<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Vesa Nopanen

Terveisiä Ignitesta!

Microsoft Ignite on valtava tapahtuma, johon osallistuu asiantuntijoita, johtajia ja kehittäjiä ympäri maailmaa. Se antaa mahdollisuuden keskustella suoraan Microsoftin tuotetiimien asiantuntijoiden kanssa, verkostoitua ja tutustua lukemattomiin uusiin henkilöihin. Mutta erityisesti se antaa ymmärrystä Microsoftin visiosta ja tietoa teknologioista, joilla visioista tehdään todellisuutta.

Tekoäly keskeisessä roolissa

Igniten viesti on selvä: keinoälyn merkitys kasvaa jatkuvasti, kun tietoa käsitellään, löydetään ja luokitellaan. Keinoälyä voidaan hyödyntää esimerkiksi kuvien tulkkaamisessa: kuvien sisältö ja teksti muutetaan automaattisesti metadataksi, jolloin haku löytää myös kuvat aivan uudella tavalla.

Keinoälyn avulla ymmärrämme entistä paremmin minkälaisessa verkostossa työskentelemme ja mikä sisältö on meille relevanttia. Lähiverkostoni ja organisaationi suosituimmat dokumentit vaikuttavat esimerkiksi siihen, kuinka ne nousevat esille omissa hakutuloksissani. Jatkossa käyttäjän kokemus personoituu sen mukaan mitä teemme ja kenen kanssa. Keinoäly huomioi myös sen, mitä muut ihmiset verkostossani tekevät. Tämä tuo entistä paremmin esille juuri minulle oleelliset dokumentit, sivut ja muut tiedot.

Tekoäly tulee ulottumaan koko Microsoft 365:n läpi, aina Excelistä Dynamicsiin. Älyn hyödyntämisestä tulee helpompaa ja se antaa monipuolisia mahdollisuuksia suorittaa asioita ilman ihmisten välistä kommunikointia. Onko meidän tarpeen tietää mihin aikaan tavarakuljetus saapuu lastausasemalle? Voimmeko ennustaa ruuhkahuippuja ja analysoida kaupan videokuvaa, jotta voimme kutsua tarvittaessa lisää henkilökuntaa töihin?

Keinoäly on kriittinen osa työn murrosta. Se tulee avuksemme sekä rutiinitehtävissä että juoksevien asioiden hoitamisessa. Jo Satya Nadellan avauspuheenvuorosta lähtien kuulijalle on selvää, että tekoäly tulee olemaan yksi Microsoftin pääpainoalueista tulevaisuuden kehitystyössä.

Digitaalinen muutos koskettaa kaikkia

Keinoälyn, uusien välineiden ja toimintatapojen omaksumisen myötä digitaalinen muutos koskee meitä kaikkia. Digitaalinen muutos lähtee myös meistä itsestämme: meidän on ajateltava asioita ja työn tekemistä uudella tavalla.

Digitaalinen muutos nivoo yhteen modernin työympäristön (miten töitä tehdään), liiketoimintasovellukset, infrastruktuurin ja tiedon. Keinoäly toimii olennaisena osana tiedon hyödyntämisessä ja jatkojalostamisessa. Ei ole tarkoituksenmukaista digitalisoida vanhaa uudelle alustalle, vaan on samalla mietittävä, miten asioita voisi tehdä paremmin. Miten huomioimme tulevaisuuden trendit ja muutokset liiketoimintakentässä? Millä tavoin saamme asiakkaillemme parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen? Pystyykö ratkaisu skaalautumaan kysynnän kasvaessa? Onko se riittävän ketterä, jotta sitä voidaan muuttaa olosuhteiden mukaisesti?

Digitaalinen muutos on tarpeen, jotta voimme yhdessä saavuttaa enemmän kuin aikaisemmin.

Uuden työn kulttuuri keskittyy ryhmätyöhön

Ryhmätyö on noussut viimeisen vuoden aikana entistä vahvemmin esille. Ihmiset tekevät töitä yhä useammissa ryhmissä kuin aikaisemmin. Tiimityöskentelyyn tulemme saamaan apua erilaisten työvälineiden kautta: Ignitessa kuullun mukaan Microsoft Teams kohoaa ryhmätyön keskukseksi auttamaan meitä pysymään ajan tasalla yhä kiihtyvätahtisemmassa työssä. Teams yhdistää Microsoft 365:n erilaiset sovellukset, toiminnot, palvelut ja mahdollisuudet.

Microsoft Teams on tällä hetkellä kehityksen polttopisteessä. Siihen integroidaan olemassaolevia palveluita, kuten esimerkiksi Skype for Business, joita sitten jatkokehitetään Teamsin kautta. Microsoft 365:n palveluita tuodaan käyttöliittymään helposti hyödynnettäväksi ja käytettäviksi, kuten esimerkiksi tiedostot, muistikirjat, tehtävät ja vaikkapa Yammer-keskustelut. Teams tarjoaa yhden työkalun ratkaisun moderniin ryhmätyöhön - niin työpöydän äärestä kuin mobiilistikin. Microsoft Teams mahdollistaa jatkossa myös virtuaalitapaamiset, joissa osa osallistujista on mukana Hololens tai Mixed Reality -laitteiden avulla.

Heräsikö mielenkiintosi?

Haluaisitko kokeilla Office 365 -ryhmätyömahdollisuuksia ohjatusti tai pohtia mitkä käytännöt voisivat olla parhaita juuri teille Teamsin käyttöönotossa? Miten SharePointin uudistukset tukevat organisaatiota? Entäpä Yammerin rooli tässä kaikessa? Miten keinoälyä voitaisiin valjastaa teille hyötykäyttöön?

Ota meihin yhteyttä, autamme mielellämme!Vesa Nopanen

Principal Consultant, Digital Experience, Microsoft MVP

Vesa is a Principal Consultant in the area of Modern Digital Workplace and Collaboration at Innofactor and a Microsoft MVP for Office Apps and Services. He believes that modern collaboration culture, tools and methods can increase creativity, productivity and make the silent knowledge loud. Vesa has 20+ years of Information Technology experience in various industry domains. For past 10+ years he has been specializing in Digital Workplace and Technology Adoption utilizing Office 365, Microsoft Teams and SharePoint -based solutions across many different sectors. Vesa's Microsoft Teams focused personal blog can be found here: https://myteamsday.com/