<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Peter Finden Bamrud

Microsoft Fabric tar datalagringen inn i en ny tidsepoke

Datalagringsteknologiene har tatt enorme steg fremover de siste årene, og bedriftene har rett og slett ikke råd til å ignorere denne utviklingsprosessen. Datalagring og utnyttelse av forretningsinformasjon danner nemlig grunnsteinen for suksess i de aller fleste bransjer.

Microsoft Fabric-løsningen er starten på en helt ny epoke innen datalagring. Nå er det på høy tid å skape en oversikt over de mulighetene som Fabric kan tilby bedrifter og organisasjoner.

Microsoft Fabric effektiviserer arkitektur og presisjon i rapporteringen ved å samle alle datakildene på ett og samme sted

Microsoft Fabric representerer den siste evolusjonen innen datalagring: en mer smidig plattform for datalagring ved å fjerne de viktigste flaskehalsene for utvikling og integrering.

Microsoft Fabric gjør databehandlingen enklere ved å samle all nødvendig data i de forskjellige tjenestene i et felles OneLake-datalager. Når all data er samlet på ett sted, kan man gjennomføre endringer og oppdateringer i datalagrene raskt, og dette gjør også at virksomheten kan reagere raskt på endringer i markedet.

Verktøyet Power BI Golden Dataset, som har vist seg å være gull verdt, har tatt et steg videre i Fabric ved å flytte datamodellene nærmere databasen. Dette gjør at man i tillegg til i Power BI også kan benytte datamodellene på andre plattformer. Dessuten tilbyr Fabric mer omfattende verktøy for testing, bedre tilgangskontroll og automatisk modellimplementering helt fra starten av.

Microsoft har samlet sentrale verktøy i Fabric, noe som gjør Fabric-miljøet mer standardisert og gjør det enklere å overføre prosjekter mellom forskjellige team eller underleverandører. Med en klar rollefordeling kan ulike roller og områder jobbe sømløst sammen gjennom hele prosessen, noe som på sin side støtter en gjennomføring av helhetlige løsninger fra begynnelse til slutt.

Fabric-data warehouse - middle 1

Copilot for Fabric-funksjonen gjør databehandlingen enklere

Kunstig intelligens tilbyr betydelig verdi for organisasjoner som bruker Fabric, selv om man ikke vil ta i bruk all funksjonalitet med én gang.

Fabrics Copilot-funksjon tilbyr intelligent styring og automatisering for optimal bruk av datalagringsprosesser, noe som reduserer risikoen for menneskelige feil og effektiviserer databehandlingen. Copilot sitt analyseverktøy forutser og foreslår best-practice for databehandling, som bidrar til at man raskere kan utføre kompliserte analysemodeller og avgjørelser på grunnlag av informasjonen i dataen. I tillegg tilbyr Copilot ekstra muligheter for dataintegreringer.

Databehandlingen tar et betydelig skritt fremover med Microsoft Fabric

Selv om Microsofts Fabric enda er forholdsvis nytt på markedet, lover den raske utvikling godt. Vi tror at Microsoft vil utvikle tjenesten med nye innovative egenskaper som vil fortsette å være revolusjonerende for datalagringen i fremtiden.

Med Fabric er databehandlingen i ferd med å ta et betydelig skritt fremover i utviklingen. En mer effektiv arkitektur, forbedrede rapporteringsløsninger og en sentralisert modell tar datalagring -og analys inn i en moderne epoke med kunstig intelligens.

SE VÅRE LØSNINGER INNEN DATA OG ANALYSE!