<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Jan Nordström

16 tips för medlemsorganisationer som vill attrahera medlemmar   

Hur kan vi attrahera nya medlemmar? Hur kan vi engagera våra befintliga medlemmar? Hur får vi medlemmar att stanna längre? Det är frågor som berör de flesta medlemsorganisationer. Här är tips för hur ni blir bättre på att attrahera, utveckla och behålla medlemmar. 

Medlemsresan kan användas för att systematiskt arbeta med olika sätt att skaffa och behålla medlemmar. Den bryts ofta upp i ett antal olika steg eller faser men övergripande kan man jämställa den med de tre huvudområdena i försäljning: Attrahera, Utveckla, Behålla. 

 

Attrahera nya medlemmar 

I attraherafasen gäller det att synas mot intressenter och på olika sätt få dem att fatta beslut om att bli medlem. En viktig del i attraherafasen är att få accept på fortsatt dialog. Detta sker till exempel genom att intressenten lämnar ifrån sig ett visitkort eller sin e-postadress om kontakten är digital.  

Här är tips för attrahera-fasen: 

 • Välj ett antal sätt att synas mot din målgrupp. Vilka kanaler är mest relevanta? Var hittar du din målgrupp? 
 • Etablera sätt att fånga e-postadresser. Kan ni bjuda in till intressanta evenemang? Kan ni skapa värdefull information som intressenter vill ladda ner? 
 • Håll kontakten genom att skicka relevant information via e-post. Kan ni bjuda på värdefulla tips som intresserar er målgrupp? Vad behöver era intressenter för information för att fatta beslut om medlemskap? 
 • Se över ert erbjudande för att öka chansen att fler blir medlemmar. Vad gör er unika? 
 • Sänk trösklarna för köp. Se till att det är enkelt att skapa ett medlemskap. Kan ni ge en provperiod? 
 • Om ni värvar medlemmar genom förtroendevalda, ge dem stöd för att lyckas med medlemsvärvningen (tillhandahåll material, informera om pågående kampanjer, ge värvningstips). 

Utveckla och engagera befintliga medlemmar 

I utvecklafasen vill vi aktivera och engagera medlemmarna så att de stannar länge som medlemmar. I mångt och mycket gäller det att få dem att ta del av det som medlemskapet inkluderar. 

Tips för utvecklafasen:  

 • Sätt ihop ett informationspaket till nya medlemmar i syfte att förmedla värdet av medlemskapet och få dem att känna att de fattat rätt beslut. Vilken information behöver nya medlemmar? Vad kan ni tipsa om som hjälper era medlemmar? Hur kan ni lyfta fram det som ingår? 
 • Skapa en onboarding-sekvens av informationsmaterialet så att det skickas automatiskt via e-post till nya medlemmar utportionerat över tid.
 • Stötta och aktivera medlemmarna på olika sätt. Kan ni anordna intressanta föreläsningar? Kan ni erbjuda utbildningar som medlemmar kan ta del av? Finns det aktörer ni kan samarbeta med för att kunna erbjuda relevant stöd till era medlemmar?
 • Kommunicera och informera. Skicka värdefulla tips, bjud in till evenemang. 

Behåll medlemmar längre 

I behållafasen vill vi få medlemmar att stanna så länge som möjligt och helst kunna rädda kvar medlemmar som riskerar att sluta. 

Tips för behållafasen: 
 

 • Etablera automatiska påminnelser om förnyelse i god tid innan medlemskap går ut, så att ni inte riskerar onödiga medlemstapp.
 • Skapa utskick som påminner om värdet av medlemskapet och eventuella nyheter, som tillägg till påminnelserna, som skickas automatiskt innan medlemskap går ut.
 • Etablera sätt att fånga upp ändrade kontaktuppgifter från medlemmar så att du inte riskerar att påminnelser och annan kommunikation inte går fram.
 • Identifiera medlemmar som riskerar att sluta. Genom att ta kontroll över data kan du identifiera vilka medlemmar som ligger i riskzonen för avhopp.
 • Kommunicera specifikt mot medlemmar som riskerar att sluta, för att få dem aktiva.
 • Sätt rutiner för att hantera eventuellt missnöje och för vad som ska ske om någon säger upp sitt medlemskap. 

 

System och digitala verktyg ger förutsättningar 

Insatser för att attrahera, utveckla och behålla medlemmar kan göras både personligen och digitalt. Många av tipsen ovan förutsätter emellertid att du har digitala verktyg och systemstöd för att kunna göra jobbet effektivt.  

Ett medlemsystem med tillgång till medlemsinformation är till exempel nödvändigt för att göra flera av behålla-medlemmar-aktiviteterna. Ett system för att kunna skicka epost, helst automatiserat och segmenterat till olika grupper, är en förutsättning för att kunna kommunicera effektivt med många samtidigt. 

Här kan du läsa mer om Innofactor MMSTM. Det är ett medlemssystem som anpassats för behoven hos medlemsorganisationer, föreningar och fackförbund och som bygger på Microsoft Dynamics 365.   Jan Nordström

Jan har lång erfarenhet inom ledarskap (grund från Försvarsmakten) och B2B försäljning inom IT/Telekom-branschen. Leder framtagning av strategier och affärsplaner, som omvandlas till mätbara mål. Målet är alltid möjligheten att hjälpa kund och kundens kund till till framgångar.