<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tormod Nymoen

Når Egon Olsen bruker den samme metoden hver gang

Og ingen forsøker å stoppe banden hans.

Sikkerhetsekspert i Microsoft Nils Ove Gamlem er ikke redd for å snakke i klartekst, og han har mange meninger knyttet til sikkerhet. Særlig stor er forundringen over at så mange fortsatt ikke gjør mer for å holde de kriminelle ute.

- Cyberkriminelle i dag hacker ikke. De logger seg inn. Vi leser i media om en konstant strøm av vellykkede angrep og det uttales at de er så avanserte. Min erfaring er at de ikke er avanserte, de er sofistikerte, sier Gamlem.

  1. september arrangeres frokostseminar om sikkerhet hos Microsoft i Bjørvika i Oslo. Gamlem holder da et åpningsinnlegg med den treffende tittelen «en real oppvåkning».

Se agendaen her og meld deg på

Bruk NSMs grunnprinsipper

Gamlem mener det er påfallende at de samme metodene går igjen hos cyberkjeltringene.

- Det er som at Olsenbanden bryter seg inn på den samme måten hver gang, og at eneste forskjellen kan være modellen på safen, sier han.

Kjensgjerningen er at manglende bruk av elementær sikkerhet som flerfaktorautentisering gir enkle arbeidsforhold for angriperne. Gamlem mener derfor at en gjør det for lett for angriperne når selv grunnprinsippene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet ikke tas i bruk.

- Sikkerhetsmessig så kan du si at mange ikke har basis sikkerhetshygiene. I overført betydning kan du si at de ikke vasker seg på henda, eller pusser tenna før de legger seg, sier Gamlem.

Cybersikkerhet er forretningsrisiko

Det er for lengst opplest og vedtatt at digital sikkerhet er et anliggende for ledelsen og styret i bedriften. Microsofts egne nettsider fremover at antall løsepengevirus har tredoblet seg de siste årene, også for mindre bedrifter. Seks av ti bedrifter som rammes har store utfordringer med å opprettholde driften, og kostnaden i snitt per vellykket angrep overstiger en million kroner.

- Det handler om å forstå konsekvenser. Vi ser en økning i antall angrepsflater, og god sikkerhet er ikke et produkt eller en engangs-bestilling. Det må bygges lag på lag, og helhetlig inn i arkitekturen

Rådet er derfor å ikke hopp bukk over risikovurderingene som skal sikre enda større bevissthet på hvor virksomhetens største verdier er, og hva risikoen er for at disse blir stjålet eller ødelagt.

- Det finnes ingen snarvei til god sikkerhet. Det handler om grundighet, evnen til å følge beste praksis, bruke nyeste teknologi med automatisering, og ha god kontroll på alt som skjer i miljøet, avslutter Gamlem.

Se agendaen til vårt frokostseminar her og meld deg på

Foto: https://www.lydogbilde.no/film/olsenbanden-norsk-filmhistorie/?film=olsenbanden-norsk-filmhistorie