittelemänsä datan määrän kertautuvan vähintäänkin 1 000:lla – ellei jopa 100 000:lla. Datan määrän räjähdysmäisestä kasvusta huolimatta Okmetic pyrkii myös jatkossa siihen, että kaikkea tuotannossa mitattavaa dataa seurataan tilastollisin menetelmin ja että tilastoista poimitaan kaikki mahdolliset poikkeamat.

Datanhallinnan saralla Innofactor osaa auttaa Okmeticia ja muita asiakkaitaan menestymään esimerkiksi tarjoamalla erilaisia työkaluja, toteuttamalla pilvipohjaisia data-alustoja sekä suunnittelemalla asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä data-arkkitehtuuriratkaisuja. Okmeticin kanssa olemme saaneet tehdä tätä yhteistyötä jo vuosien ajan – kiitos siitä!Kuuntele podcast-jaksomme, jossa Product Data Manager Jouni Tiilikainen Okmeticilta ja Senior Advisor Sakari Pitkäsalo Innofactorilta keskustelevat Okmeticin toimialasta sekä siitä, kuinka yhtiö hyödyntää dataa ja datanhallinnan työkaluja piikiekkojen valmistuksessa.

Asiakastarinassa kerromme puolestaan lisää siitä, millaisia ratkaisuja olemme Okmeticille toimittaneet ja millaisena Okmetic kokee nyt jo vuosia jatkuneen yhteistyömme.

LUE ASIAKASTARINA: OKMETICSakari Pitkäsalo

Senior Advisor Sakari Pitkäsalo työskentelee Innofactorin Data ja Analytiikka -yksikössä.