<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tormod Nymoen

Vil du bli best på Microsoft? Vi skal hjelpe deg, og det blir gøy

Jens jobber hardt for at kollegene skal bli best mulig kjent med hverandre.

 Ønsket om å jobbe i et mindre og mer spesialisert miljø gjorde at Jens Røttereng meldte overgang til Innofactor høsten 2021. Her følte han seg hjemme fra første dag i et fagmiljø preget av stor lidenskap for Microsoft-teknologi.

 At han ville trives på en arbeidsplass med mange dyktige teknologer kom ikke som en overraskelse for denne selverklærte nerden, som fikk teknologinteressen vekket for alvor da konfirmasjonspengene ble brukt på komponenter til en selvbygd PC.

 Utdannelsen ble gjort over samme lest og bacheloroppgaven ble skrevet for en veldedig virksomhet, som han senere fikk fast jobb hos. Før oppstarten i Innofactor hadde han et langt opphold hos en stor og bred IT-forhandler.

 - Jeg opplevde det som mer attraktivt å jobbe i et mindre firma der jeg kunne spisse meg faglig mot de områdene jeg liker aller best, sier Røttereng.

 Vil du også bli veldig god på Microsoft? Les om Innofactor som arbeidsplass her. 

Konstruktivt kritisk mot kundene

Som fagansvarlig på Microsoft 365 i Innofactor skal han bidra til god utvikling av teamet som er spredt på fire kontorer i Norges største byer.

 - Ansvaret innebærer å forutse trender og viktige nyheter. Jeg skal fungere som en konstruktiv sparringspartner for de andre i teamet. Derfor er jeg særlig opptatt av at vi skaper møteplasser der teamet kan bli enda bedre kjent, og hvor det deles erfaringer og innsikt, sier han.

 Den gode rådgiveren i Innofactor er bevisst på at rollen både innebærer faglig tyngde, samtidig som de skal fungere som konstruktive utfordrere overfor kundene.

 - Vi skal alltid ønske å levere verdi, og denne driven smitter mellom konsulentene og gjør det enklere være engasjert i det faglige til det beste for kolleger og kunder, sier Røttereng.

 En erfaren og spesialisert gjeng

Der mange selger sine tjenester som hyllevare har Innofactor valgt en skreddersydd tilnærming i oppdragene.

 - Vi starter oppdragene med gode kartlegginger slik at vi bedre kan anbefale hvilke Microsoft-verktøy som gir kundene størst verdi. Vi skal oppleves som den trygge og erfarne rådgiveren som gjør at kundenes ansatte opplever nye muligheter av teknologien fremfor begrensninger.

 For å oppnå denne posisjonen kreves trygghet for eget fag i et arbeidsmiljø der ansatte løfter hverandre opp.

 - Siden teamet er spredt på flere kontor så forsøker vi å skape mange arenaer der de kan samhandle og dele kunnskap. For meg er det viktig at kollegene kan spille på styrkene til hverandre, og da kreves det at de kjenner hverandre godt nok til å vite hva disse er. Jeg opplever at vi er trygge på hverandre, det er lav terskel for å spørre kollegaer, og alle mottar alltid god hjelp, sier han.

 Får tilgang på den ferskeste kunnskapen først

Da flere i teamet er såkalte Microsoft MVPer får teamet tilgang til den seneste kunnskapen og de ferskeste nyhetene før alle andre.

 - Mange i teamet blir invitert med på Elite Partner Community der de får delta på konferanser, kurs og foredrag med de seneste nyhetene og funksjonene, og rask tilgang på beste praksis.

 Hvert kontor har månedlige fysiske samlinger der de gjør hyggelige, uformelle aktiviteter som bowling, minigolf, eller middager. De har også samlinger i Norden med sine kolleger. Planlagte arrangementer i 2022 er en felles nordisk samling i Finland, og et høst kick-off på spa sammen med kollegene i Danmark.

 Kvalitet over kvantitet

Røtterengs ambisjon for teamet er primært faglig. Det skal være enkelt å utvikle seg og bli god.

 - Kollegene skal ha ryggen til hverandre slik at det oppleves trygt å ta noen faglige sjanser. Vi skal være landets sterkeste faggruppe på M365, og derfor har vi høye forventninger til konsulentene. Jeg vil mye heller ha et lite og samkjørt team med knallflinke folk enn at vi eser ut i bredden, sier han.

På direkte spørsmål om hvordan han ville overbevist andre til å søke jobb hos Innofactor kommer svaret kjapt:

 - Du skal komme til oss om du ønsker å bli en av Norges beste på M365. Vi har det sterkeste fagmiljøet, og vi kan love at du får det gøy på jobb.

Vil du jobbe sammen med Jens? Sjekk ut stillingene våre!

Utviklere - devops for å utvikle digitale tjenester for våre innovative kunder

Konsulenter - Modern workplace / cybersikkerhet

Konsulenter – bli en del av Norges tyngste Microsoft IAM miljø

Konsulenter - migrere og utvikle løsninger i Microsoft Azure skyplattform