<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Lisen Ohlsson

Att lyckas med implementation av Dynamics 365 Operations

Att tänka på vid implementation av affärssystem?

Vi har själva implementerat Dynamics 365 for operations på Innofactor det gör att vi har både erfarenhet som självklart både är baserat på det som var bra och det som kunde göras bättre.

Något av det vi vill förmedla är att tänk Affärsprocesser - för allt utgår ifrån det och det är det som styr hur projektet ska läggas upp.

Några grundläggande tips:

1. Ledningen tar ett tydligt initiativ och kommunicerar att det är viktigt

2. En acceptans från hela organisationen över att projektet är viktigt och angeläget

3. Bilda ett samordnat projektteam med en projektledning som har pondus i organisationen och som har befogenheter att agera och fatta beslut

4. Skapa ett tydligt mål med projektet som blir färdriktningen

5. Kommunicera målet ut i hela organisationen. Viktigt att både lyssna och förklara

6. Arbeta agilt i kortare sprintar och delprojekt. Mät resultat och fira framgångar.

7. Visa och kommunicera löpande hur helheten växer fram stegvis

8. Få med alla användare på båten och förankra det nya arbetssättet i organisationen. Använd gärna ambassadörer som varit       delaktiga i processen som ett stöd till organisationen. 


Läs gärna mer här Lisen Ohlsson

Business Area Manager