<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Peter Finden Bamrud

Innofactor GPT Agents: en sikker plattform for skreddersydde GPT-agenter

Presset for å benytte generativ kunstig intelligens til behovene i forretningsvirksomhet har økt eksplosivt siden mars i 2022, da Open-AIs ChatGPT-applikasjon ble allment lansert.

De fleste organisasjoner er interessert i mulighetene med generativ kunstig intelligens og har allerede rukket å ta forskjellige løsninger i bruk. Her er bekymringer knyttet til personvern og sikker bruk likevel en brems: hvordan gjøre arbeidet mer effektivt ved hjelp av ChatGPT uten frykt for at organisasjonens sensitive opplysninger samt verdifulle løsninger som de ansatte har utviklet ender opp i hendene til utenforstående?

Innofactor GPT Agents er et verktøy som gir deg tilgang til det enorme potensialet som ligger i generativ kunstig intelligens på en informasjonssikker måte.

Gjør deg kjent med de nye begrepene knyttet til kunstig intelligens

Gjennombruddet for kunstig intelligens har ført med seg en stor mengde uttrykk, som mange kan være ukjent for de fleste av oss. De neste to uttrykkene er spesielt viktige for å kunne forstå driftsprinsippet til Innofactor GPT Agents:

 • GPT (Generative Pre-trained Transformer) er en metode beregnet for opplæring i store språkmodeller, som også har muliggjort den revolusjonen innen kunstig intelligens som pågår akkurat nå. Uttrykket har blitt kjent for allmennheten gjennom ChatGPT, som er utviklet av OpenAI. GPT er den kraften som gjør det mulig for ChatGPT å kommunisere med mennesker på et naturlig språk.
 • En agent er et program eller system som benytter forskjellige verktøy eller informasjonskilder som har som mål å gjennomføre målsetninger som mennesker har satt eller programmert på forhånd. Én del av agentens virksomhet kan for eksempel være et verktøy som ChatGPT, som etterligner en menneskelig samtalepartner. Man kan illustrere agentens virksomhet slik, at når den gjennomfører en anmodning eller oppgave, bearbeider den ofte informasjon eller snakker med seg selv – det vil si at den for eksempel samler inn informasjon, vurderer alternativer eller utfører beregninger – før den danner et endelig svar.

Den største fordelen agenten kan tilby, ligger gjemt i kraften den gir brukeren til å styre datamaskinen på sitt eget språk. I tillegg kan agenten blant annet

 • adlyde ordre den mottar gjennom et chat-grensesnitt
 • lese og forstå forskjellige informasjonskilder
 • skrive og kjøre datakoder og forstå kodenes resultater.

Slik fungerer Innofactor GPT Agents

I Innofactor GPT Agents-verktøyet er det mulig å opprette flere forskjellige agenter, det vil si hjelpere som er skreddersydd til bestemte oppgaver på programkodenivå. Agenten styres med et chat-brukergrensesnitt, hvor brukeren skriver oppgavene som agenten skal utføre på et naturlig språk. Verktøyet er lett å bruke, og det krever ingen dyp teknisk kompetanse.

Screenshot of the document reader agent of the Innofactor GPT Agents AI tool.
Dokumentleseragenten kan utføre ordre og oppgaver knyttet til dokumenter som lastes ned på plattformen.

I Innofactor GPT Agent kan man benytte flere agenter samtidig, noe som gir muligheten til å jobbe allsidig. Eksempelet på bildet ovenfor viser en situasjon hvor man benytter GPT-agenten og en agent som er spesialisert på lesing av dokumenter samtidig.

På venstre side av bildeeksempelet snakker brukeren med den informasjonssikre GPT-agenten. Man kan stille agentene generelle spørsmål og gi dem ordre på samme måte som i den offisielle GPT-applikasjonen – likevel med den forskjellen at dialogene man har ført med agenten er sikrede og bare tilgjengelige for brukeren selv.

Feltene i midten og på høyre side av bildet illustrerer dialogen med dokumentleseragenten. Til høyre stiller brukeren spørsmål knyttet til et dokument som skal hentes fra agentens dokumentbase, som agenten svarer på. Som informasjonskilde tilbyr agenten en referanse i hyperlenkeform, hvor brukeren kan kontrollere det mottatte svaret. Når man klikker på lenken, åpner visningen på midten av bildeeksempelet seg: agenten åpner dokumentet på det stedet referansen angir og maler teksten som er informasjonskilden.

Alle dialoger man har hatt med Innofactor GPT Agents er fullstendig informasjonssikre, noe som utvider løsningens bruksmuligheter betydelig. Verktøyet er for eksempel sikkert å bruke til bearbeiding av avtaler, produktutvikling, organisasjonens interne retningslinjer eller til hvilken som helst konfidensiell informasjon.

Screenshot of the ChatGPT agent of the Innofactor GPT Agents AI tool.
Dialogen man har ført med ChatGPT-agenten er bare synlig for brukeren selv.

Hvordan skiller Innofactor GPT Agents seg ut fra de andre løsningene innen kunstig intelligens?

Innofactor GPT Agents samler de offentlig tilgjengelige egenskapene til løsningene for kunstig intelligens på én plattform. De fire følgende egenskapene gjør det til en ekstra interessant løsning for organisasjoner som trenger et sikkert verktøy for kunstig intelligens som er skreddersydd etter deres individuelle behov:

 • Informasjonssikkerhet: Innofactor GPT Agents oppfyller strenge retningslinjer for personvern og beskytter brukernes opplysninger, og derfor er det mulig å bruke løsningen når man jobber med sensitive opplysninger. Dialogen man har ført med tjenesten havner aldri utenfor organisasjonen.
 • Bred tilpasning etter organisasjonens egne behov: Vi har skrevet hele Innofactor GPT Agents-plattformen selv, slik at vi kan tilpasse og forbedre den etter kundens behov på programkodenivå. Verktøyet gis tilgang til spesielt definerte databaser og data, slik at det kan svare nøyaktig på spørsmål som gjelder organisasjonen og utføre forskjellige oppgaver. Brukeren kan også laste ned sine egne dokumenter i verktøyet og gi ordre knyttet til disse.
 • Kontinuerlig optimering: Innofactor GPT Agents er en langvarig løsning for kunstig intelligens, som kan optimeres ved å integrere agenter som er spesialisert på forskjellige arbeidsoppgaver og nye informasjonskilder i den. Slik holder verktøyet seg hele tiden oppdatert med organisasjonens utvikling og tilfredsstiller brukernes behov så godt som mulig.
 • Enkel kildekontroll: Innofactor GPT Agents er beregnet for bruk av mennesker. Derfor har vi bygd en løsning hvor man kan kontrollere svarene agenten tilbyr i kildereferansene den oppgir.

Praktiske eksempler på pålitelige løsninger i Innofactor GPT Agents

I Innofactor GPT Agents-plattformen kan man integrere assistenter som er spesialtilpasset til mange forskjellige formål, og som kan brukes parallelt for å lette arbeidet. Vi har for eksempel illustrert følgende brukssituasjoner:

 1. En HR-agent kunne hjelpe deg med forskjellige ting knyttet til arbeidsforhold. Agenten kunne for eksempel fortelle nye medarbeidere i organisasjonen om hvordan man kan gjøre feriepengene om til feriedager, hvordan lunsjgodtgjørelsen fungerer eller hvordan man kan benytte seg av bedriftshelsetjenesten. HR-agenten ville kunne svare på rutinespørsmål med det samme, noe som ville spare arbeidstiden til selve HR-teamet betydelig.
 2. En anbudsassistent kunne lette arbeidet knyttet til utarbeidelse av tilbud på forskjellige måter. I forbindelse med utarbeidelse av tilbud kunne agenten for eksempel hente inn informasjon om hva slags tilbud som tidligere har vært vellykket i anbudskonkurranser i en bestemt bransje. Agenten kunne utarbeide en ferdig tilbudsmal på grunnlag av vellykkede tilfeller, som selgeren kunne bruke til utformingen av den endelige versjonen. Slik kunne man ved hjelp av agenten både spare tid og forbedre sannsynligheten for å vinne anbudskonkurransen ved å utarbeide et så godt tilpasset tilbud som mulig.
 3. En salgsagent kunne spesielt gjøre arbeidet til personene som driver med nysalg mer effektivt ved å hente inn opplysninger knyttet til potensielle kunder fra forskjellige kilder. Opplysningene som agenten samler inn vil gjøre det lettere for selgerne å forberede så målrettede salgsargumenter som mulig og tilby produkter eller tjenester som løser problemer som er typiske for kunden.
 4. En lederteamagent kunne hjelpe med å iterere forskjellige strategiske alternativer når man kobler den til materialene som lederteamet benytter på en informasjonssikker måte. Det ville være mulig å optimere agenten slik at den benytter bestemte strategiske verktøy i svarene, som Pestel, Blue Ocean eller Porters Five Forces analyserammeverk.
 5. En finans- og bankagent kunne automatisere analysering av data, risikovurdering og kundeservice, noe som tilbyr en verdifull hjelp i finans- og banksektoren.
 6. En agent innen juridisk administrasjon kunne effektivisere analysering av avtaler, juridiske undersøkelser, utarbeidelse av dokumenter og identifisering av juridiske presedenser, som ville lette og støtte due diligence-prosessene i bransjen for juridiske tjenester.

Av våre nåværende kunder har ARA allerede tatt vår første prøveversjon av løsningen for kunstig intelligens i bruk i forbindelse med kundeservice. Nå har vi en fornyet andre versjon av tjenesten tilgjengelig for nye kunder.

Microsoft Azuren er en sikker skytjeneste som bakgrunn for Innofactor GPT Agents

Innofactor GPT Agents benytter sentrale tjenester fra Microsoft Azure, som løsningene Azure AI Search og Azure OpenAI. Plattformens datasikkerhet følger de samme prinsippene som kundeorganisasjonens andre datasystemer.

De ansattes data holdes trygt innenfor organisasjonens egne Azure-miljø, og for eksempel er ikke dialoger man har hatt med agenten eller dokumenter man har lastet ned i verktøyet tilgjengelige for andre enn brukeren selv, i samsvar med reglene som er definert av organisasjonen.

The architecture of the Innofactor GPT Agents AI tool.
Bildet som illustrerer arkitekturen viser at kommunikasjonen med Innofactor GPT Agents er sikker. Samtaler som er ført med agenten holdes trygt innenfor organisasjonens egne Azure-miljø og kan ikke sees av utenforstående på noe tidspunkt.

La oss bygge en egen informasjonssikker løsning for kunstig intelligens til organisasjonen din

Kunstig intelligens har lettet det daglige arbeidet på en revolusjonerende måte. Ved hjelp av Innofactor GPT Agents-løsningen kan heretter enhver organisasjoner benytte seg av mulighetene med kunstig intelligens på en allsidig og sikker måte.

Vår omfattende erfaring i applikasjonsutviklingsbransjen, samt vår posisjon som en av Nordens ledende partnere med spesialisering innen Microsoft-løsninger, gjør av vi kan planlegge gode løsninger for kunstig intelligens som passer til kundenes behov. Nå vil vi høre hvordan vi kan hjelpe akkurat din organisasjon i å lette det daglige arbeidet.

Gjør deg nærmere kjent med Innofactor GPT Agents-løsningen på nettsiden vår og reserver en samtaletime med en av våre eksperter, så kan vi begynne å bygge en egen informasjonssikker ChatGPT-agent til organisasjonen din!