<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Digitalisering i Finansbransjen

COVID-19-pandemien har endret hverdagen for oss alle, og bransje etter bransje har gjennomgått en dyptgripende digitalisering på rekordtid. Finansbransjen er intet unntak, og påvirkes av nye myndighetskrav som Schrems II-bestemmelsene, i tillegg til kunder med stadig mer kompromissløse forventninger til kundereisen. Og ansatte i næringen som endelig har fått opp øynene for det fulle potensiale ved digitalisering og vil ha mer.

I dette bildet ser de etablerte aktørene nå at fintech og startups går etter deres mest lønnsomme forretningsområder og verdikjeder.

Ny teknologi som AI, bot-tjenester og blockchain skaper nye forretningsmodeller.

Ny teknologi skaper også mer konkurransekraft da innsikt og aktivering av data vinner kundene, og ikke minst sikrer mer effektiv drift.

Erfaringer fra Innofactor

Innofactor er en ledende nordisk leverandør av digitalisering og skytjenester med svært kompetente konsulenter spesialisert på digital samhandling med Office 365 og infrastruktur og migrering med Microsoft Azure.

Vi leverer til både private og offentlige virksomheter og opplever at kunder ønsker å implementere skyteknologi som tilrettelegger for innovative produkter og tjenester markedet etterspør.

  • Kunder og sluttbrukere forventer stadig enklere innlogging på tjenester, og vil helst ikke foreta seg noe som helst
  • Kunder ønsker enkel tilgang uten risiko for feilaktig og utilsiktet tap av sensitiv informasjon.
  • Brukeren ønsker å slippe unødige innlogginger og sikkerhetsverifiseringer. Ønsket er en samhandlingsplattform som «forstår» risikobildet.
  • Kunder ønsker trygghet og leveringssikkerhet og vil velge virksomheter som sikrer seg selv og kundens data ift. cyber-angrep.

Finn ut hvordan Sparebanken Vest flyttet sitt lokale datasentre i Bergen til Microsoft Azure!

Heldigvis er det håp i sikte!

Virksomhetene som har kommet langt med skystrategier melder om tekniske og forretningsmessige fordeler som økt sikkerhet, produktivitet, mer dynamisk forretningsdrift, mer tilgjengelige tjenester, innovasjon og lavere driftskostnader.

Ved å bruke dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens (AI) i skyen kan eksempelvis virksomhetene få dypere innsikt i sine kunders atferd, oppdage trender og nå ut til nye potensielle kunder, samtidig som de beholder eksisterende kundeforhold.

«Keys to the Kingdom»: Kunder og sluttbrukere forventer stadig enklere aksess på tjenester, og vil helst ikke foreta seg noe som helst. Med stadig flere tjenester tilgjengelig i skyen, blir da tilgangsstyringen mer kritisk enn noensinne. Avansert analyse av bruksmønstre og kobling med logiske og kontekstuelle data er avgjørende for å realisere sikker tilgang og identitetsstyring.

Eksempel er at den ansatte gjerne må få tilgang på en viktig kundefil på hjemmekontoret til ordinære tidspunkt, men at det bør være et ekstra sikkerhetsnivå når samme person ønsker å åpne samme fil på et hotell midt på natten i Russland.

Sikker samhandling: Enkel tilgang på data og samhandlingsrom er nøkkelen for effektiv samhandling, men samtidig utgjør all deling av data i utgangspunktet økt risiko for feilaktig og utilsiktet tap av sensitiv informasjon. Her ønsker vi igjen at brukeren slipper unødige innlogginger og sikkerhetsverifiseringer, hvor samhandlingsplattformen «forstår» risikobildet. Og i bakgrunnen legger til rette for så enkel og åpen samhandling som mulig under trygge rammer.

Mens sikker samhandling før handlet om hvordan man håndterte filer, så er trenden nå å gå ett skritt videre mot dataene, og konteksten de benyttes i.

Et eksempel på dette er innholdet i et dokument analyseres for sensitive elementer som for eksempel personnummer eller kredittkortnummer, og automatisk tillegger innholdet ekstra sikkerhet ved videre bruk i applikasjoner og systemer både i og utenfor virksomheten.

«Attack kill chain»: Cyber-angrepene blir stadig mer sofistikerte, og bruker tidsfaktor og komplekse manøvrer på tvers av mange systemer, og brukergrupper, med mål om å infiltrere virksomheten. Angrepet handler om å gå under radaren for de åpenbare forsvarsverkene, og man kan se det hele som et rustningskappløp med stadig nye våpen som man må forsvare seg mot. Her må virksomheten sette opp et helhetlig og integrert forsvarsverk, med verdensledende cyber-teknologi fra aktører som Microsoft for å holde tritt.

Virksomheter som ikke benytter skyteknologi vil hele tiden ligge bak. Fiendene får i praksis ekstra tid til å infiltrere og utvikle cyberangrep. Dette er et kappløp man i praksis er dømt til å tape, og eksemplene på korrupte og eksponerte tjenester er mange.

For å ruste seg for moderne cyber-angrep må man som vanlig starte med grunnmuren, som i skyverdenen kommer ned til selve oppsettet av tjenester i skyen (landingssoner). Heldigvis finnes det beste praksis på området, og aktører som arbeider dedikert på området har utviklet ferdige landingssoner i skyen.

Innofactors «Virtual Datacenter» er et eksempel på en ledende landingssone som brukes av toneangivende finansvirksomheter i Norge og Norden.

Les mer om Innofactor sitt unike Virtual Datacenter (VDC), et produkt som implementerer et datasenter 5-6 ganger raskere enn hvis man bygger alt selv.

Hvilke endringer trenger finansbransjen?

Til tross for at det har skjedd en omfattende digitalisering innenfor finanssektoren, er det ennå lang vei igjen å gå for mange aktører.

Teknisk gjeld fra gamle systemer og ikke minst kultur er effektive bremser for utviklingen.

Sikkerhet må håndteres på mange plan, og gjennom en helhetlig tilnærming for å beskytte «gullet» av tjenester og data som lagres i sky.

Den moderne teknologilederen må bli virksomhetens digitale vekststrateg med sterk endringsvilje som tilpasser seg hurtige markedsendringer for å jobbe tett på driftsleveranser, og være mer involvert i prosesser knyttet til selskapets helhetlige strategi og finne gode løsninger på forretningsmessige utfordringer. 

McKinsey har i en ny rapport fra mai i år* sett på hvordan selskaper vurderer hvor viktig digital teknologi er for deres forretningsstrategi og hvorfor det nå er viktig å gjøre dristige investeringer i teknologi for å overgå andre.

  • Kun 11 prosent tror deres nåværende forretningsmodeller vil være økonomisk levedyktig etter 2023.
  • 64 prosent mener de trenger nye digitale forretningsmodeller for å forbli lønnsomme.
  • Virksomheter øker digitale og teknologiinvesteringer med 65% for å møte ny etterspørsel.
  • Gitt teknologiens økende betydning til suksess, er det kanskje ikke overraskende at mer enn 50% av de flinkeste virksomhetene har teknologiledere som aktivt former overordnet forretningsstrategi. Det er også mer sannsynlig at disse virksomhetene gir teknologiledere en viktig rolle i innovasjon og produktutvikling.
  • Hele lederteamet oppfordres til å øke sin teknisk kompetanse, selv funksjoner som vanligvis ikke engasjerer seg med teknologi.

Hvor begynner man en skyreise?

Det handler som vanlig om å starte i riktig ende, og erkjenne nåsituasjon og hvor man ønsker å bevege seg. Innofactor kaller denne fasen for Storyboard. Som rådgiver for mange kunder innen finans anbefaler vi riktig forankring med stakeholdere fra teknologi, sikkerhet og forretning. Slik at satsningen også senere får tilstrekkelig oppmerksomhet.

Neste steg handler om å sette opp et fundament for sikkerhetssatsningen. For å spare tid og ressurser kan man benytte allerede etablerte løsninger for governance, sikkerhet og forvaltning. Landingssoner om Virtual Datacenter for Azure og TeamsMate for samhandling er eksempler på slike «tried & tested» akseleratorer.

Når plan og fundamentet er etablert, så kan arbeidet med implementasjon starte. Dette inkluderer både tekniske og organisatoriske bidrag, hvor sikkerhetspolicies settes i nært samarbeid med de ulike brukergruppene.

Målet med dette er å avhjelpe adopsjonen med løsningen i neste fase. Uten tilstrekkelig forankring er det ofte her mange initiativer feiler, hvor brukerne opplever seg fremmedgjort og at de nye sikkerhetsmekanismene er «uforståelige» og «byråkratiske». Rett og slett fordi de føler at løsningene er tredd over hodet på dem. Med etablerte rammeverk for adopsjon kan disse fallgruvene unngås, og virksomheten kan i stedet sikre god forankring og effekt av sikkhetsinvesteringene.

Den viktigste fasen handler om produksjon, hvor sikkerhetsløsningene skal forvaltes over tid. Erfaringsvis krever de nye løsningene også ny kompetanse og forståelse, så et eget opplæringsløp må gjennomføres. Samtidig er det ikke alle som ønsker å bygge opp større driftsorganisasjoner. Både fordi det kanskje er for langt unna kjernevirksomheten, og ofte fordi det i praksis viser seg utfordrende å bygge opp og beholde spisskompetanse over tid. Utfordringen er å sikre at tjenestene fortsetter å være helt up-to-date, spesielt med stadig nye endringer i teknologi og bruksmønstre. Her kan vi bidra med etablerte tjenester, og erfaringer fra en rekke virksomheter, og ikke minst tilby tilgjengelighet utenfor normal arbeidstid og ferier.

Ønsker du mer kunnskap du kan dele i din organisasjon? 

Last ned vårt «Cloud Journey» rammeverk!

Nå kan du booke 2 timer gratis konsultasjon!

Innofactor leverer sikre skytjenester til en rekke aktører innen finansbransjen, og tar gjerne en uforpliktende dialog om mulighetene i deres virksomhet.

Vi tilbyr også 2 timer gratis konsultasjon der du får hjelp til å forstå begrensninger med dagens IKT. Du får forslag til ulike løsningsscenarioer for å hente ut fordelene med moderne skyteknologi. Du får også et grovt estimert kostnadsbilde på din skyreise.

Vi gjør research og ser på dagens prosesser og rutiner i din virksomhet. Vi avdekker skygge IT, overlappende teknologier, kostnader inkl. inaktive. abonnementer og uforløst potensiale i allerede innkjøpt teknologi. Vi ser på ditt behov i dag, i morgen og foreslår skreddersydde løsninger.

Les mer om gratis konsultasjon

 

Kilde: McKinsey, 26. mai 2021:

The new digital edge: Rethinking strategy for the postpandemic era

 

Emner: Cloud Infrastructure, Governance, Security, & GDPR

20.8.2021