<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Björn Heurlin

Är du Cloud Ready?

Trenden är tydlig, förflyttningen till molnet går snabbare och allt fler migrerar sina system till olika molntjänster. Det här gäller såväl stora som små företag, privat och offentlig sektor.

Det finns fantastiska möjligheter och fördelar med molnet, men det gäller som alltid, att förstå varför man gör en förändring och vilka konsekvenser det får.

För offentlig sektor fick Pensionsmyndigheten i uppdrag av regeringen att analysera och värdera potentialen för användning av molntjänster i staten, samt att redovisa vilka risker och hinder som eventuellt fanns förknippade med användning av molntjänster i statlig verksamhet. Analysen skulle också visa hur användning av molntjänster kunde bidra till målet om en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Efter genomförd utredning föreslår Pensionsmyndigheten att:

1. Uppdra till svenska myndigheter att analysera hur de kan använda molntjänster för att utveckla verksamheten och att göra sig beredd att övergå till molntjänstleveranser – att bli "cloud ready."
2. Analysera myndigheters digitala mognad. Undersöka i vilken mån de har anlagt ett strategiskt perspektiv på molntjänster för sin egen verksamhet, grad av organisatorisk mognad och operativ beredskap för användning av molntjänster.

Strategi kring molntjänster behövs

Jag håller verkligen med Pensionsmyndigheten om att alla företag och organisationer behöver ha en strategi kring molntjänster. Även om man väljer att inte förflytta sig till molnet idag, så behöver man ha en tydlig strategi kring vilka system man väljer att behålla OnPrem och vilka man senare vill migrera till molnet. Framförallt behöver man få klart för sig varför man väljer det ena framför det andra, vilka blir konsekvenserna.

För mig är svaret givet – ni kan köra alla era system i molnet. Ni slipper hantera patchning, inköp av hårdvara och att överallokera resurser. Ni får en flexibilitet i plattformen som gör att tiden från ide till realitet blir så mycket kortare. Men det kräver också samtidigt att systemägare, IT-personal och användare arbetar på ett nytt sätt, först då drar ni nytta av molnet fullt ut!

Den gamla sanningen stämmer fortfarande, att tekniken i sig har inte har något egenvärde, den är bara till för att förenkla och effektivisera för människorna som nyttjar den.

Molniga hälsningar

Läs mer om Pensionsmyndighetens utredning här och/eller ladda ned vårt framgångsrika ramverk för din molnresa. 

New call-to-action

Cloud Journey - resan till molnet 

 Björn Heurlin

Fd Business Manager, Cloud Services

Trivs i gränslandet mellan IT och verksamhet där jag hjälper kunder med digitalisering och en förflyttning till moderna plattformar. Har ca 20 års arbetslivserfarenhet av IT, varav den största delen i ledande befattning i IT- och företagsledningar.