<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 vanliga utmaningar för HR-chefen

Det händer mycket inom HR och många utanför HR förstår inte hur mycket som krävs för att en HR-avdelning ska fungera bra. Många HR-avdelningar befinner sig dessutom i gränslandet mellan gammalt och nytt. Här är några vanliga HR-utmaningar men även möjligheter som drivs av ny teknik.


HR-chefen har en både spännande och utmanande roll. På den positiva sidan finns alla möjligheter att utveckla och ligga i framkant. Samtidigt brottas många HR-chefer med ineffektivitet i processer, system som inte fungerar eller att deras medarbetare behöver lägga tid på stansning och andra gammalmodiga arbetsuppgifter.

Vanliga utmaningar för HR-chefen

HR-chefen har ofta mycket på sin lott; allt från en mängd löpande rutiner som ska fungera till stora frågor som arbetsgivarvarumärke, social och organisatorisk arbetsmiljö och ledarskap. För att inte tala om kravet att attrahera, utveckla och behålla personal.

Här är några vanliga utmaningar för HR-chefer idag:

  • Svårt att hitta tillräckligt många, tillräckligt kompetenta personer och kunna erbjuda attraktiva villkor så att medarbetarna vill stanna.
  • Tidskrävande administration och manuellt arbete – på grund av avsaknad av system eller för att de system som används inte är synkade.
  • Svårt att få HR-processer med många inblandade att fungera smidigt och effektivt.
  • Brister i personaldata – du kan inte lita på det data som finns, informationen är olika i olika applikationer, en ändring måste göras på flera olika ställen.
  • För lite tid till utveckling och att arbeta förbyggande.

Möjligheter att utveckla HR

Många av utmaningarna kan lösas med hjälp av ny teknik. Genom att använda smarta verktyg kan du som HR-chef både få mer effektiva processer och mer tid till att arbeta strategiskt.

Med hjälp av IT-stöd kan du:

  • Förenkla HR-processerna tvärs avdelningar eftersom moderna system kan prata med varandra och använda samma data.
  • Automatisera exempelvis on- och offboarding,
  • Bygga datadriven HR och genom HR-analys ta en mer strategisk roll i företaget
  • Säkerställa att personaldata är korrekt, uppdaterad och enkel att administrera – genom att lagra all data centralt och använda system som pratar med varandra, så slår en ändring ni gör på ett ställe igenom på alla andra ställen

Sammanfattningsvis så kan teknik hjälpa dig att frigöra tid från administration så att ni istället kan fokusera mer på värdeskapande aktiviteter.

Ändrad roll för HR-chefen

Teknikutvecklingen innebär både möjligheter och utmaningar. Och det förändrar rollen för HR-chefen.

Den moderna HR-chefen behöver erbjuda en modern arbetsplats både fysiskt och IT-mässigt, sätta upp systematiska rutiner för HR-processerna, använda ny teknik för att effektivisera dem, automatisera så mycket som möjligt (där det lönar sig) och se till att GDPR efterlevs.

Så rollen blir allt mer ”teknisk” i takt med att den digitala transformationen (för att använda ett klyschigt ord) gör sitt intåg på HR-området. Detta sagt så behöver du inte, om du inte är teknikintresserad, lära dig allt om IT.

Däremot behöver du förstå möjligheterna med IT, kunna kravställa på system och kroka arm med kollegorna på IT-avdelningen.

Kontroll över personaldata en förutsättning

Sammanfattningsvis kan IT-stöd ge en mängd effektiviseringsvinster. En förutsättning är dock att data lagras rätt i systemen.

Även om data-arkitektur är ett jobb för IT så finns det några saker som du, i egenskap av ägare till HR-processer och personaldata, behöver känna till.

Här kan du läsa mer om 5 steg för att få kontroll över personaldata.

 

Ämnen: Human Resources, Recommended

4.12.2019


Ola Penneryd

Ola Penneryd har lång erfarenhet av Dynamics 365 for sales. Han har lång erfarenhet och gott om tips om effektiva arbetssätt i CRM-lösningar. Han delar gärna med sig av lärdomar från våra framångsrika projekt med kunder, bland annat Samhall - en organisation med 150 säljare.