<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Lasse Wedø

KI på egne data: Litt skummelt - men mest fantastisk

Tør du å la være å satse når konkurrenten snart er dobbelt så effektiv som deg?

Vi mennesker ønsker å ha en jobb som gir mening. Vi søker oppgaver som krever hjernekraft og der vi kan være kreative og skape. Vi skyr i stadig større grad de manuelle og gjentagende oppgavene.

Derfor blir høsten 2023 et paradigmeskifte der mange arbeidstakere skal endre sine arbeidsformer i en form og et tempo som overgår det meste vi noensinne har sett tidligere.

— Når Microsoft lanserer Copilot i alle sine 365-produkter denne høsten vil muligheter som har vært forbeholdt de få, plutselig komme ut til veldig mange. Den kunstige intelligensen blir en integrert del av alle Microsoft-programmer, sier Lasse Wedø i Innofactor.

Wedø er del av en global faggruppe med såkalte Microsoft MVP (Most Valuable Professional). Tittelen tildeles kun til de som har de fremste kunnskapene og ferdighetene på selskapets teknologi. Det innebærer at han får anledning til å teste ut ny teknologi og nye muligheter lenge før alle andre, og er med på å påvirke markedsutviklingen til programvaregiganten.

NYHET - Microsoft 365 Copilot slippes allerede 1. november

Sekunder fremfor dager

Copilot er Microsofts KI- assistent. Den bruker GPT  (Generative Pre-trained Transformers).og store språkmodeller, kombinert med virksomhetens egne data. Oppgaver det tidligere tok mennesker uker og dager å fikse, kan nå løses på mye kortere tid.

— Forenklet kan dette beskrives som søketeknologi på steroider. Hastigheten og kvaliteten på hva du får ut av disse tjenestene er revolusjonerende og spennende. Hvem som helst kan få hjelp til å lage programmer, beskrive prosjekter, lage dokumentasjon, kjøre oversettelser, lage presentasjoner, få fyldige møtereferater, og mye mer. Det er vanvittig mange muligheter med denne teknologien.

Resultatet er tid som kan brukes til bedre formål og mer produktive oppgaver. Derfor må vi mennesker bli enda flinkere til å vite hvilke spørsmål som er riktige å stille, og ikke minst: Kvalitetssikre at svarene som kommer er riktige.

— Kunstig intelligens gir masse muligheter til de som omfavner det. Copilot er din lille hjelper. Det ligger i ordet, du er piloten, den er CO, sier Wedø.

Wedø antar at de færreste ledere vil sitte stille og se på mens konkurrentene blir dobbelt så effektive.

— Mange næringer vil oppleve at de kan hente ut gull av sine egne data på kun sekunder med AI. Vi har selv lekt med mulighetene og det er fantastisk. Samtidig skal en ikke undervurdere de skumlere aspektene dersom en ikke har en etisk tilnærming, sier han.

Viktige hensyn med Microsoft Copilot

Wedø presiserer at dette er en valgfri tjeneste som du kan velge å ikke skru på. Copilot kommer i ulike versjoner. Bing Chat Enterprise er gratis for alle med en E3 eller E5 lisens. Copilot kommer til å koste ca. 300 kroner per måned per bruker.

En må derfor se nøye på hva Copilot er, identifisere hvilke prosesser og brukergrupper som har virkelig nytte av tjenesten og skaffe nødvendige lisenser til disse. I mange sektorer vil AI være et spørsmål om å overleve. Det er anslått at en kontorarbeider kan bli et sted mellom 1,25 og 1,75 ganger mer effektiv med disse løsningene, pluss at oppgaver vil utføres mer presist.

For å lykkes må ledelsen vite hva som er viktigst å prioritere, og der har Wedø to tydelige råd:

  • Det må legges til rette for at de ansatte mestrer de nye verktøyene. Det vil kreve opplæring, og kollegene må utfordres til å tenke nytt. Mange oppgaver vil kunne gjøres dobbelt så raskt, og derfor må ansatte veiledes i hva de ansatte skal bruke den nye bonustiden til.
  • Bedriften må ha kontroll på hvem som har tilgang til hva. Uten rettighetsstyring og klassifisering av data kan en risikere at alle ansatte får tilgang til alle filer. Det skaper negative konsekvenser, og en risikerer også at ansatte jobber i/med feil filer, kalkyler og versjoner.

— Copilot er ikke smart. Den ser masse data og presenterer alle filer relatert til det du søker etter. Derfor har mange bedrifter en stor oppgave knyttet til det å få kontroll, særlig rundt personvern og sikkerhet. Uten denne kontrollen er det bare et tidsspørsmål før noen gjør en kostbar feil, sier Wedø.Lasse Wedø

Lasse Nordvik Wedø er en internasjonal foredragsholder, blogger og løsningsarkitekt, med et sterkt fokus på sikre samhandlingsløsninger. Han har mer enn 20 års praktisk erfaring med små og store IT-infrastrukturer i mange ulike bransjer. I tillegg til å spesialisere seg på samhandling, har han en bred teknisk erfaring fra planlegging, utrulling og brukerstøtte av kunders digitale platformer, med sikkerhet og samhandling som sitt primære fokus. Han er en spesialist på sikre samhandlingstjenester i Microsoft 365, og er av Microsoft tildelt en MVP (Most Valuable Professional) 7 år på rad innen Teams (Tidligere Skype for Business). Lasse Nordvik Wedø er aktiv også utenfor arbeidsplassen, og er med i styret for "Norwegian 365 Community Meetup" i Oslo og "Bergen Microsoft Community" i Bergen. I tillegg er han med og arrangerer MVP dagen (https://mvpdagen.no) som er en årlig gratis heldagskonferanse som holdes i Oslo Microsoft MVP Internasjonal foredragsholder Microsoft 365 Microsoft Samhandlingsekspert Microsoft Security & Compliance