<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1525762147722832&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Daniel Amundsen

Att tänka på när du jobbar med low-code

Att tänka på när du jobbar med low-code

I alla organisationer finns det ständigt behov av att utveckla sina processer och arbetssätt. Pressen på IT är ofta hög för att kunna stötta verksamheten. Att jobba mer med low-code skapar nya möjligheter för både IT och verksamheten, men det finns några aspekter som du bör tänka på för att få ut det bästa av low-code.

Utveckling förr och nu 

Att arbeta med kod har traditionellt sett tagit mycket tid, vilket har gjort att ledtiderna från kravställning till färdigt system varit långa. IT har därför i många fall varit en flaskhals för utveckling. Många IT-organisationer har haft brist på utvecklarkompetens och därmed haft svårt att leverera det stöd som verksamheten efterfrågat. 

Tack vare low-code minskar startsträckan för utveckling och IT kan utveckla nya funktioner och system mycket snabbare än tidigare. Det här ger IT bättre möjligheter att samverka med verksamheten och sätta sig in i verksamhetens behov.  

Systemutveckling och verksamhetsutveckling i synergi 

Organisationer som gör denna digitala transformation får sin systemutveckling och verksamhetsutveckling att leva i synergi. Det är något som många länge har eftersträvat, men få organisationer hittills lyckats få till. 

Med hjälp av low code blir det möjligt för organisationer att snabbt anpassa sig, vilket är viktigt när förändringstakten i omvärlden hela tiden ökar. Det blir enklare att förbli relevant för sina kunder och att fortsätta upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Men low code innebär också ett nytt sätt att arbeta med utveckling som ställer nya krav på din organisation. 

Nya krav på organisationen 

De som lyckas långsiktigt bäst med att skörda alla fördelar med low code är de organisationer som tar hänsyn till alla följande dimensioner:  

  • Strategi– Väg in hur low code kan bidra till företagets strategi, istället för att ”bara” använda low code till effektivisering av interna processer. Low code ökar möjligheterna att använda digitala verktyg som en del av värdeerbjudandet och ger utrymme för nya affärsmodeller. 
  • Kompetens – Tänk på att low code är ett nytt sätt att arbeta som dessutom utvecklas snabbt. Utbildning för berörda användare liksom att IT-avdelningen håller sig uppdaterad om utvecklingspotentialen i low code-plattformarna är viktiga framgångsfaktorer.  
  • Kultur– Low code skapar möjligheter att kontinuerligt förbättra organisationen. För att lyckas med det behövs en kultur som främjar och stödjer utveckling och förändring. Annars är det svårt att få medarbetarna att ta steget och vara med på tåget. 
  • Styrning & säkerhet – Kom ihåg vikten av styrning och säkerhet! Ramverk och policys minskar bland annat risken för skugg-IT och att användarna tar egna vägar. Kontroll över behörigheter säkerställer att rätt personer har åtkomst till rätt data och kontroll över datalagring säkrar att data lagras i enlighet med till exempel GDPR.  

Är du nyfiken på low-code och undrar i vilken ände ni ska börja i din organisation? På Innofactor har vi lång erfarenhet av att hjälpa organisationer omvandla sina manuella processer, till digitala processer och mer strukturerad datahantering och visualisering med low-code-verktyget Power Platform. Du kan läsa mer om Power Platform här

Anmäl dig till vårt nästa Power Platform-webinar
https://www.innofactor.com/se/pa-gang/sweden-events/power-platform-01-09-2022/Daniel Amundsen

Daniel är verksamhetskonsult på Innofactor och brinner för att tillsammans med våra kunder lösa deras digitala utmaningar.