<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Driv affärer genom innovation. Fyra framgångsfaktorer

4.12.2018

Den traditionella CIO’n står inför nya utmaningar och en förändrad roll. Som CIO behöver du ta ledningen och föra företaget framåt mot bättre affärer. Men hur ser det egentligen ut på företagen idag? Tyvärr visar det sig att varannan CIO inte är involverad i strategiarbetet.

En av dina stora utmaningar är att du måste arbeta mer  verksamhetsnära för att föra ledningsgruppen framåt mot en större roll – att skapa förståelse kring hur nya arbetssätt påverkar affärerna. Vi ger lite stöd i ditt arbete i nedan rapport. 

 

Fyra framgångsfaktorer

 
Förstå slutanvändaren. Ta reda på vad era slutänvändare har för utmaningar och utveckla nya lösningar för att de ska vara framgångsrika i sitt dagliga arbete.
Bygg ett innovativt team. Definiera den karta ni ska följa för att nå era mål - och gör detta genom att skapa ett innovativt team som har tillgång till de verktyg som behövs för att ge verksamhetens ambitioner liv.
Få kontroll över riskerna. Möjliggör och förenkla processerna kring hur dina anställda har access till sitt arbete när de inte är på plats på kontoret. Utnyttja dagens molntjänster och minska risken.
Bli kraften bakom innovation på ditt bolag. Fantastiska ledare är fantastiska lyssnare. Hör vad dina medarbetare behöver, och ta med det i din beräkning när du för verksamhetens innovation framåt på ditt bolag.

Detta och mycket, mycket mer finns att läsa i 'vår CIO Report 2019'

CIO_RAPPORT_2019-4_framgangsfaktorer_analysrapport_2019

Ämnen: CRM, Microsoft Dynamics 365Daniel Eriksson Pitt

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef

Erbjudandeansvarig och affärsområdeschef med passionerat intresse för de möjligheter som digital medels mognad idag erbjuder. I hur det starkt utmanar synen på vad vi som individer kan åstadkomma och hur vi som organisationer kan komma samman och erbjuda våra kunder något fantastiskt.