<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tormod Nymoen

Frokostmøte om sikkerhet i Microsoft-miljø

13. september er det sikkerhet til frokost i Microsoft sine lokaler i Oslo. Vi byr på fersk kunnskap, smarte nye sikkerhetsløsninger, og erfaringer fra en av Norges mest spennende skyer.

Våren og sommeren 2022 har igjen vist oss at IT-sikkerhet er blitt en del av storpolitikken. Det er hevet over enhver tvil om at alt og alle kan rammes – myndigheter, bedrifter og privatpersoner.

Norske arbeidsplasser må ha et svært bevisst forhold til hvordan IT-sikkerheten forvaltes og leveres, i en tid der tilgangen på relevant kompetanse er krevende. Sikkerheten må rettes inn mot å gjøre det så vanskelig som mulig å lykkes med angrepene, slik at kjeltringene heller finner seg lettere mål.

Med dette som bakteppe inviterer vi til frokost med vårt sky- og sikkerhetsteam.

Stor mangel på ekspertise

Kompetanse på sikkerhet er dyrt, og vanskelig å få tak i. Selv om mange ledere erkjenner at de burde gjøre mer, er det mange grunner til at avstanden er lang fra erkjennelse til investering. Mangel på tid, høye kostnader, og at det er vanskelig å identifisere ledig kompetanse i markedet er gavepakker til de som ønsker å ramme din bedrift med et cyberangrep.

For å sikre raskere tilgang til fullgod sikkerhet har Innofactor en smart ny tjeneste som skal hjelpe mellomstore bedrifter skjerpe sikkerheten med en såkalt CSOC. Tjenesten kan forstås som et virtuelt sikkerhetssenter der de fremste ekspertene bruker den mest moderne teknologien for å styrke virksomhetens evne til raskt avdekke, analysere, undersøke og aktivt respondere på trusler og konkrete angrep. Tjenesten er spesielt utformet Microsoft-miljø, leveres fra skyen, og vil være både rask og kostnadseffektiv å komme i gang med.

Les mer om vår CSOC-tjeneste her

Bli oppdatert på Norges mest spennende kommunale sky

Den offisielle lanseringen av CSOCen vil skjer på dette frokostseminaret 13. september. Målet er at du skal få innsikt i de seneste og skumleste sikkerhetstrendene, svar på hvordan sikkerheten skal forvaltes i en hybrid arbeidshverdag, og en intro av vår moderne CSOC-tjeneste.

Avslutningsvis har vi godbiten der vi får høre de seneste erfaringer fra Norges kanskje mest spennende kommunale sky – Ullensaker kommune som har flyttet «alt» til Microsoft Azure.

AGENDA 

0800: Velkommen. Servering av frokost

  • Jørn Ellefsen, Country Manager i Innofactor

0820: En real oppvåkning: Her er de seneste sikkerhetstrendene

  • Nils-Ove Gamlem, Sr. Enterprise Security Executive i Microsoft

0830: Hvordan sikre at ansatte kan jobbe trygt i sitt digitale livsløp?

  • Jens Røttereng og Kishore Ganti, seniorkonsulenter i Innofactor

0900: Vår moderne CSOC-tjeneste - kom raskt i gang

  • Haakon Baglo, seniorkonsulent i Innofactor

0930: De ferskeste erfaringene fra skyreisen til Ullensaker kommune

  • Lars Elstad, Leder for Innovasjon og Digitalisering i Ullensaker kommune

 

Påmelding