<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Artikelserie: Hela processen. Del 4/4 (Uppföljning). "Vill du öka dina medarbetares arbetsprestation med 25 procent? Då är det dags att börja följa upp på allvar!"

27.11.2018

Vill du öka dina medarbetares arbetsprestation med 25 procent? Då är det dags att börja följa upp på allvar!

Vill du öka arbetsprestationen hos dina medarbetare med i snitt 25 procent? Då gör du rätt i att en bli en jäkel på att sätta mål och följa upp! Något som är en av de största förbättringspotentialerna i ledarskapet just nu. Så utvecklingspotentialen är enorm.

Över 1000 vetenskapliga studier inom Goal setting theory har visat att ett korrekt utformat OCH genomfört målsättningsarbete förbättrar arbetsprestationer med i snitt 25 procent. Tydliga mål och uppföljning hänger givetvis samman, så för att kunna göra magiska uppföljningar måste du ha tydliga mål. Också det ett område med stor förbättringspotential i våra organisationer.

Hur ska du göra?

Resultatmålet kan vara fast, men gällande läro- och process- och prestationsmålen bör du involvera dina medarbetare i hög grad. Att de är med och får ta fram ”lösningen” kommer att göra susen för både målengagemang och måluppfyllelse.

Untitled

Vilka mål ska ni ha?

Resultatmål – vad ni ska uppnå genom ert arbete
Resultatmålet är det ni vill uppnå, ert ”vad”. Det kan vara ett ekonomiskt resultat, en volym, kvalité och så vidare. Det vill säga utkomsten av ert arbete, både det ni direkt kan påverka men också saker/händelser utanför dina medarbetares påverkan. Sammantaget konsekvenser av era förutsättningar och att ni arbetar och presterar bra utefter en lagd plan.

Process- och prestationsmål – hur ni ska lyckas med att nå era resultatmål
Vad ska varje individ faktiskt göra för att bidra till måluppfyllelsen? Oavsett alla svulstiga mål och strategier så är det förmågan att bli konkret och ”börja göra” som kommer att vara avgörande för resultatet. Vilka delmål, aktiviteter och tillvägagångssätt är det som kommer att bana vägen för er framgång. Se till att målsätt dem så att ni kan följa upp om ni faktiskt gör det ni sagt ni ska göra.

 Ni kan också med fördel sätta mål kring tillit, samarbete, samsyn och andra beteenden som ni anser är vägen till ett bättre och mer framgångsrikt arbete. Gällande process- och prestationsmål är det viktigt att du involverar dina medarbetare att gemensamt komma fram till det viktiga ”hur:et”, det är också detta du som ledare kontinuerligt ska uppmuntra, följa upp och återkoppla. Fokusera på ”slitet” först och ”resultatet” sen.

Läromål – vad ni behöver lära er för att ha de allra bästa förutsättningarna
Läromål är de mål ni sätter för ert lärande, kunskapsförvärv och kompetensutveckling. I första hand för att ha de allra bästa förutsättningarna att lyckas med de uppsatta process- och prestationsmålen och i andra hand för att säkra er kompetens på lång sikt.

 DEN ÄDLA KONSTEN ATT FÖLJA UPP!

Kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling är ditt allra kraftfullaste verktyg när det kommer till att engagera och leda dina medarbetare i den riktning och till de resultat ni vill uppnå. Efter ert gedigna och involverande målsättningsarbete så är det dags att sjösätta en kontinuerlig uppföljning. Genom att använda dig av metodiken i AAR (After Action Reviews) ökar du både målprogress, produktivitet och motivation.

 En uppföljning var 3-4 vecka är att rekommendera. Både på individ- och gruppnivå.

 Uppföljningen bör se ut som följer:

  1. Vad var målet?
  2. Vad blev resultatet?
  3. Vad gjorde vi bra? Varför?
  4. Vad gjorde vi mindre bra och hur förbättrar vi detta?

LITE TIPS PÅ VÄGEN
Att genomföra ett gediget målarbete tar en del tid, tankekraft och involvering. Men det är definitivt värt mödan och en av de bästa investeringarna du kan ge både dig själv och dina medarbetare. Här får du lite tips på vägen.

- Tänk på att det ska vara tydligt vad måluppfyllelse är och när målet ska vara uppnått. Inte nog med tydlighet, det ska kännas meningsfullt och engagerande också.

- Därför är det viktigt att dina medarbetare får vara med i målsättningsarbetet och att ni har ett tydligt ”för vem och varför ska vi uppnå och göra vad”. I just den ordningen.

- Målen ska vara rejält utmanande men realistiska, sätts det alltför orealistiska mål dör motivationen väldigt snabbt. Rejält utmanande men realistiskt är ledorden.

- Följ upp slitet i första hand och resultatet i andra. Resultatet är bara en konsekvens av ert slit.

Vill du få reda på hur du kan få uppföljning kan fungera i praktiken med hjälp av dataanalys och verktyg som PowerBI?
Hans

Kontakta oss för mer information!

Stort lycka till!

Vill du läsa inlägg ett i artikelserien?
Artikelserie: Hela processen  Del 1/4 (Mätning)

Ämnen: HR & Talent Management, Microsoft Dynamics 365Johan Book - Ägare Hej Engagemang

Johan Book är smått galen i forskningsbaserat ledarskap och att chefer och medarbetare både mår och presterar bra. Sedan barnsben har han varit intresserad av våra drivkrafter och motivation. Numera driver han ”Hej Engagemang” tillsmamans med resten av sitt engagemangsgäng och har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökat engagemang, välmående och resultat. Johan är en flitigt anlitad föreläsare, utbildare, rådgivare, bloggare och även poddgäst. Han älskar kaffe och salta havsbad.