<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jufo Peltomaa

Pilvisiirtymä tuo ihmiset yhteen ja tekee julkisten organisaatioiden palveluista ihmislähtöisempiä ja läpinäkyvämpiä

Pilvisiirtymällä on kauaskantoiset vaikutukset, mutta se toteutetaan vaiheittain ja hallitusti. Liikkeelle lähtöä ei siis ole syytä aristella. Kaiken taustalla ovat ihmisten tarpeet - ja halu tulla palvelluksi täsmällisesti ja joustavaksi ajantasaisen tiedon perusteella.

Tähän haluun vastaaminen vaatii tiedon keskittämistä ja turvallista saattamista kunnan tai kaupungin toimintojen käyttöön. Dynastyn yhteydessä tiedon saatavuus Azure-pilvipalvelusta yhdistettynä Microsoftin ratkaisujen tuttuuteen ja sisäänrakennettuun yhteensopivuuteen antaa edellytykset joustavalle ja läpinäkyvälle asianhallinnalle.

Tämä on itsessään ihan kiva juttu, mutta tärkeintä on, että se antaa edellytykset tehdä inhimillisempää hallintoa ja palvelutuotantoa – nyt ja tulevaisuudessa.

Hallittu pilvisiirtymä on luontevaa aloittaa Dynasty 10:stä, sillä askelmerkit siihen löytyvät tälläkin hetkellä. Mahdollisuus siirtymälle Dynasty 10 -päivityksen yhteydessä on siis jo nyt olemassa ilman erillistä aikatauluttamista. Tällä muutoksella saadaan tehtyä konkreettisia toimenpiteitä kohti ihmislähtöistä hallintoa ja palvelutuotantoa, mutta samalla kylvetään siemen paljon pidemmälle tulevaisuuteen jatkuvalle kehitykselle.

Muutos on suuri, mutta hallittu

Dynastyn siirtäminen omasta tai kumppanin konesalista Azureen on jo itsessään merkittävä muutos, joka vaikuttaa päivittäiseen työskentelyyn.

Sisäisen IT-organisaation rooli muuttuu, kun toistuvan ja ei-tuottavan ylläpidollisen työn merkitys vähenee ja kokonaisuuden hallinnan merkitys kasvaa. Toimenkuvat päästään määrittelemään uudestaan, ja tekemistä johtaa jatkossa tavoite palvella asukkaita digitaalisissa kanavissa entistä paremmin.  

Hallinnollista työtä tekevien elämä muuttuu joustavamman työskentelyn tullessa mahdolliseksi. Työtä ei tarvitse tehdä työpöytään kahlittuna tai pätkivien VPN-yhteyksien varassa, vaan pilvipohjaisuus mahdollistaa aidosti joustavan työskentelyn.

Asukkaiden ja palveluiden muiden mahdollisten käyttäjien elämään muutos vaikuttaa siten, että julkisen hallinnon kanssa asiointi ja palveluiden käyttö helpottuu. Tiedon ja asiakirjojen toimittamiseen luodaan joustavia ja turvallisia tapoja. Allekirjoitukset voidaan hoitaa sähköisesti. Päätöksenteko hakemusasioissa nopeutuu ja päätösprosessin eteneminen voidaan tehdä hakijalle läpinäkyväksi samaan tapaan kuin pakettien toimitusprosessi logistiikkayrityksissä. Prosessin etenemisestä voidaan myös viestiä asukkaille automaattisesti.

Tekoäly ja lisätty todellisuus tulevat osaksi arkea

Pilvisiirtymän aiheuttamat suurimmat muutokset kuitenkin antavat varmasti vielä odottaa itseään. Kyseessä on aihe, josta kaltaiseni tulevaisuusintoilija innostuu maalailemaan villejäkin visioita. Vaikka jalat olisivat vain kevyen hypähdyksen irti maasta, jää ennustettavaa paljon. Näihin visioihin liittyy vahvasti tekoäly sekä virtuaalinen ja lisätty todellisuus (VR + AR - Virtual & Augmented Reality).

Pääsy tietoon avaa valtavan määrän mahdollisuuksia hyödyntää sitä parempien ja täsmällisempien palveluiden tuottamiseen. Teidon määrä vain kasvaa, jolloin sen käsittely pelkin ihmisvoimin muuttuu nopeasti työläästä ja vaikeasta täysin mahdottomaksi. Esimerkiksi tähän tekoäly on hyvä ratkaisu.

Tekoälyn kyvykkyyksiä nykyään sekä yli- että aliarvioidaan. Joissain yksittäisissä tehtävissä - kuten tekstin tunnistus, poikkeuksien tunnistaminen tai tietynlainen ennustaminen - tekoäly on jo verrattomasti pätevämpi ja nopeampi kuin ihminen. Toisissa tehtävissä tekoälyltä taas puuttuu aimo annos maalaisjärkeä, jota löytyy jo parivuotiaalta ihmislapseltakin. Tällaisia maalaisjärkeä vaativia, monimutkaisia päätöksiä tehdessä on parempi puhua ”tukiälystä”.

Tällä tarkoitetaan, että tekoäly ehdottaa päätöksiä ja poimii potentiaalisia perusteluita, mutta ihmiskäyttäjä varmistaa niiden järkevyyden. Tällainen on usein kätevää ja nopeata - ja parantaa loppupeleissä päätösten laatua lyhentäessään puuduttaviin rutiineihin menevää aikaa.

Mutta oli kyse teko- tai tukiälystä, on sen avulla mahdollista helpottaa ja nopeuttaa hallinnollista päätöksentekoa ja prosesseja esimerkiksi data-analyysin keinoin. Se voidaan valjastaa vaikkapa etsimään jääviyksiä tai esteellisyyksiä hakemuksiin tai päätöksentekoon liittyen. Sitä voidaan myös käyttää etsimään datan joukosta ennakkotapauksia päätöksenteon tueksi.

Tai sitä voidaan käyttää itse prosessien tehostamiseen esimerkiksi tiedonkulun pullonkauloja paikantamalla.

Tulevaisuus rakennetaan hyvinvoinnin ehdoilla

Nykymuodossaan tekoälyn ei ehkä kannata antaa tehdä kaikkia päätöksiä, mutta tehokkuutta ja työn mielekkyyttä sen avulla kyetään parantamaan - ja sen myötä myös ihmisten viihtyvyyttä. Tulevaisuudessa käyttömahdollisuudet laajentuvat entisestään.

Tekoäly kykenee jo analysoimaan datan perusteella asukkaiden tarpeita erilaisista palveluista, käy dialogia asukkaiden kanssa ja tuo palvelut heidän lähelleen. Tulevaisuuden visioissa asukkaat itse kykenisivät viestimään toisilleen sekä huoltopalveluille lisätyn todellisuuden ratkaisuilla, esimerkiksi raportoimalla hiekotusta kaipaavista jäisistä tieosuuksista tai näkemällä toisten jättämät varoitukset näkökentässään.

Mahdollisuudet ovat laajat, mutta kaikkea niitä yhdistää saatavissa olevan, hyvin jäsennellyn tiedon hyödyntäminen.

Pilvisiirtymä antaa välineet inhimillisemmän huomisen rakentamiseen

Julkishallintoa on joskus kritisoitu kankeudesta. Tuo kankeus on usein seurausta ihmisiä tasavertaisesti kohtelevasta asianhallinnan prosessin vaativuudesta. Tuota prosessia on kuitenkin mahdollista tehdä inhimillisemmäksi ja nopeammaksi lisäämällä siihen läpinäkyvyyttä ja viestintää kansalaisten suuntaan. Sitä on myös mahdollista tehdä ketterämmäksi parantamalla työntekijöiden edellytyksiä tehdä työtään tehokkaammin, joustavammin ja paikasta riippumatta.

Pilvisiirtymä tekee kaiken tämän mahdolliseksi ja tuo tulevaisuuden teknologiat kaikkien toimijoiden käyttöön. Monet näistä teknologioista ovat sellaisia, ettei yksittäisellä organisaatiolla ole toivoakaan kehittää niihin perustuvia ratkaisuja yksin.

Microsoftin teknologioita hyödyntämällä Innofactor on kuitenkin kunnille ja kaupungeille kumppani, jonka kanssa on mahdollista tehdä – ja on jo tehtykin – isojakin asioita.

Isoja asioita sen eteen, että ihmisten kasvoilla olisi mahdollisimman usein sujuvuuden, helppouden ja hallinnan tunteen aiheuttama vilpitön, innostunut hymy.

 Jufo Peltomaa

Chief Technology Officer

Jufo Peltomaa is a successful technology startup serial entrepreneur and Innofactor's Chief Technology Officer. Peltomaa is responsible for Innofactor's operations regarding innovations, offering development, and technology partnerships.