<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det sosiale er bare en bonus

Håkon vil ha flere kolleger som elsker Microsoft-teknologi generelt, og sikkerhet spesielt.

 Håkon Baglo har vært en del av Innofactor helt siden han skrev bacheloroppgave om selskapet. Resultatet var så godt at han ble tilbudt fast jobb etter endt utdannelse, etterfulgt av rask innrullering på Microsoft University.

 - Det var gøy å få en jobb der den første oppgaven var å lære mer. Jeg ble godt fulgt opp underveis og fikk muligheten til å jobbe sammen med, og lære av veldig erfarne eksperter, sier han.

 De første oppgavene var knyttet til skytjenester og migreringer knyttet til Microsoft Azure, og han har aldri vært redd for nye faglige konstruktive utfordringer.

 - Jeg trives i ukomfortable situasjoner der jeg er nødt til å lære noe nytt. Her i Innofactor har jeg blitt utfordra hele veien, og fått alle muligheter til å utvikle meg. Det har gjort at jeg raskt har blitt trygg på egne ferdigheter, sier Baglo.

 Innofactor skal ansette flere flinke Microsoft-eksperter. Les mer om arbeidsplassen her.

Folka er det beste

På spørsmål om hva som er det beste med Innofactor kommer svaret kjapt:

 - Det er folka. Kunnskapen de sitter med, og at vi har så gode muligheter til å bli kjent med hverandre. Det er en veldig sosial arbeidsplass, og det er bra, sier han.

 I Innofactor bygges gjerne team der erfarne rådgivere settes sammen med de yngre som er ivrige etter å både lære og utfordre. Arbeidsdagen starter gjerne med et uformelt kort Teams-møte der alle forteller hva de jobber med, der de kan si ifra om de behøver hjelp eller noen råd om faglige utfordringer, eller situasjoner de møter som rådgivere.

 - Her kan vi ved behov booke inn oppfølgingsmøte i etterkant om det er behov for å gå mer i dybden. 

Spesialiserer seg på sikkerhet

De seneste to årene har Baglo fattet særlig interesse for sikkerhetsfeltet, og opparbeidet seg blant annet bred erfaring på SIEM-løsningen Microsoft Sentinel.

 - Sikkerhetsfeltet er blitt stadig mer spennende, og de fleste bedrifter er mer utsatt. Vår oppgave er å hjelpe kundene forhindre angrep før de skjer, og da behøver de oversikt og kontroll over IT-miljøet sitt. Derfor er det viktig at bedriftene tar i bruk teknologi som klarer å oppdage eventuelle sikkerhetsbrudd, med etablerte prosedyrer på hva som skal gjøres når en trussel avdekkes.

 Her mener Baglo at Microsoft har utviklet markedsledende teknologi som gjør det enklere for kundene å innføre mer robust sikkerhet, og den utviklingen er som hånd i hanske med hans egne karriereambisjoner.

 - Målet er å bli blant de beste i landet på sikkerhet i sky med Microsoft.

Høyt under taket

Superlativene sitter løst når Baglo skal beskrive det sosiale på arbeidsplassen.

 - Vi har et kjempeflott miljø med sosiale samlinger og stor takhøyde. Det er betryggende at alle kjenner alle, og det er lav terskel for å kontakte andre kolleger på tvers av Norden. Jeg jobber mye som del av nordiske team, og jeg tror ikke noen andre har en sterkere Microsoft-faggruppe enn oss i regionen, sier han fornøyd.

 Stor pågang av spennende oppdrag, og ønsket om å lære av flere, gjør at Baglo ønsker at flere flinke Microsoft-eksperter søker seg til selskapet.

 - Dette er den beste arbeidsplassen for de som ønsker å bli utfordret av- og sparre med de flinkeste på Microsoft-teknologi. Her er det god stemning, mange kule faglige diskusjoner, og alt det sosiale blir da bare en bonus på toppen, sier han.

Vil du bli kollegaen til Håkon? 

Konsulenter – bli en del av Norges tyngste Microsoft IAM miljø

Konsulenter - migrere og utvikle løsninger i Microsoft Azure skyplattform

Konsulenter - Modern workplace / cybersikkerhet

Utviklere - devops for å utvikle digitale tjenester for våre innovative kunder