<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ola Penneryd

3 tips för att öka motivationen bland dina säljare

En fråga som är aktuell för i princip alla säljchefer vi träffar är; Hur utvecklar jag och motiverar mina säljare? Det är en fråga som är ytterst relevant. Säljarnas motivation är viktig för deras prestation och därmed resultaten som ni kan leverera. Vi har intervjuat Patrik Nordkvist, grundare på försäljningschefen.se om vad en säljchef kan göra för att motivera sina säljare.

Det finns många olika sätt att motivera och utveckla dina säljare. Allt från belöningssystem och utbildning till att skapa en positiv arbetsmiljö och bidra till att stärka medarbetarnas självbild.

3 tips för att öka motivationen

Här är tre tips från Patrik för hur du kan utveckla och motivera din säljkår.

1. Ge erkännande –

Att ge dina säljare erkännande på olika sätt är ett effektivt sätt att höja motivationen:

• Tacka. Ett vanligt tack är underskattat. Framför tack på ett sätt som visar att du är uppriktigt tacksam.
• Uppmuntra goda vanor. Ge beröm för att säljarna har bra vanor och gör rätt saker istället för att vänta in resultat innan du ger ett erkännande. På så sätt stödjer du motivationen fram till att resultatet nås och det är ett bra sätt att få alla att jobba på liknande sätt.
• Uppmuntra initiativ. Ta för vana att ge beröm eller kommentera initiativ. Den som får erkännande för tagna initiativ kommer att ta flera, vilket på sikt leder till framgång.
• Ge beröm inför andra. Var frikostig med att berömma bra insatser på möten där alla är samlade. Det är den mest effektiva formen av beröm.

2. Delegera

Att delegera är ett smart sätt för dig som är säljchef att utveckla dina medarbetare, om du gör det på ett bra sätt.

• Välj uppgifter som passar att delegera; sådant som du gör ofta, på liknande sätt varje gång och som du kan beskriva hur den ska genomföras.
• Förenkla det du ska delegera. Kolla om det finns något du kan plocka bort eller automatisera innan du delegerar. Det är enklare att få till en lyckad delegering med en enklare uppgift.
• Dokumentera uppgiften själv eller tillsammans med den som ska göra den. Det räcker inte att gå igenom muntligen. Dokumentering ökar sannolikheten att uppgiften görs med samma kvalitet som tidigare. Det gör att delegeringen går snabbare och ger den som får uppgiften rätt förutsättningar för att lyckas.
• Låt själva överlämningen ta tid, gör till exempel uppgiften tillsammans och uppmuntra frågor från den du delegerar till.
• För att delegeringen skall ge resultat och vara utvecklande för den som fått uppgiften behöver du följa upp. Boka första uppföljningen redan i samband med överlämningen. Uppföljningen är också ett perfekt tillfälle att ge erkännande till den du delegerat till och på så sätt fortsätta att höja motivationen.

3. Säkra förutsättningarna och att ni gör rätt saker

• Enbart hårt arbete betyder ganska lite för framgång. Om dina säljare jobbar på fel sätt eller med fel saker så ger arbetet inget resultat. Att lägga ner mängder av jobb utan att det ger resultat leder till uppgivenhet, demotivation och att aktiviteten minskar.
• Säkerställ att dina säljare har rätt förutsättningar för att få resultat av sitt arbete. Har de verktyg och system för att kunna göra sitt arbete effektivt? Har de den kunskap de behöver eller behöver de träning inom vissa områden (relationsförsäljning, förhandling, att använda LinkedIn för prospektering osv.)? Har ni bra rutiner för återkommande moment som gör säljarbetet effektivt?
• Följ upp insatsen hos dina medarbetare.
• Mät och analysera. Genom att följa upp vad som gett bra resultat tidigare kan du säkra att ni lägger mer tid där och därigenom gör rätt saker. Titta till exempel på vilka kunder som givit bäst resultat och hitta liknande företag att bearbeta.

Du som säljchef kan göra stor skillnad

Du som ledare har en mängd saker att arbeta med för att skapa resultat. Här ovan är bara några. En förutsättning för att kunna motivera någon är att dock att personen själv tar ansvar för sin motivation.
"Det spelar ingen roll om du är en magiskt bra ledare om den du ska motivera inte vill. Men för de som i grunden är motiverade kan du som ledare göra enorm skillnad", avslutar Patrik Nordkvist.

Vill du ha fler tips om försäljning och hur du som säljchef kan dra nytta av digitala verktyg för att effektivisera ert säljarbete?

Klicka här för att gå med i Innofactornätverket!
 Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.