<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
David Solem

Är smarta fastigheter fortfarande lite korkade

Enligt en undersökning som Industrifakta gjort för Schneider Electrics räkning (Schneider Electrics IoT-rapport 2017**) är de flesta byggnader (kommersiella lokaler och offentlig sektor i Sverige) uppkopplade idag. Fastighetsägarna jobbar med IoT och uppkopplade fastigheter för att minska energikostnaderna i sina hus. Däremot är det väldigt få som jobbar proaktivt med sina underhållskostnader.

"Omkring 75 procent av en byggnads livstidskostnad går till drift och underhåll och det stämmer att besparingspotentialen är väldigt stor inom energiförbrukning. Men många missar att underhållskostnaderna utgör en nästan lika stor del av driftsbudgeten som energikostnaderna. Oftast används dessa medel ineffektivt i väntan på att något ska gå sönder. Med en mer förebyggande strategi kan även underhållskostnaderna minskas kraftigt." säger Christer Sjöström, Schneider Electric

Visserligen finns det många fastigheter som är uppkopplade inom underhåll, men fastighetsägarna jobbar för det mesta reaktivt. Nästan hälften av de tillfrågade anger ett antal orsaker till att det är så:

1. Det är så mycket som händer i min fastighet att jag inte har tid att jobba proaktivt med driftoptimering.
2. Mitt system är komplext och det tar för lång tid att hitta det som är viktigt för stunden.
3. Jag arbetar mest reaktivt – springer efter problemen med en larmlista istället för att få information om avvikelser innan det blir ett problem.

Innebär detta att smarta fastigheter fortfarande är lite korkade?

Inte nödvändigtvis, dvs om man utnyttjar data från sina uppkopplade enheter på rätt sätt så kan de smarta fastigheterna faktiskt bli just smarta. Idag finns många möjligheter att jobba proaktivt med sin fastighetsdata för att göra s k prediktiva analyser och få information om ett problem innan det ens inträffar.

Tänk dig att fastighetschefen och/eller teknisk förvaltning får en förvarning om problem som kan inträffa de närmaste veckorna. Då kan man schemalägga underhållet och jobba proaktivt istället för att hela tiden springa på fel som redan inträffat och där det i slutändan står en irriterad kund som vill ha avdrag på hyran. Det skulle även minska trycket mot fastighetsteknikerna och även på uthyrarna som skulle få färre arga samtal från sina hyresgäster. Fastighetsägaren skulle även ha möjlighet att göra smartare inköp av underhållsmaterial eftersom man kan planera reparationer och underhåll på ett proaktivt sätt.

Digital strategi ger fastighetsägare och byggbolag ett försprång

Fastighetsägare och byggbolag måste även inse att de måste ta fram en digital strategi för att kunna konkurrera i framtiden, något som Stefan Engeseth, Detective Marketing, påpekar i sina föreläsningar för fastighets- och byggbranschen. Av de branscher på svenska marknaden som tagit fram och genomför en digital strategi så är fastighets- och byggbranschen i särklass långt efter. Men för bolag som förstår att digitalisering kan förbättra för sina kunder och medarbetare finns stora möjligheter att bli starkare i konkurrensen.

Schneider RapportDavid Solem

David Solem

Jag brinner för att hjälpa företag att skapa bättre resultat och nöjdare kunder. I mer än 20 år har jag jobbat med att skapa mer effektiva och användarvänliga IT-system. Det är en spännande resa och är fortfarande galet kul! Idag ser jag fler möjligheter än någonsin för att hjälpa kunden att nå sina mål.