<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Eirik Engvik

2 Kundehistorier - Skytjenester i Offentlig Sektor

 

Universitet i Tromsø og Levanger Kommune

Se videoene under med hensyn til hvordan Skyteknologi skaper helt nye måter å levere offentlige tjenester på.  Og er en viktig drivkraft for forenkling og forbedring av offentlig sektor.

Skyteknologi og kunstig intelligens byr på nye muligheter som er veldig relevante for det offentlige i tiden fremover. De håndterer store datamengder som kan benyttes til å utvikle automatiserte løsninger.

Innofactor har utviklet et rammeverk som gjør det mulig for offentlig sektor å kjøre sine tjenester på Microsoft sin skyplattform Azure. Det gir fantastiske muligheter for å utnytte stordata og automatisere flere prosesser.

Se disse to videoene som gir et bra overblikk fra Seksjonsleder Roy Dragseth fra Universitet i Tromsø (Norges Arktiske Universitet) og IT leder Kristian Styrvoll i Levanger Kommune.