<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bli oppdatert på Norges mest spennende kommunale sky!

Lars Elstad fra Ullensaker kommune vil dele de seneste erfaringene fra Norges mest spennende kommunale sky på Innofactors frokostseminar den 13. september.

Ansvarlig for innovasjon og digitalisering, Lars Elstad har de siste årene ledet Ullensaker kommune gjennom en stor endring, hvor målet var at midler og ressurser i større grad skulle brukes til å skape bedre tjenester for innbyggerne.

— Vi skulle se på hvilke muligheter som ligger i det å tenke annerledes og legge til rette for smartere arbeidsformer. Her var det særlig viktig å vurdere hvordan teknologi kunne brukes til å effektivisere prosesser, og forbedre kvaliteten på alle funksjoner og oppgaver i alle sektorer i kommunen, sier han.

Lars Elstad forteller om ferskeste erfaringene fra skyreisen til Ullensaker kommune på vårt frokostseminar 13. september.

Budsjettet brukes bedre, sikkerheten er skjerpet

Arbeidet startet med å legge strategier for hvordan kommunen skulle jobbe basert på føringene i kommuneplanen. I prosessen hentet Ullensaker hjem driften av egen IT fra et interkommunalt selskap.

Den endringen har ført til at midlene til IT nå brukes langt bedre.

— I beslutningsgrunnlaget estimerte vi en besparelse på 20-25 prosent. De pengene brukes nå på å skape bedre tjenester for ansatte og innbyggere, sier Elstad.

I prosessen lagde Ullensaker kommune sin egen strategi for tjenesteutsetting der hele datasenteret skulle flyttes ut i en offentlig sky, og alt skulle kjøpes inn som tjenester.

Alle kommunens tjenester er nå i skyen til Microsoft på norsk jord. Alt av gamle tjenester og programvare er løftet over i Microsoft Azure, og det resterende ligger hos de ulike tilbyderne av spesialprogramvare.

—Vi var veldig opptatt av fleksibiliteten vi kunne få gjennom en offentlig sky. Vi kan nå styre kapasitet i sanntid, og betaler kun for det vi bruker. Vi har også direkte tilgang til den seneste teknologien, og sikkerheten er alltid oppdatert, sier Elstad.

Gå ikke glipp av sikkerhetsseminaret i Oslo den 13. september! Meld deg på her.

 

De siste sikkerhetstrendene

Våren og sommeren 2022 har igjen vist oss at IT-sikkerhet er blitt en del av storpolitikken.

Mangel på tid, høye kostnader og mangel på ledig kompetanse i markedet er en gavepakke til de som ønsker å ramme din bedrift med et cyberangrep. For å sikre raskere tilgang til fullgod sikkerhet har Innofactor lansert en ny, smart tjeneste som skal hjelpe mellomstore bedrifter skjerpe sikkerheten.

Tjenesten er et virtuelt sikkerhetssenter – Cyber Security Operations Center (CSOC) – der de fremste ekspertene bruker den mest moderne teknologien for å styrke virksomhetens evne til raskt avdekke, analysere, undersøke og aktivt respondere på trusler og konkrete angrep.

Den offisielle lanseringen av CSCO-tjenesten skjer på vårt frokostseminar 13. september.

 

På frokostseminaret får du også innsikt i de seneste og skumleste sikkerhetstrendene og svar på hvordan sikkerheten skal forvaltes i en hybrid arbeidshverdag.