<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Petri Räsänen

Datan visualisoinnissa vain taivas on rajana – Näin pääset alkuun

Datasta ja sen visualisoinnista saadaan paras mahdollinen hyöty vain muutamalla yksinkertaisella periaatteella.

Tiedolla johtaminen kehittyy nopeasti. Vielä 510 vuotta sitten dataa oli saatavilla vain vähän, ja se oli harvojen käsissä. Myös ratkaisuvalikoima oli suppea. Nyt dataa on sen sijaan saatavilla lähes äärettömästi, ja tiedon visualisointiin löytyy useita ratkaisuja.

Vielä joitakin vuosia sitten BI- tai visualisointiprojektit saattoivat kestää kuukausia, jopa vuosia, ja ne toteutettiin perinteisellä ”vesiputousmallilla”. Nykyisin keveimmät projektit tehdään alle kymmenessä päivässä ketterästi. Aiemmin ratkaisut toteutettiin asiakkaan omaan konesaliin, nykyisin yleensä pilvialustalle.

Samalla kun datan saatavuus ja projektien toteutus on helpottunut, myös sen käsittelyn näkökulma on monipuolistunut ja ennen kaikkea syventynyt. Aiemmin tietoa kerättiin, yhdisteltiin, muutettiin ja tallennettiin yksinkertaisia raportteja varten, mutta tänä päivänä datan hyödyntäminen tarkoittaa myös paljon muuta.

Modernien ratkaisujen avulla datasta saadaan irti paljon muutakin kuin pelkkiä raportteja. Tietoa voidaan analysoida ja analyyseja hyödyntää ennusteissa. Business Intelligence oli aiemmin teknologiakeskeistä, mutta nykyään se on yhä enemmän ihmiskeskeistä.

BI-evoluutio-1-500x379

 

Miten datasta sitten saadaan paras mahdollinen hyöty irti?

Datan hyödyntämisessä kannattaa tutkailla avoimin mielin toisten toimialojen malleja, joilla saattaa olla kilpailuetua omaan toimialaan nähden. Teknologia ei ole este eikä mikään, ja pienelläkin projektilla päästään jo liikkeelle. Mielessä kannattaa kuitenkin koko ajan pitää kysymys: miten voin palvella liiketoimintaa datan avulla?

Datan hyödyntämiseen pätee 80/20-sääntö: 20 prosenttia datasta tuo 80 prosenttia hyödystä.

Kun oikeat liiketoimintaa palvelevat kysymykset ovat tiedossa ja data on kunnossa, on data muutettava helposti analysoitavaan muotoon.

Visualisoinnin ideana on esittää numerodata ihmiselle helpommin tulkittavassa muodossa. Visualisoinnin avulla voimme

  • selkeyttää datasta sen oleellisimman osan
  • auttaa ymmärtämään datan sisältöä paremmin
  • havainnollistaa datan mahdollisia ongelmakohtia
  • helpottaa dataan perustuvien päätösten tekemistä.

 "Nykyään datan visualisoinnin mahdollisuuksia on melkein rajattomasti."

 


 

Ennen kun käydään datan visualisoinnin kimppuun, on hyvä pohtia sitä, millaisessa tilanteessa, millaisilla päätelaitteilla ja kuinka kauan visualisoitua dataa katsellaan. Lisäksi visualisoinnin toteutukseen vaikuttaa se, onko data käyttäjille jo entuudestaan tuttua.

Myös viesti pitää miettiä kirkkaaksi. Mihin kysymyksiin etsitään vastauksia? Ketkä ovat vastaanottajia? Kuinka kauan on aikaa tulkita visualisointeja? Visualisointimallissa kannattaa miettiä, esitetäänkö data staattisen vai dynaamisen (jatkuvasti muuttuvan) datan avulla.

Visualisoinnissa on myös tärkeää löytää datalle oikea esitystapa. Esimerkiksi 3D-kuvaajia kannattaa yleensä välttää, koska viisto kuvakulma vääristää kuvaajaa. Ylimääräinen informaatio vain sekoittaa avainsanomaa. Värimaailma kannattaa pitää yksinkertaisena, sillä värien sekamelska pilaa muutoin hyvän kokonaisuuden.

Nykyään datan visualisoinnin mahdollisuuksia on melkein rajattomasti. Esimerkiksi Microsoftin Power BI -kaupasta on saatavilla peräti 225 erilaista visualisointikomponenttia, minkä lisäksi omia visualisointeja voidaan ”koodata”.Dataan perustuva päätöksenteko parantaa organisaation kilpailukykyä. Lue verkkosivuiltamme, kuinka valjastat datan osaksi organisaatiosi liiketoimintaa!


TUTUSTU DATAN JA ANALYTIIKAN  RATKAISUIHIMMEPetri Räsänen

Senior Sales Executive