<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jorma Erkkilä

Vapaa kassavirta on yrityksen rahatilanteen armoton kuumemittari

Tuloslaskelma ja tase eivät kerro kaikkea oleellista tietoa yrityksen taloudesta.

Kassavirtalaskelma ja sen perusteella laskettu vapaa kassavirta sen sijaan paljastavat yrityksestä asioita, joita ei löydy tuloksesta ja taseesta.

Terveen yrityksen tunnusmerkki on luonnollisesti sen kannattavuus, mutta osingot ja muut pääomanpalautukset maksetaan omistajille kuitenkin viime kädessä yhtiön kassavaroista. Siksi yrityksen tulee seurata kannattavuuden lisäksi myös kassavirran kehitystä.

Myös sijoittajalle kassavirtalaskelma paljastaa asioita, joita tuloslaskelmasta ei löydy.

Alla on esitetty rahavirtalaskelma niin sanottuna epäsuorana rahavirtalaskelmana. Sen ideana on, että tilikauden voittoa oikaistaan erinäisillä erillä, jolloin päästään liiketoiminnan rahavirtaan.

Kuvakaappaus rahavirtalaskelmasta, jossa vapaa kassavirta on negatiivinen
Esimerkin rahavirtalaskelmassa vapaa kassavirta on negatiivinen.

Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat osoittavat, miten yritys on myyntituloillaan selviytynyt juoksevista kuluista ja muista liiketoiminnan välittömistä menoista. Positiiviset rahavirrat kertovat, että rahaa on jäänyt yli voitonjakoon tai investointeihin.

Kun liiketoiminnan rahavirroista vähennetään investointien rahavirrat, saadaan vapaa kassavirta. Investointien rahavirtoja ovat esimerkiksi aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden hankinnat ja myynnit, kuten  yritysostot ja laitehankinnat.



"Vapaa kassavirta kertoo, kuinka paljon yrityksellä jää varoja jäljelle, kun juoksevaan liiketoimintaan ja investointeihin sitoutuneet rahat on vähennetty."



Mitä vapaa kassavirta kertoo?

Vapaa kassavirta kertoo, kuinka paljon yritykselle jää varoja jäljelle, kun juoksevaan liiketoimintaan ja investointeihin sitoutuneet rahat on vähennetty. Tästä jäljelle jääneestä kassavirrasta yhtiö pystyy jakamaan omistajille osinkoja ja muita pääomanpalautuksia tulevaisuudessa.

Vapaa kassavirta ei siis sisällä perinteisessä kassavirrassa mukana olevaa rahoituksen rahavirtaa. Varsinkin ongelmayrityksissä tarvitaan vapaan kassavirran rinnalle tietoa myös rahoituksen rahavirroista.

Osingot ja omien osakkeiden ostot toteutetaan kirjanpidon mukaan omasta pääomasta, mutta tosiasiassa näihin maksuihin tarvitaan tietenkin käteisvaroja. Esimerkiksi osakeyhtiölaki kieltää osinkojen jaon omasta pääomasta, mikäli yhtiön kassatilanne on heikko.

Periaatteessa siis kannattavakaan yhtiö ei voi jakaa osinkoja, jos osingonmaksu vaarantaa sen maksuvalmiuden.

Vapaa kassavirta on yritykselle tärkeä mittari myös siksi, että se kertoo, kuinka kestävällä pohjalla yhtiön kannattavuus on. Kassavirtalaskelma myös paljastaa viime kädessä yhtiön todellisen taloustilanteen, mikäli se hyödyntäisi kirjanpidon erilaisia joustokohtia kannattavuutensa kasvattamiseksi.

Yhtiö pystyy keinotekoisesti nostamaan tulostaan esimerkiksi aktivoimalla tuotekehitysmenoja ja muuta kehittämistä taseeseen. Kassavirtalaskelma kuitenkin paljastaa, että nämä kuluerät ovat menneet investointeihin ja siten siis vähentävät yhtiön vapaata kassavirtaa.

Myös käyttöpääoman kasvu saattaa peittää yhtiön todellisia ongelmia, mikäli kehitystä seuraa vain tuloslaskelmalta. Yhtiö on saattanut joutua esimerkiksi menekkiongelmien vuoksi kasvattamaan varastoja ja myyntisaamisia. Nämä käyttöpääoman lisäykset eivät paljastu tuloslaskelmasta, mutta kassavirtalaskelmasta ne voi löytää yhdellä silmäyksellä.

Kaikki nämä tekijät tarkoittavat sitä, että yritykselle ei riitä, että se on selvillä vapaan kassavirran toteumasta – sen lisäksi myös kassavirran ennustaminen on tärkeää.



Kasvuyhtiö iLOQ valitsi liiketoiminnan suunnittelu- ja raportointiratkaisukseen pilvipohjaisen Jedox-ohjelmiston, jonka avulla on mahdollista analysoida suuriakin määriä dataa. Jedox tukee iLOQin talouden suunnittelua kattavasti ja tarjoaa joustavan ratkaisun esimerkiksi rullaavaan ennustamiseen niin tulos-, tase- kuin kassavirtanäkökulmastakin. Lue lisää asiakastarinastamme!

TUTUSTU ASIAKASTARINAAN: ILOQ



Jorma Erkkilä

Sales Executive
Jorma työskentelee Innofactorin Inbound-tiimissä ja vastaa uusasiakashankinnasta erityisesti datan ja analytiikan sekä liiketoimintaratkaisujen alueilla. Hänellä on yli 25 vuoden työkokemus monenlaisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja myynnistä sekä liiketoiminnan johtamisesta. Myynti on haasteiden kuuntelua ja ratkaisemista - yhdessä asiakkaan ja Innofactorin rautaisten osaajien kanssa.