<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 trender som påverkar B2B-försäljning

Försäljningsarbete är inte längre ”bara” att prospektera, hålla koll på sin pipeline och stänga affärer. Teknikutvecklingen genomsyrar alla områden, inte minst försäljningen. Här är några trender inom B2B-försäljning som påverkar säljorganisationen på olika sätt.

Försäljningen blir allt mer digital även inom B2B-försäljning. De moderna CRM-systemen utvecklas och innefattar inte längre bara själva säljarbetet utan även integrationsmöjligheter mot andra system och applikationer.

Det här ger nya möjligheter att nyttja data, få en 360 graders vy av kunden i hela organisationen och att främja produktivitet och teamwork.

 

Trender inom försäljning

Här är en sammanfattning av några trender vi ser inom B2B-försäljning:  

  • Automatisering – Automatiseringen av marknadsföring och försäljning ökar. Kontraktsskrivning och signering digitaliseras.
  • Nya tekniker som AI, VR och AR dyker upp. Agil metodik för att införa och utveckla CRM-system används allt mer, möjliggjord av de flexibla molnplattformarna.
  • Sälj och marknad förenas – Många strävar efter att få ihop marknad och sälj med tanke på att köpare genomför större del av köpprocessen själva och att informationsinsamling och köp ofta sker på samma plats.
  • Kontobaserade strategier – Microsegmentering för marknad och sälj blir allt mer aktuellt. Till exempel att man i högre grad kommunicerar olika med olika målgrupper eller prioriterar vissa typer av kunder för att effektivisera sina resurser.
  • Ökad personifiering – Personifiering av kommunikationen blir mer och mer förekommande. Nya tekniker gör det möjligt att skicka personliga meddelanden samt att utforma och anpassa budskap till specifika kunder och/eller kundgrupper. 
  • Data blir allt viktigare – Tillgången till data ökar liksom möjligheterna att aggregera, visualisera och därmed analysera data för att fatta bättre beslut.
  • Många olika media– Företag erbjuder sina kunder allt fler kanaler för att komma i kontakt, allt från sociala medier till chattbottar. Användningen av video ökar, tjänstebeskrivningar och demonstrationer blir digitala och möten sker online. Webben blir interaktiv med hemsidor som anpassas för att följa kunden och nya tekniker gör kunden till utformare av innehållet.

 

Var ska vi börja?

Fördelen med den snabba utvecklingen är att möjligheterna till ökad produktivitet, enklare teamwork och bättre beslutsförmåga hela tiden ökar. Du kan engagera hela organisationen i kundvård och försäljning vilket ger ökad försäljning och tillväxt.

Baksidan med den snabba utvecklingen är att det kan vara svårt att hänga med och veta vad ni ska satsa på och vad ni kan välja bort.

En framgångsfaktor är att börja i liten skala, se till den egna verksamhetens behov och att utveckla stegvist i andan av kontinuerlig förbättring.

 

Microsoft tar ledarflaggan inom digital försäljning

Den som använder Microsofts svit av tjänster har fördelen att alla Microsofts applikationer redan hänger ihop. Det gör det enklare att få synergier och effektivitetsvinster.

Faktum är att Microsoft belönats med utmärkelser inom området Digital Selling med följande motivering: Microsoft leder med en intelligent mix av funktioner för försäljning, samarbete och produktivitet.

Vill du veta mer om hur ni kan aktivera digital försäljning med Microsoft Dynamics 365 Sales, för att öka er försäljning? Välkommen att delta i vårt webbinarium.

Läs mer och anmäl dig här. Det finns två alternativ:

Ämnen: CRM, SÄLJ, Microsoft Dynamics 365

9.12.2021


Marcus Hasselblad

Verkställande Direktör på Innofactor Sverige

Erfaren ledare inom digital transformation med erfarenheter av att leverera lösningar till multinationella företag och organisationer inom flertalet olika branscher.