<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aidan Finn

Skyreisen: – Toppledelsen må involveres fra start

– Den største feilen organisasjoner gjør, er at de ikke forstår at skyen handler om hvordan du jobber, ikke hvor du jobber, sier Principal Consultant Aidan Finn i Innofactor.

Å få toppledelsen involvert i skyprosjekter er et spørsmål om «vinn eller forsvinn». Aidan Finn forteller at det har vært snakket om i en årrekke. Nå er det heldigvis bevegelse å spore.

– Har vi ikke diskusjoner på dette nivået veldig tidlig i skyprosessen, feiler ofte prosjektene. Typisk to år etter at det har vært en overlevering av prosjektet, forteller Finn.

Hovedproblemet er at organisasjonen ikke er klar for reisen. Viktige avklaringer og interne strukturer mangler.

– Bedriftene må gjennom en transformasjon som berører mer enn teknologien. Den påvirker prosessene, menneskene og deres roller og kunnskap. Dessuten må organisasjonen selv se fordelen med reisen for egen business: IT blir mer smidig, sikrere, bedre styrt og mer responderende overfor behovene organisasjonen har.

Bryte ned gamle teamgrenser

Den gylne veien til suksess er brolagt med involvering fra ledelse på C-nivå, men gammelt tankegods lever i beste velgående.

– Vi kan oppleve at bedriftene behandler skymigrasjonen som et rent IT-prosjekt, uten lederskap og involvering fra toppen. Det kan være vanskelig å få med toppledelsen, for ikke alle der forstår at IT er en ressurs.

Finn forteller at å flytte bedriftens virtuelle maskiner fra intern drift til skyen, ikke automatisk vil gi innsparinger. Det er først når organisasjonen med sine gamle teamgrenser brytes opp og formes på nytt – og IT og forretning jobber sammen på nye måter, at gevinstene kommer.

Må stå opp og være ledere

I mer fastlåste strukturer, basert på intern drift og ansvarssiloer, kan de ulike fagdisiplinene navigere etter egne mål og behov som kompass. Potensielle problemer oppdages senere i prosjektets forløp, og er en årsak til at det feiler.

– Med en mer smidig fremgangsmåte, kan teamet lettere stoppe opp, ta ett steg tilbake og endre, før man går videre, sier Finn.

For å få gjennomslag til å bryte opp etablerte mønstre er involvering av ledelsen avgjørende.

– De må involveres fra start, ikke bare dukke opp på et møte. De må involveres og være ledere, og forstå motivasjonen bak hvorfor bedriften ønsker å gå til skyen. Dette må dokumenteres, noe som igjen danner skystrategien.

Skystrategien beskriver hva slags endringer som kommer til organisasjonen. Finn er krystallklar på at endringene må tydelig kommuniseres.

Trenger ikke mye tid

– Hva hvis ledelsen ikke er om bord?

– Da må bedriftene ofte re-starte på et tidspunkt, med bortkastet tid og penger som resultat. Dessuten er det ikke uvanlig at de gjentar feilen, for de vil ikke høre at C-nivå må være involvert. Det hjelper ikke å erstatte en IT-sjef med en annen, og gjøre akkurat det samme én gang til. Skyreisen blir et IT-driftsprosjekt uten en forent forretningsmotivasjon, sier Finn.

HER KAN DU LASTE NED GUIDEN TIL MICROSOFT AZURE «SKYHØYE FORVENTNINGER TIL FORRETNINGSUTVIKLING»